Ny rapport om arbetslivet: Allt fler svenskar nöjda med sin hybridtillvaro

Färre svenskar är missnöjda med sin arbetstillvaro i år jämfört med förra året och närmare varannan svensk är dessutom intresserad av att använda sig av metaverse. Det visar en ny upplaga av Microsofts rapport Work Trend Index som tittar närmare på tillvaron för chefer och medarbetare i 31 länder runtom i världen.

Work Trend Index, en årlig rapport som kartlägger beteendemönster kopplade till arbetslivet, har släppts av Microsoft sedan början av pandemin. Rapporten baseras på bland annat en undersökning med cirka 31 000 personer från 31 länder – däribland 1 000 personer i Sverige, samt arbetslivstrender från LinkedIn.

Rapporten visar bland annat att:

  • 36 procent av de tillfrågade svenskarna överväger att byta jobb. Det är en minskning med sex procentenheter (42 procent) sedan förra året. Samtidigt säger 18 procent att de har bytt jobb under det senaste året.
  • 43 procent fler svenskar prioriterar hälsa och välmående före sina jobb jämfört med före pandemin.
  • 38 procent av de svenskar som i dag arbetar på ett hybrid arbetssätt upplever att deras största utmaning är att veta när de bör jobba på plats och när de ska jobba hemifrån.
  • 66 procent av svenska personalchefer upplever att de inte har tillräckligt mycket mandat eller resurser för att kunna påverka beslut som gynnar medarbetarna.

”Det är tydligt att allt fler är nöjda med omvandlingen till det hybrida men medarbetarna behöver stöd av sina ledare i att navigera genom framtidens arbetssätt. Därför är det skarpt läge för verksamheter att skapa konkreta förhållningssätt för medarbetarna. Det kan bara ske genom att man börjar prata om vilken roll man vill att kontoren ska ha – och inte minst vilka incitament som finns för personalen att komma till kontoren”, säger Nina Rapp, affärsområdeschef för Modern Work and Security på Microsoft Sverige.

Endast 21 procent av de svenska cheferna har tagit fram överenskommelser kring ett hybridupplägg och syftet med kontoret i samråd med medarbetarna. Samtidigt är det bara 32 procent av cheferna som planerar att be medarbetarna att komma tillbaka till kontoret på heltid. På global nivå landar samma siffra på 50 procent. Det tyder på att det hybrida arbetssättet i Sverige är här för att stanna.

Det är positivt att synen på hybridarbete landar så pass väl bland svenska chefer. De nya beteenden som vi har anammat de senaste åren har gjort att vi har fått nya insikter kopplat till vårt arbete samt nya förväntningar från anställda. Att kräva tillbaka medarbetarna till kontoret och samtidigt ignorera de nya kraven som har uppstått kommer inte att landa väl hos medarbetarna”, säger Nina Rapp.

Stort sug efter metaverse

Work Trend Index visar också att svenskarnas intresse för metaverse är högt. Hela 45 procent är öppna för att använda sig av metaverse för möten eller andra gruppaktiviteter med jobbet under det kommande året. 40 procent är dessutom öppna för att delta i digitala möten genom en avatar.

 

För att läsa rapporten i sin helhet, klicka här.

Vid frågor, vänligen kontakta [email protected]

Relaterade inlägg