Idag öppnar Microsofts hållbara datacenter i Sverige – skapar nya möjligheter för Sverige genom hållbar digitalisering

Datacenter i Gävle

STOCKHOLM, Nov 16, 2021 – Idag meddelar Microsoft Corporation öppnandet av företagets hållbara datacenterregion i Sverige, med datacenter i Gävle, Sandviken och Staffanstorp. Microsofts nya datacenter i Sverige öppnar idag för kunder med tjänsterna Microsoft Azure och Microsoft 365 tillgängliga med avancerad datasäkerhet, integritet och möjligheten att behålla sin data i Sverige. Den svenska datacenterregionen bygger på många av de hållbarhetsinvesteringar som Microsoft gjort de senaste åren, vilket innebär att företagets datacenter i Sverige är bland de mest avancerade och hållbart designade datacenter som Microsoft har. Den svenska datacenterregionen drivs med 100 procent förnybar energi och är nollavfallsanläggningar. Företagets svenska datacenter är det senaste exemplet på de investeringar Microsoft gör i Sverige för att ge offentliga och privata organisationer nya möjligheter till innovation.

För Microsoft är det även viktigt att fortsätta investera i regionerna där företagets datacenter finns för att skapa nya ekonomiska möjligheter i samhällena. Hittills har Microsoft investerat över 1,6 miljoner dollar i samarbeten med 20 olika organisationer för att driva projekt med fokus på kompetensutveckling, innovation och entreprenörskap, digital kompetens samt samhällsinkludering.

Brad Smith, President Microsoft, besökte nyligen Stockholm för att träffa kunder och partners, och diskutera den centrala roll som tillit spelar i den fortsatta digitaliseringen av Sverige. ”Vår datacenterinvestering i Sverige gör våra tjänster enkelt tillgängliga för svenska företag och industrier som vill förnya och förändra sina verksamheter genom innovation på Microsofts plattform, samtidigt som viktiga krav på säkerhet, regelefterlevnad och datahemvist uppfylls”, säger Smith.

Stor efterfrågan i Sverige på molntjänser som är säkra, skalbara och lokala
Företag av alla storlekar och i alla branscher kan nu skapa nya möjligheter till innovation genom att använda molntjänsterna i Microsofts svenska datacenter. Svenska kunder kommer också kunna dra nytta av EU Data Boundary for the Microsoft Cloud, ett åtagande för lagring och bearbetning av data inom EU. Från och med idag kan kunder, genom Microsofts svenska datacenter, använda Microsoft Azure, den ständigt växande uppsättningen av molntjänster som omfattar databearbetning, nätverk, databaser, analyser, AI och Internet of Things, samt Microsoft 365, hela världens produktivitetsmoln som erbjuder de bästa produktivitetsapplikationerna, integrerade via molntjänster, och levererade som en del av en öppen plattform för affärsprocesser. Dynamics 365 och Power Platform kommer bli tillgängligt inom ett år, så att kunder kan använda uppsättningen av intelligenta affärsapplikationer för att växa och utvecklas genom prediktiva, AI-underbyggda insikter för att möta sina kunders behov.  Den svenska datacenterregionen erbjuder även tillgänglighetszoner (Availability Zones), vilket är datacenter på olika geografiska platser med oberoende elförsörjning, nätverk och kylning för ytterligare säkerhet mot datacenterfel och hög tillgänglighet.

Ledande svenska kunder inom olika branscher, bland annat Combitech, Handelsbanken, PostNord och Sandvik Coromant, använder redan Microsofts molntjänster. Handelsbanken, en av Sveriges största banker, använder Microsofts molntjänster för att modernisera affärskritiska applikationer, förändra hur våra medarbetare samverkar, och som en grund för Handelsbanken att uppnå konkreta hållbarhetseffekter genom att flytta från egna serverlösningar till Microsofts datacenter.

Att Handelsbanken utsetts till Sveriges mest innovativa storbank tre år i rad innebär att vi har lyckats med det som betyder mest för oss, nämligen att möta upp till våra kunders utmaningar och behov. Vi behöver arbeta nära våra partners för att fortsätta att skapa kundvärde under vår pågående transformationsresa. Microsofts molnteknik är en viktig del i Handelsbankens strategiska fokus att modernisera affärskritiska applikationer och mer agila utvecklingscykler”, säger Mattias Forsberg, CIO på Handelsbanken.

PostNord är den ledande leverantören av paket- och logistiklösningar till, från och inom Norden. ”Det nära partnerskapet med Microsoft Sverige är en viktig del av vår molnstrategi, vi kommer att samarbeta för att kompetensutveckla vår personal så att vi säkerställer att vi har rätt digital kompetens för att transformera och leverera. Dessutom stämmer PostNords hållbarhetsagenda väl överens med Microsofts. Öppnandet av Microsofts svenska datacenterregion visar för oss att de är engagerade i Sveriges digitala framgång, en viktig faktor för PostNord i valet av Microsoft som vår strategiska molntjänstleverantör”, säger Jörgen Hellberg, CIO PostNord.

Svenska partners till Microsoft Sverige så som Accenture & Avanade, Atea, Capgemini & Sogeti, EY och TietoEVRY kommer driva på digitaliseringen av privat och offentlig sektor i Sverige.  ”Atea välkomnar fler hållbara alternativ för att ytterligare accelerera den digitala utvecklingen i Sverige. Många av våra kunder behöver hantera specifika datakrav, och att vi nu får ytterligare ett alternativ att välja mellan är ett stort steg i rätt riktning. Lanseringen av Microsofts nya datacenter passar väl in i vårt uppdrag att bygga Sverige med IT, tillsammans med våra kunder och våra tekniska partners”, säger Linus Wallin, vd Atea Sverige

”Idag letar företag efter nya och kreativa sätt att uppnå sina klimatmål samtidigt som de accelererar sin digitala transformation. Genom Microsofts nya datacenter i Sverige kan vi erbjuda våra kunder tillgång till lokala resurser som bidrar till mer hållbara molntjänster och sänkta koldioxidutsläpp, samtidigt som vi skapar förutsättningar för en mer skalbar och effektiv verksamhet inom allt från det publika molnet till edge computing”, säger Mattias Lewrén, VD för Accenture i Sverige och ansvarig för molntjänster inom Accenture i Norden.

Hållbara datacenter i världsklass
Med Microsofts svenska datacenter finns ett åtagande att minska koldioxidutsläppen, certifieras som nollavfallsanläggningar, drivas med 100 procent förnybar energi och använda Vattenfalls 24/7 Matching-lösning för att mäta och matcha förbrukningen av förnybar energi på timbasis. För att stödja driften har Microsoft tecknat avtal med bp, Enlight Renewanle Energy, European Energy, NTR, Prime Capital och wpd för projekt med fokus på förnybar energi. Microsofts svenska datacenter blir företagets första där reservkraftsgeneratorerna huvudsakligen kommer drivas med Preem Evolution Diesel Plus, världens första Svanenmärkta diesel, som innehåller minst 50 procent förnybar råvara och nästan en motsvarande minskning av nettokoldioxidutsläppen jämfört med vanliga fossila dieselblandningar.

Microsoft strävar efter att certifiera den svenska datacenterregionen enligt LEED Gold-certifiering, vilket bland annat innebär ytterligare minskad resursanvändning av till exempel energi och vatten, samt generera mindre avfall och skapa positiva hälsoeffekter för människor. Den svenska datacenterregionen blir den tredje i Europa med ett Microsoft Circular Center, som förlänger hårdvaran och servrars livslängd genom återanvändning. Det svenska Circular Center har kapacitet att hantera 12 000 servrar i månaden. För att stödja Microsofts åtagande om att vara vattenpositiva till 2030 kommer datacenterregionen i Sverige endast kylas av utomhusluft året om, och regnvatten kommer fångas upp och lagras för att användas för luftbefuktning i datacenterbyggnaderna.

Våra svenska datacenter är bland de mest hållbart designade i världen vilket gör att det här är en mycket viktig lansering för Sverige och för Europa. Jag är övertygad om att ny teknisk innovation är den enskilt viktigaste faktorn för att vi ska lyckas nå de globala klimatmålen. Genom hållbar digitalisering skapar vi nya möjligheter för omställningen till en mer hållbar framtid – och vi behöver göra det tillsammans”, säger Hélène Barnekow, vd på Microsoft Sverige.

Den 8 december bjuder Microsoft Sverige in till Sverige kan mer, ett event om hållbar digitalisering. Anmäl dig för att höra mer om Microsofts molntjänster i Sverige.

Pressbilder från våra svenska datacenter hittas här. 

En fördjupning av de hållbarhetslösningar som finns i våra svenska datacenter kan du läsa mer om på vårt Europeiska News Center. 

För mer information:
Andreas Wingren, PR- och Kommunikationschef Microsoft Sverige
[email protected]

Relaterade inlägg