Microsoft Security Copilot – bättre cybersäkerhet med nytt AI-stöd

Idag presenterar Microsoft nya Security Copilot, en AI-baserad andrepilot för säkerhetsavdelningar som innebär ökad verkningsradie, hastighet och effektivitet i cybersäkerhetsarbetet. Microsoft Security Copilot finns med start idag tillgängligt i en stängd förhandsversion.

Microsoft Security Copilot använder OpenAI GPT-4-teknik för att förbättra cybersäkerhetsarbetet och ge säkerhetsexperter konkret information för att hjälpa dem identifiera och skydda sig emot cyberattacker. Det nya AI-stödet kombinerar verksamhetens egna säkerhetsdata med Microsofts omfattande globala säkerhetsdata för att skapa uppdaterade hotbildsanalyser.

Att jobba med cybersäkerhet idag innebär ofta att befinna sig i en konstant uppförsbacke, en asymmetrisk kamp mot outtröttliga och skickliga angripare där oddsen är emot oss. Med Security Pilot skiftar vi maktbalansen tillbaka till oss som jobbar med cybersäkerhet. Security Pilot är den första generativa AI-säkerhetslösningen som låter oss bedriva säkerhetsarbete med AI:s hastighet och skala”, säger Sandra Barouta Elvin, nationell säkerhetschef på Microsoft Sverige.

Genom att ha tränats över olika säkerhets- och nätverksdiscipliner kombinerat med tillgång till billioner datasignaler kommer Security Copilot öka räckvidden, hastigheten och effektiviteten i arbetet för alla säkerhetsavdelningar.

  • Security Copilot är designad för att vara en AI-assistent till säkerhetsavdelningen, som ger säkerhetsexperter bättre möjlighet att se vad som händer i deras it-miljö, dra lärdomar från befintliga data, bedöma hotfull aktivitet och fatta mer informerade beslut på kortare tid.
  • Security Copilot kommer hjälpa säkerhetsavdelningen genom att fånga upp detaljer som missats i helheten. Detta genom att korrelera och sammanfatta data om olika attacker samt prioritera incidenter för att rekommendera det bästa tillvägagångssättet för att snabbt adressera olika hot i tid.
  • Funktionerna i Security Copilot innebär att säkerhetsavdelningar av alla olika storlekar får tillgång till förmåga och kompetens som speglar en mycket större säkerhetsavdelning. Security Copilot kan också fungera som ett viktigt stöd för att överbrygga kunskapsluckor mellan avdelningar genom att förbättra arbetsflöden, skapa profiler för hotaktörer och dela incidentrapportering mellan team.

Det handlar inte om att välja mellan människa eller teknik, utan för att utveckla vår cybersäkerhetsförmåga krävs det att vi ger människor tillgång till de mest avancerade verktyg som finns för att ge dem chansen att tillämpa sin mänskliga expertis snabbare och mer omfattande. Med Security Copilot lägger vi grunden för en framtid där varje säkerhetsavdelning får de verktyg och tekniker som krävs för att göra världen till en säkrare plats”, säger Sandra Elvin.

Microsoft står väl rustat för att hjälpa verksamheter att utforska och utveckla hur AI kan spela en roll i att stärka deras cybersäkerhetsarbete. Microsoft Security spårar aktivt fler än 50 olika ransomware-grupper och 250 statsstödda cyberkriminella organisationer, samtidigt som vi tar emot 65 biljoner hotsignaler varje dag. Microsofts säkerhetslösningar blockerar fler än 25,6 miljarder stöldförsök av lösenord varje sekund, och Microsoft har mer än 8000 säkerhetsexperter som arbetar med att analysera säkerhetsdata.

Microsoft Security Copilot finns med start idag tillgängligt i en stängd förhandsversion.

Läs mer om Microsoft Security Copilot här. 

Relaterade inlägg