Microsofts partnerekosystem skapar ekonomisk tillväxt i Sverige

Idag lanseras IDC-studien ’Microsoft Ecosystem Value: Partners Paths to Profitability and Growth[1]’ som undersöker tillväxtmöjligheter i Microsofts partnerekosystem kopplat till molntjänster och digitalisering. Studien visar bland annat att det trots turbulenta tider finns goda möjligheter för ekonomisk tillväxt för Microsoft-partners som arbetar strategiskt med Microsoft kring gemensamma innovationssatsningar och samförsäljning till kunder.

Några nyckeltal från IDC:s studien:

  • De totala IT-utgifterna i Sverige kommer att uppgå till närmare 36 miljarder dollar år 2026.
  • Marknaden för publika molntjänster i Sverige kommer överskrida 10,5 miljarder dollar år 2026.
  • 87 procent av de tillfrågade Microsoft partners i Norra Europa förutspår intäktsökningar under 2022.
  • Studien visar att för varje dollar ($1) av Microsoft-kopplad försäljning som en partner genomför så spenderar kunder i genomsnitt ytterligare 6,7 dollar ($6.7) på produkter och tjänster från partnern.

Det viktigaste för oss och för våra partners är att skapa värde för våra kunder, men det är mycket glädjande att samtidigt kunna konstatera att det också är affärsmässigt hållbart för vårt partnerekosystem att fokusera på molntjänster. Vi kan se att partners som satsar på Microsofts moln för sin affär växer snabbare och uppnår bättre marginaler, något som är mycket positivt för den fortsatta digitaliseringen av Sverige”, säger Therese Treutiger, ansvarig för partnerekosystemet på Microsoft Sverige.

Den nya IDC-studien har genomförts i 15 europeiska länder[2] genom bland annat djupintervjuer med 53 Microsoft-partner. Studien har tittat på tillväxtmöjligheter i Microsofts partnerekosystem kopplat till satsningar på molntjänster i digitaliseringsprojekt för företag, organisationer och offentlig sektor.

Studien visar att de partnerföretag som satsar på Microsoft och investerar i relationen med Microsoft är de som kan göra de största ekonomiska vinsterna. I Europa är genomsnittet 6,7 dollar i ytterligare förtjänst för varje Microsoft-kopplad dollar som en partner säljer för.

Studien visar också att intäkterna varierar beroende på vilka tjänster som ett partnerföretag fokuserar på. Molnbaserade tjänster och mjukvara är de affärsområden som skapar de största ekonomiska vinsterna. Även fokus på relationen med Microsoft spelar roll, där studien visar att partnerföretag där 75 procent eller mer av affären baseras på Microsofts lösningar har den högsta lönsamheten med en genomsnittlig bruttomarginal på 30 procent. Jämförelsevis ligger den genomsnittliga bruttomarginalen på 14 procent för partner där Microsofts lösningar står för 1–25 procent av affären.

De olika faktorerna är extra viktiga på den europeiska marknaden där Microsofts partnerlandskap kännetecknas av en stor variation med en blandning av etablerade partnerföretag och nya framväxande partner som endast fokuserar på ett eller två specifika områden”, säger Stuart Wilson, Senior Research Director, EMEA Partnering Ecosystems, IDC. ”Det europeiska partnerekosystemet hittar också nya vägar att samarbeta direkt med varandra, partner-till-partner.”

Microsoft Cloud Partner Program
Tidigare i år presenterades nya Microsoft Cloud Partner Program, en utveckling av partnerprogrammet där en viktig förändring var att bättre positionera våra partner i framkanten för molndriven innovation. IDC-studien har undersökt Microsoft Cloud Partner Program och fastslåratt anpassa prioriteringar och processer efter det nya programmet är en nyckelfaktor för att dra nytta av relationen till Microsoft. Bland värdena som identifieras i studien lyfts bland annat tillgången till Microsoft Azure Consumption API:s och andra marknadsresurser som framgångsfaktorer. Det visar sig dessutom att partner som arbetar med dessa resurser är bättre på att utveckla olika värdeskapande lösningar för sina kunder.

Vårt partnernätverk är en av de viktigaste resurserna för oss i arbetet med att skapa nya möjligheter för Sverige genom hållbar digitalisering. Övergången till Microsoft Cloud Partner Program stärker hela ekosystemet och vi ser fram emot att fortsätta arbeta tillsammans med våra kompetenta partners för att driva digitaliseringen i Sverige framåt”, säger Therese Treutiger.

Läs mer om IDC-studien på vår Pulse-blogg: https://pulse.microsoft.com/sv-se/transform-sv-se/na/microsoft-partnerskap-driver-innovation-och-tillvaxt-i-europa-i-osakra-tider 

 

[1] IDC eBook, sponsored by Microsoft, Microsoft Ecosystem Value: Partners Paths to Profitability and Growth,  (Doc. #EUR149732822, October 2022) survey to 288 partners from Microsoft, with 53 in-depth interviews, in Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Ireland, Italy, Germany, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, and United Kingdom.

[2] IDC-studien genomfördes i oktober 2022 genom intervju med Microsoft-partner i Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike.

Relaterade inlägg