Uppdatering rörande Microsofts datacenter i Staffanstorp

Microsoft Sverige kan idag meddela att bolaget valt att återkalla sin tillståndsansökan för uppförande och drift av reservkraftaggregat vid datacentret i Staffanstorp. Anledningen bakom beslutet är en kraftigt ökad efterfrågan på bolagets molntjänster och säker datalagring, vilket innebär att det finns ett behov för ett större datacenter i regionen än det planerade i Staffanstorp. Microsoft har redan påbörjat arbetet med att hitta en ny lämplig plats i södra Sverige för expansionen av datacenterverksamheten.

Flytt av data till molnet innebär nya innovationsmöjligheter och robustare säkerhet för organisationer, samtidigt som det innebär ett minskat koldioxidavtryck. I våra datacenter har vi såväl affärskritisk som livskritisk data från kunder inom alla samhällets olika sektorer, från sjukhus och myndigheter till stora och små företag. Därför är våra datacenter konstruerade för att erbjuda våra kunder tillgänglighet i världsklass, något vi säkerställer via flera olika tekniska lösningar och reservkraftsalternativ.

En snabbt ökande efterfrågan på säker datalagring och molntjänster i Sverige och globalt ställer nya krav på större datacenter med stabila reservkraftsalternativ. Staffanstorp är inget undantag, och därför har Microsoft konstaterat att tillståndsansökan för uppförande och drift av reservkraft för en anläggning med den planerad kapaciteten (70 MW tillförd effekt) inte kommer att vara tillräcklig för att tillgodose behovet av framtida utbyggnad i regionen. Det är mot den bakgrunden, i kombination med värdefulla synpunkter från lokalsamhället, som vi beslutat oss för att återkalla vår tillståndsansökan.

Vi kommer fortsätta att driva och utöka verksamheten i vårt datacenter i Staffanstorp, men det kommer endast ske med de reservkraftaggregat som idag redan finns på plats. Det kan vi göra genom att anpassa vilka tjänster vi erbjuder i datacentret. Vårt datacenter i Staffanstorp blir ett av få Microsoft-datacenter i världen som kan erbjuda denna unika samling tjänster till våra kunder.

Staffanstorp och Skåne är fortsatt en viktig strategisk region för Microsoft i Sverige och arbetet har redan påbörjats för att hitta en ny lämplig plats i södra Sverige för ett nytt datacenter som kan komplettera våra andra svenska datacenter. Möjligheten att säkerställa god energiredundans och reservkraftslösningar kommer vara viktiga faktorer i valet av ny plats.

Microsofts datacenter i Sverige är bland de mest avancerade och hållbart designade i världen. I Sverige drivs Microsofts datacenter med 100 procent fossilfri energi och de är våra första datacenter där reservkraftaggregaten huvudsakligen drivs med Preem Evolution Diesel Plus, världens första Svanenmärkta diesel som innehåller 50 procent förnybar råvara.

Microsoft har globalt åtagit sig att senast 2030 göra sig kvitt användandet av diesel för att säkra nödvändig reservkraft, ett åtagande som givetvis också omfattar våra nuvarande och framtida datacenter i Sverige. Vårt forskningscenter arbetar med att utveckla nya hållbara lösningar för detta.

Vi är glada över att fortsätta vara en del av lokalsamhället i Staffanstorp, och skapa nya relationer såväl som stärka de relationer som vi redan etablerat i regionen. Vi ser fram emot att dela mer information om nästa steg för verksamheten i södra Sverige längre fram.

Relaterade inlägg