Microsoft Build levererar AI-verktyg till utvecklare

Build

Den 23-25 maj genomförs Build – Microsofts årliga konferens för utvecklare. Under två intensiva dagar kommer fler än 50 nyheter och uppdateringar att presenteras för de 200 000 deltagarna. Alla med en gemensam nämnare – AI.

Under Build 2023 kommer Microsoft att visa upp hur AI omdefinierar vad och hur utvecklare bygger, samt hur AI förändrar framtidens arbete. Utvecklarkonferensen har cirka 200 000 registrerade deltagare som kommer bjudas på 350 sessioner med mer än 125 timmars innehåll. Totalt kommer Microsoft att presentera fler än 50 nya produkter och funktioner under konferensen.

Nyheterna i korthet:

Utökat ekosystem för AI-plugins
Microsoft kommer att anta samma öppna plugin-standard som OpenAI introducerade för ChatGPT, vilket möjliggör interoperabilitet över ChatGPT med en spännvidd över Microsofts copilot-erbjudanden.

Plugins för Microsoft 365 Copilot
Utvecklare kan integrera sina appar och tjänster i Microsoft 365 Copilot via plugins.

Nya AI-verktyg till Azure
Nya Azure AI-verktyg som hjälper utvecklare att skapa, operationalisera och distribuera sina egna AI-appar på ett ansvarsfullt sätt.

Microsoft Fabric – en ny plattform för analys
Microsoft Fabric är en plattform för analys som omfattar datateknik, dataintegrering, datalagerhantering, avancerad dataanalys, realtidsanalys, tillämpad monitorering och business intelligence, allt kopplat till en enda datalagringsplats som heter OneLake.

Nya funktioner för Microsoft Dev Box
Nya funktioner såsom anpassning med konfiguration som kod och nya preparerade utvecklarmiljöer på Azure Marketplace som ger utvecklingsteam färdiga images som kan anpassas ytterligare för specifika behov.

Nytt hem för utvecklare i Windows 11 med Dev Home
Dev Home gör det enkelt att ansluta till GitHub och konfigurera molnutvecklingsmiljöer som Microsoft Dev Box och GitHub Codespaces. Dev Home är öppen källkod och fullt utbyggbar.

Windows Copilot för Windows 11
Genom Windows Copilot blir Windows den första PC-plattformen med samlad AI-assistans. Detta bygger vidare på integrationen som släpptes i Windows 11 i februari då nya AI-drivna Bing kom till aktivitetsfältet. En förhandsversion av Windows Copilot blir tillgänglig för Windows 11 i juni.

För mer information, vänligen besök:
https://news.microsoft.com/build-2023
Microsoft Build 2023: Day 1 #MSBuild – YouTube

Relaterade inlägg