Microsoft 365 Copilot – Ett helt nytt sätt att arbeta

Genom att introducera kraften av AI i Microsoft 365 blir vårt kraftfulla produktivitetsverktyg smartare och starkare. Lösningen heter Microsoft 365 Copilot och kombinerar kraften i LLM (large language models) med affärsdata och Microsofts 365-appar för att öka produktiviteten, höja kompentensen och öppna upp för mer kreativt arbete.

Microsoft 365 Copilot är ett helt nytt sätt att arbeta på och kan användas på två sätt. Dels är det inbäddat i de Microsoft 365-appar som många använder varje dag – Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams med flera. Men nu tillkommer även en helt ny funktion; ”Business Chat”. Företagschatten fungerar över LLM, Microsoft 356-appar samt användarens kalender, e-postmeddelanden, chattar, dokument, möten och kontakter för att skapa nya möjligheter som inte funnits tidigare. Genom uppmaningar på vanligt språk som exempelvis ”berätta för mitt team hur vi uppdaterade produktstrategin” kan Business Chat hjälpa användaren att generera en statusuppdatering baserat på morgonens möten, e-postmeddelanden och chattrådar.

Microsoft 365 Copilot är sömlöst integrerat i de mest använda apparna, vilket hjälper användaren att frigöra mer tid för produktivitet och fokuserat arbete.

  • Copilot i Word skriver, redigerar, sammanfattar och skapar samtidigt som användaren arbetar.
  • Copilot i PowerPoint förenklar skapandeprocessen genom att förvandla användarens idéer via vanligt språk till en designad presentation.
  • Copilot i Excel tar del av insikter, hittar korrelationer och skapar professionella datavisualiseringar på nolltid.
  • Copilot i Outlook kan hjälpa till att effektivisera och hantera inkorgen så att mer av användarens tid kan spenderas på att faktiskt kommunicera.
  • Copilot i Teams gör möten mer produktiva genom att transkribera i realtid och skapa att göra-listor eller påminnelser utefter vad som sades på mötet.
  • Business Chat samlar data från dokument, presentationer, e-post, kalender, anteckningar och kontakter för att sammanfatta chattar, skriva e-post, hitta viktiga datum eller till och med skriva en plan baserad på andra projektfiler.

Microsoft har byggt Microsoft 365 Copilot i enlighet med tidigare regelverk när det kommer till datasäkerhet och sekretess, baserade på AI-principer, ansvarsfull AI-standard och årtionden av forskning. Copilots stora språkmodeller tränas inte på kundinnehåll eller på enskilda uppmaningar. Microsoft 365 Copilot levererar företagsklar AI i stor skala.

Tidigare denna månad släppte Microsoft Dynamics 365 Copilot – världens första AI-baserade andrepilot i både CRM och ERP. Nu kommer Copilot till alla Microsofts produktivitetsappar – Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, Microsoft Viva, Power Platform med flera. Information om prissättning och licensiering kommer snart att delas. Microsoft 365 Copilot testas för närvarande med en liten grupp kunder för att få den feedback som krävs för att förbättra alla modeller när de skalas.

Läs mer om Microsoft 365 Copilot på vår officiella Microsoft-blogg och för att ta del av all information såsom videos, bloggar, bilder med mera besök vår mikrowebbplats.

Relaterade inlägg