Microsoft och Prinsparets Stiftelse i nytt samarbete om dyslexi

Microsoft Sverige och Prinsparets Stiftelse ingår nu ett ömsesidigt partnerskap för att sätta ljuset på dyslexifrågan. Samarbetet går ut på att på olika sätt sprida kunskap och nyansera bilden av dyslexi samt visa på hur modern teknik kan underlätta för barn och unga med skriv- och lässvårigheter att nå sin fulla potential.

Tillgänglig teknik som förbättrar tillvaron och tillgodoser behoven för alla är ett stort fokusområde för Microsoft. Enligt en utredning från Skolverket konstaterar man att mellan sex och åtta procent av eleverna i grundskolan har stora läs- och skrivsvårigheter. Microsofts långsiktiga partnerskap med Prinsparets Stiftelse kommer därför att fokusera på Stiftelsens verksamhetsområde Dyslexi där man genom gemensamma insatser vill göra skillnad för barn och unga med dyslexi.

Prinsparets Stiftelse arbetar för att sprida kunskap på ett nytänkande sätt och med stark samverkan. Tillsammans med Microsoft vill vi bidra till ökad kunskap om dyslexi och, med det, bidra till en värld där alla barn och unga har möjlighet att vara sig själva och får utvecklas till toppen av sin egna potential”, säger Kim Waller, generalsekreterare på Prinsparets Stiftelse.

Bland annat kommer Microsoft Sverige och Prinsparets Stiftelse att bjuda in till flera inspirationstillfällen på bland annat lärarhögskolor och kommuner. Syftet är att sprida kunskap kring dyslexi, likvärdig utbildning och alla barn och ungas rätt att nå sin fulla potential genom ökad förståelse och praktiska digitala verktyg. I tillägg kommer ett seminarium anordnas för att lyfta och diskutera ämnet med beslutsfattare, bland annat skolministern.

Tack vare digitaliseringens möjligheter kan vi som individer åstadkomma väldigt mycket. Därför är det viktigt för oss på Microsoft att erbjuda digitala verktyg som är tillgänglighetsanpassade. Jag är väldigt glad att få kroka arm med Prinsparets Stiftelse där vi tillsammans uppmärksammar dyslexi och vikten av att kunna inkludera barn och unga med skriv- och lässvårigheter med hjälp av teknik”, säger Mia Forsäng, försäljningsdirektör för skola och högre utbildning på Microsoft Sverige.

Vid frågor, vänligen kontakta [email protected]

Relaterade inlägg