Prinsparets Stiftelse besöker New York för World Dyslexia Assembly tillsammans med stiftelsens partner Microsoft

 

Microsoft Sverige och Prinsparets Stiftelse har inlett ett partnerskap inom området dyslexi och likvärdig utbildning för barn och unga. Samarbetet syftar till att sprida kunskap om dyslexi samt förbättra uppfattningen om dyslexi genom att belysa nyanser inom ämnet och visa hur modern teknik kan göra det lättare för barn och ungdomar med läs- och skrivsvårigheter att nå sin fulla potential.

Den 4 april 2023 kommer Prinsparets Stiftelse tillsammans med Microsoft Sverige, i närvaro av H.K.H. Prins Carl Philip och H.K.H. Prinsessan Sofia, att arrangera ett rundabordssamtal på temat ”Barns rätt till likvärdig utbildning”.

Kim Waller, Generalsekreterare på Prinsparets Stiftelse: ”Prinsparets Stiftelse arbetar för ett inkluderande samhälle; ett samhälle som möjliggör för varje individ att nå sin fulla potential. Vår förhoppning är att stiftelsens och Prinsparets besök bidrar till nya samtal, nya samarbeten och nya lösningar som bidrar till att stödja varje barn och ungdom att vara sig själva.”

Tomas Frimmel, vd på Microsoft Sverige: ”Inkludering är ryggraden för fortsatt samhällelig tillväxt och tekniken möjliggör för oss att riva barriärer för att stärka individer över hela spektrumet av funktionsvariationer. Jag är glad över vårt partnerskap med Prinsparets Stiftelse och vår gemensamma vision att öka medvetenheten om dyslexi och främja inkludering för barn och ungdomar med läs-och skrivsvårigheter. Jag hoppas att våra diskussioner i New York blir startskottet för en positiv påverkan och att vi lyckas driva en förändring inom det här området”.

Stiftelsen och Microsoft kommer att samla nyckelintressenter på hög nivå för att diskutera vikten av att investera i barns rätt till likvärdig utbildning för att skapa blomstrande samhällen och arbetsplatser som är rustade att hantera framtida utmaningar. De diskuterade ämnena kommer att vara kring neurodiversitet och mer specifikt dyslexi, och möjligheterna kring tekniska verktyg och tillgänglighet. Ambitionen är att fokusera från teori till praktik, börjandes med personerna i rummet.

Prinsparet och stiftelsen kommer också att delta i den internationella World Dyslexia Assembly den 3 april, arrangerad av den brittiska ideella organisationen Made by Dyslexia. Mer om World Dyslexia Assembly: World Dyslexia Assembly. World Dyslexia Assembly-turnén lanserades vid Kungliga slottet i Stockholm under våren 2022.

Relaterade inlägg