Viva hybridarbetet: Så vill Microsoft brygga hybridutmaningen mellan medarbetare och ledare

Enligt Microsofts senaste upplaga av rapporten Work Trend Index har det hybrida arbetssättet skapat en konflikt inom organisationer. För samtidigt som närmare nio av tio medarbetare uppger att de är produktiva på jobbet så upplever nästan en lika stor andel av ledarna att hybridarbetet gör det svårt att bedöma ifall deras anställda faktiskt är produktiva. För att försöka brygga gapet lanserar Microsoft därför en rad nyheter i vår plattform för medarbetarupplevelse, Viva.

I Microsofts senaste Work Trend Index-rapport har man tagit tempen på hur väl det hybrida arbetssättet har tagits emot hos företag och organisationer runtom i världen. Den nya upplagan av rapporten baseras på en undersökning med cirka 20 000 personer i 11 länder, arbetslivstrender från LinkedIn samt biljontals produktivitetssignaler från Microsoft 365.

Rapporten visar bland annat att:

  • 87 procent av de anställda uppger att de är produktiva på jobbet medan 85 procent av ledarna anser att det hybrida arbetssättet har gjort det svårt för dem att säkerställa att deras anställda faktiskt är produktiva.
  • Både anställda och ledare anser att kommunikation är det absolut viktigaste aspekten för att lyckas i sina roller det kommande året.
  • 73 procent av de anställda upplever att de behöver bättre anledningar till att de ska åka in till kontoret förutom att organisationen kräver det. 84 procent skulle kunna tänka sig åka in för att hänga med kollegorna och 85 procent skulle göra det för teambuildingens skull.

Att kontoren i dag behöver erbjuda ett mervärde bekräftas även enligt en färsk Sifo-undersökning som beställdes av MER Arkitekter ­- arkitektkontoret som designade Microsoft Sveriges nya lokaler. Vid frågan om vad som får svenskarna motiverade till att arbeta mer från kontoret svarade 36 procent att de önskade förmåner som underlättar i vardagen.

”Övergången till ett mer hybridarbetssätt kan upplevas som lite utmanande då medarbetarna inte träffar varandra i lika stor utsträckning som innan pandemin. Ledare kan exempelvis oroa sig över att spontana idéer och innovation som tidigare kunde uppstå vid kaffemaskinen kan gå förlorade när inte alla är på kontoret samtidigt. Med de nyheter som vi nu presenterar i Viva vill vi dock förflytta de upplevda begränsningarna med ett hybridupplägg med lösningar i sin tur främjar engagemanget hos medarbetarna – var de än befinner sig”, säger Nina Rapp, affärsområdeschef för Modern Work på Microsoft Sverige.

Stärka kommunikationen och relationerna mellan kollegor

För att förbättra medarbetarrelationen lanserar Microsoft därför verktyget People in Viva. Med hjälp av AI skapas innehållsrika medarbetarprofiler med detaljer kring en medarbetares intressen, kunskap och mål så att det blir lättare för andra kollegor att hitta gemensamma nämnare – och därmed förenkla för relationsbyggande. Informationen kommer att finnas tillgänglig på befintliga Microsoft 365-profiler och i People in Viva-appen.

Dessutom lanseras även Viva Pulse, en ny app som hjälper ledare att hämta in personlig feedback kring teammedlemmarnas upplevelser. Verktyget använder sig av konkreta mallar och forskningsbaserade frågor som ska hjälpa ledaren att identifiera viktiga fokusområden utvecklingsmöjligheter samt åtgärder för att tillgodose teamets behov.

En till nyhet som lanseras är appen Viva Amplify som ska hjälpa till att samla interna kommunikationer så att medarbetarna kan ta del av allt som kommuniceras på ett och samma ställe. Viva Amplify erbjuder även skrivstöd för att förbättra och förenkla budskap samt möjlighet att publicera meddelanden var som helst inom Microsoft 365-ekosystemet.

Möjlighet att utvecklas inom organisationen

Work Trend Index visar även att drygt varannan anställd, 55 procent, upplever att det bästa sättet att utvecklas i karriären är genom att byta jobb. Däremot skulle 68 procent av de anställda kunna tänka sig stanna kvar på företaget om det blev enklare att byta karriär inom organisationen.

Answers in Viva är ett nytt verktyg som gör det enklare att matcha medarbetarfrågor med rätt personer i organisationen som eventuellt sitter på svaren. På så sätt utnyttjas de anställdas kollektiva kunskap på bästa sätt.

Förbättrad integration mellan Viva Learning och LinkedIn Learning gör det även enklare för medarbetarna att få tillgång till utbildande innehåll från LinkedIn Learning direkt på Teams samt följa den egna utvecklingen i Viva.

Fler förbättringar i Viva
  • Leadership Corner i Viva Engage: Ett forum där anställda kan ha direktkontakt med ledningsgruppsmedlemmar och dela med sig av diverse tankar och idéer.
  • Förbättringar i Viva Goals: Förutom en fördjupande integration i Teams-appen finns Viva Goals nu även i DevOps, Power BI, Microsoft Planner och Microsoft Project.
  • Viva Sales: Verktyget är den första appen för medarbetarupplevelse som anpassas beroende på vilken roll man har. Viva Sales finns tillgängligt från och med den 3 oktober i år.

För mer information kring alla nyheter med Viva, klicka här, och för mer information om Work Trend Index, klicka här.

Vid frågor, vänligen kontakta [email protected].

Relaterade inlägg