Nytt samarbete ska hjälpa kommunernas klimatomställning

Agriculture Image 1

Microsoft ingår ett samarbete med svenska teknikbolaget ClimateView för att marknadsföra plattformen som hjälper kommuner att nå målen i Parisavtalet.

Idag berättar svenska teknikbolaget ClimateView om sina planer att accelerera kommuners klimatomställning och svara på kraven från FN att ”göra mer och snabbare” genom att kostnadsfritt tillgängliggöra ClimateViews innovativa analysverktyg för klimatomställningsarbete.

Efter klimatmötet COP26 i Glasgow, har det svenska teknikbolaget valt att fördjupat sitt samarbete med Microsoft för att erbjuda städer och kommuner runt om i världen en plattform som hjälper dem att definiera och implementera heltäckande strategier för att minska utsläppen och accelerera sina aktiviteter för att möta klimatmålen.

ClimateView ska tillgängliggöra programvaran som går under namnet ClimateOS, och Microsoft ska marknadsföra lösningen i företagets nätverk. ClimateOS fungerar som en heltäckande plattform för hela staden eller kommunen där man enkelt kan samarbeta och styra beslutsfattande kring klimatomställningen på ett effektivt sätt.

Umeå, Gotland och Helsingborg är några av de 14 svenska städer och regioner som idag använder plattformen. Klimatpolitiska rådet, med Naturvårdverket och Energimyndigheten använder plattformen för att följa upp och kommunicera Sveriges nationella klimatstrategi i portalen – Panorama. Idag är plattformen i bruk i fler än 30 städer i sju länder.

”Städerna är där klimatkrisen kommer att lösas eller förloras,” sa FNs generalsekreterare Antonio Guterres förra månaden. ”Valen som de gör i hur de bygger stadens infrastruktur de kommande decennierna – inom bygg, bostäder, energi och transport – kommer ha en ofantlig påverkan på utsläppskurvan”.

Microsoft har som målsättning att vara klimatnegativa 2030 och gör stora investeringar för att skapa ett fungerande ekosystem av aktörer som på olika sätt bidrar till klimatomställningen. Investeringarna bidrar till att accelerera den omställning som behöver ske och skapar rätt förutsättningar att bygga vidare på, något vi ser kommer spela en betydande roll för städerna.

Magnus Forsberg, Director of Business Development, Industry Solutions for Government and Smart Cities på Microsoft Sverige säger: “I Sverige och hela världen, använder sig städer av nya teknologier och data för att förbättra medborgarnas liv, göra klimatsmarta investeringar och stödja näringslivet. Det finns stor efterfrågan på lösningar som adresserar klimatomställningen, och ClimateViews plattform hjälper städer och regioner att både planera och prioritera sina investeringar mot klimatmål, simulera olika utvecklingsscenarios och att kommunicera hur omställningen går.

Tomer Shalit, ClimateViews grundare och produktchef, säger, ”Regeringarnas uttalade klimatmål räcker inte för att minska riskfyllda klimatförändringar och städerna och kommunerna stiger fram för att fylla tomrummet. Vi vill accelerera klimatomställningen genom att ge städer gratis tillgång till en plattform där de kan planera, implementera och förvalta sina åtgärder för att minska utsläppen i hela ekonomin.”

Städer spelar en central roll i de globala klimatmålen. Det är där som mer är hälften av världens befolkning bor, och de står för 70% av de globala energirelaterade växthusutsläppen. Nära 800 städer och 31 regioner världen om, med en total befolkning på 600 miljoner människor, har lovat att nå nettonollutsläpp innan 2050.

Men städer har komplexa ekonomier och planeringen av effektiva insatser är en stor utmaning. De måste förstå utsläppen från en mängd olika aktiviteter och utveckla heltäckande planer för omställning av nyckelsektorer som transport, industri, jordbruk, energi och avfall.

Elin Sundqvist, klimatstrateg på Helsingborgs kommun, förklarar: “För första gången, kan nu alla tydligt se vart vi ska och vad som återstår att göra. Vi kan visa effekten av våra förslag för koloxidminskning, som är ett fantastiskt underlag för diskussion med industrin för att se hur deras planerade åtgärder kompletterar våra.”

I september tog ClimateView in en investeringsrunda på 100 miljoner kronor från tyska CommerzVentures, skandinavisk-japanska NordicNinjas, SEB Greentech, Norrsken, amerikanska Gaingels samt franska 2050.

Relaterade inlägg