Microsoft introducerar Microsoft Security Experts

Cybersäkerhet fortsätter att utgöra en allt större utmaning för företag och organisationer runtom i världen. Faktum är att prognoser visar att cyberbrottsligheten runtom i världen förväntas kosta över hundra tusen miljarder svenska kronor om året 2025, en ökning från trettio tusen miljarder för tio år sedan och sextio tusen miljarder 2021. För att hjälpa Microsofts kunder stärka deras IT-säkerhet lanserar vi nu Microsoft Security Experts.

I takt med att IT-attackerna ökar i omfattning har Microsoft även utökat sina försvarsåtgärder. Förra året blockerade Microsoft Security över 9,6 miljarder hot med skadlig kod och mer än 35,7 miljarder skadliga mail. Vi spårar aktivt mer än 35 ransomware-organisationer, 250 enskilda hotaktörer runtom i världen, utpressningstrojaner och kriminella aktiviteter över lag. Faktum är att Microsoft blockerar över 900 brute force-försök i sekunden.

”Cybersäkerhet är en grundbult i den pågående digitaliseringen i samhället men många organisationer behöver hjälp att skydda sig mot de allt mer avancerade cyberhoten. Därför har Microsoft skapat ett ekosystem av partners och banbrytande teknik för att erbjuda företag och organisationer en lösning som passar just dem. Vi strävar efter att kunna erbjuda tjänster inom säkerhet och regelefterlevnad i världsklass och det kan bara uppnås tillsammans med våra partners samt tillgången till mänsklig expertis från de bästa cybersäkerhetsexperterna i världen”, säger Sandra Elvin, nationell säkerhetschef för Microsoft Sverige.

Microsoft Security Experts

Microsoft Security Experts är en serie säkerhetslösningar som kombinerar människoledda tjänster med banbrytande teknik för att hjälpa organisationer att utöka sin säkerhet.

Microsoft Defender Experts for Hunting är för dem med egna och robusta säkerhetsavdelningar men som behöver Microsofts stöd kring att proaktivt jaga hot bland datapunkter i Microsoft Defender, bland annat i Office 365 och molnapplikationer. Informationen lämnas sedan över till organisationen så att de kan bemöta hoten. Det blir även möjligt att konsultera en Microsoft-expert om exempelvis specifika incidenter, nationalstatsaktör eller få särskilda rekommenderade säkerhetsanpassningar för organisationen.

Defender Experts for Hunting kommer att finnas tillgänglig senare i år men det är möjligt att skicka in en ansökan för att få ta del av förhandsvisningen redan nu.

Microsoft Defender Experts for XDR är för dem som behöver stöd med att utöka kapaciteten i organisationens egen säkerhetsavdelning. Defender Experts for XDR (Extended Detection and Response) är en utökad detekterings- och responstjänst som använder automatisering i kombination med mänsklig expertis från Microsoft för att bemöta incidenter i samråd med organisationens säkerhetsavdelning.

Defender Experts for XDR kommer att finnas tillgänglig som förhandsvisning senare i år.

Microsoft Security Services for Enterprise är till för större företag som efterfrågar mer omfattande, högkvalitativa hanterade tjänster från Microsoft-experter. Tjänsten kombinerar en proaktiv hotsökning med hanterad XDR samtidigt som den utnyttjar Microsofts fullständiga databas av SIEM (Security Information and Event Management) för att skydda molnmiljöer och plattformar. Dedikerade Microsoft-säkerhetsexperter hanterar onboarding, dagliga interaktioner, modernisering av praxis samt incidentrespons åt din organisation.

Microsoft Security Services for Enterprise säljs genom en anpassad arbetsbeskrivning och finns tillgänglig redan idag. Intresserade företagskunder rekommenderas att kontakta sina kundansvariga för att ta reda på mer.

För att få veta mer, välkommen till Microsoft Security Summit den 12 maj, eller besök vår Security blog för att läsa mer om våra senaste säkerhetsuppdateringar.

Relaterade inlägg