Microsoft Sverige utbildar cyberkompetens i ny satsning

Kraven på skärpt säkerhet ökar. Samtidigt är bristen på cyberkompetens akut. För att accelerera kompetensförsörjningen inleder Microsoft Sverige ett samarbete med The Upskill Company och skolar om människor med rätt potential genom intensivutbildningar.

– Prognoser visar att vi i Sverige kommer att ha en brist på 70 000 yrkesverksamma inom techbranschen under kommande år, däribland många inom cybersäkerhet. Den stora bristen är ett allvarligt hot mot Sveriges digitaliseringsresa – inte minst eftersom säkerhet är en viktig förutsättning i den resan. På Microsoft Sverige brinner vi för den här typen av frågor varför det är väldigt glädjande att vi nu krokar arm med The Upskill Company för att motverka den kommande bristen, säger Thomas Floberg, vice vd och operativ chef för Microsoft Sverige.

Microsoft Sveriges satsning tillsammans med The Upskill Company syftar till att skola om personer som i dag jobbar inom andra branscher men som är intresserade av att jobba med cybersäkerhet. Den första omgången planeras börja i början av 2023 och håller på under drygt tolv veckor. Under utbildningens gång kommer deltagarna att lära sig grunderna inom Sec Ops med fokus på Sentinel och Defender – program som används för att hitta, avvärja, undersöka och agera på cyberhot. Utbildningsinnehållet kommer att dessutom täcka både konkreta behov idag och det som kommer att behövas på bred front framöver.

– Det saknas så mycket folk inom cybersäkerhet idag att de traditionella sätten att utbilda och rekrytera inte räcker till. För att möta behoven måste vi tänka på nya sätt vad gäller lärande, kompetens och vem som är lämplig för vad. Genom att testa logisk förmåga, motivation och vissa personliga egenskaper kan vi hitta människor lämpade för den här typen av arbete, oavsett vad de har för bakgrund sedan tidigare. Det säger Gabriel Fogelsjöö, CEO på The Upskill Company.

Utbildningen är kostnadsfri för deltagarna och dessa erbjuds lön under studietiden. Efter utbildningen anställs alla som konsulter hos The Upskill Company och påbörjar sina uppdrag hos bolag som efter ett år kommer erbjudas möjligheten att ta över dem som anställda.

Rekrytering till projektet kommer att starta under hösten och utbildningen sätter igång i början på 2023. En andra utbildningsstart planeras senare under våren 2023 och en tredje under hösten 2023.

För mer information, vänligen kontakta Jenny Långström.

Relaterade inlägg