Samarbete inom molnberäkning ger nya möjligheter för precisionsmedicin

Genomic Medicine Sweden inleder samarbete med Microsoft inom molnberäkning, AI och visualisering. Samarbetet möjliggör att den enorma mängd data som genereras inom precisionsmedicin kommer till bästa möjliga nytta för patienter och forskning.

–​ Det är och kommer vara en jätteutmaning för vården att hantera och beräkna den data som kommer ut ur precisionsmedicin. Och data är kärnan i precisionsmedicin, säger Per Sikora, enhetschef på Bioinformatic Data Center på Göteborgs universitet och leder arbetet med GMS Informatik.

Under de senaste åren har GMS etablerat en nationell IT-infrastruktur, Nationella genomikplattformen (NGP), för att hantera data så att den kan ge bästa möjliga nytta för diagnostik och behandling av patienter och för forskning. Utöver att lagra och dela data behöver beräkningar och visualiseringar kunna göras för att skapa kunskap ur data. Och framförallt beräkningar kräver stor datorkraft.

GMS formaliserar nu sitt samarbete med Microsoft genom att underteckna en avsiktsförklaring, MoU. Avsiktsförklaringen lägger grunden för samverkan kring specifika projekt för att stärka och främja precisionsmedicin i Sverige. Övergripande områden som ingår är molnberäkning, AI och visualisering för att öka förståelsen av data som genereras.

–​ Vi glada över att få samarbeta med ett världsledande företag som Microsoft och tillsammans titta på nya lösningar för beräkningar. Det kommer ge möjlighet att titta på data på nya sätt och därmed öka kunskap om diagnos och behandling av olika sjukdomar, säger Per Sikora.

–​ Microsoft har lång erfarenhet av att jobba med statliga och regionala aktörer både i Sverige och internationellt. De har också ett brett intresse för life science och medicinsk forskning, fortsätter Per.

–​ Sverige har möjlighet att bli en världsledande region för life-science, mycket tack vare organisationer som GMS som driver på innovation och förflyttar branschens gränser genom att tätt sammankoppla klinisk och digital excellens med utgångspunkt i data. Vi ser fram emot att samarbeta med GMS kring digitala lösningar för att skapa mer värde i arbetet med precisionsmedicin, säger Thomas Floberg, vice-vd på Microsoft Sverige.

–​ Vi måste nu planera, utveckla och ta höjd för att kunna göra de typer av beräkningar som behövs inom precisionsmedicin framöver. Har vi en flaskhals i beräkningen så kommer Sverige halka efter inom både precisionsmedicin och life science forskning, säger Per Sikora.

Kontakt:

Per Sikora, per.sikora[at]gu.se

Relaterade inlägg