Tre av fem svenskar vill delegera till AI för att minska arbetsbördan

WTI work trend index
– Fler än hälften av alla svenskar har varken tid eller energi till jobbet –

Övergången till AI står för dörren och den kommer att förändra arbetssättet för många människor. Även om två av fem svenskar är oroliga att bli ersatta utav tekniken, vill desto fler (61 procent) gärna låta sig avlastas med hjälp av AI, visar årets upplaga av Microsofts undersökning Work Trend Index ”Will AI Fix Work?”.

Arbetstempot och arbetsvolymen har ökat exponentiellt i takt med att tekniken har tagit allt mer plats i våra liv. För många har det inneburit ett för högt tempo där det är svårt att hänga med, vilket i sin tur leder till mer stress. Företagsledare blir pressade att öka produktiviteten samtidigt som de vet att deras anställda riskerar att gå på knäna på grund av en alltför tung arbetsbörda. Men en räddare står i dörren.

”Den nya generationens AI kan avlasta oss om vi låter den. Vi har kommit till en punkt där tekniken kan hjälpa oss att producera på en hög nivå och låta oss fokusera på det arbete som är viktigt. Det handlar inte om att bli ersatt av tekniken utan om att arbeta tillsammans med den. Gör vi det kan vi få mer utrymme i vår arbetsdag och på så vis öppna upp för kreativt arbete. För vem kan vara kreativ när man är stressad? I en värld där kreativitet är den nya produktiviteten är digital skuld ett hot mot innovationen,” säger Thomas Floberg, Vice vd, marknads- och operativ chef Microsoft Sverige.

För att göra ledare och företag redo för den nya AI-eran genomförde Microsoft en undersökning med 31 000 personer i 31 länder och analyserade Microsoft 365-produktivitetssignaler, tillsammans med arbetstrender från LinkedIn Economic Graph. Sverige är ett av länderna som valts ut för undersökningen. Rapporten pekar på tre viktiga insikter som företagsledare i Sverige kan ta med sig när de vill förstå och ansvarsfullt införa AI i sin organisation:

→ Informationsvolymer hanteras på bekostnad av medarbetarnas kreativitet.
Volymen av data, e-post och chattar har överskridit vår förmåga att bearbeta mängden information som vi exponeras för. Varje minut som spenderas på att hantera informationsflödet sker på bekostnad av kreativitet. Faktum är att 57 procent av svenskarna anser sig inte ha tid eller energi att faktiskt utföra sitt arbete, och av dessa personer är 2,3 gånger mer benägna att säga att de har svårigheter att vara innovativa eller med att tänka strategiskt. 54 procent av ledarna är oroliga över bristen på innovation hos medarbetarna och 67 procent av svenskarna uppger att de inte har tillräckligt med ostörd fokustid under en arbetsdag.

→ Både ledare och medarbetare är positivt inställda till AI:
För de anställda överskrider hoppet om att AI ska kunna avlasta dem rädslan att bli ersatt av AI. 42 procent av svenskarna säger att de är oroliga för att AI kommer att ersätta deras jobb, men ännu fler – 61 procent skulle delegera så mycket arbete som möjligt till AI för att minska arbetsbelastningen. Två av tre svenskar kan tänka sig att använda AI till mer än bara administrativa arbetsuppgifter, utan också till analytiskt arbete och kreativt arbete. Svenska ledare är 1,6 gånger mer benägna att säga att AI skulle vara mest värdefullt på deras arbetsplats genom att öka produktiviteten snarare än att minska antalet anställda.

→ Alla anställda behöver AI-kunskaper framöver:
Alla anställda, inte bara AI-experter, kommer att behöva teknisk kompetens i sitt dagliga arbete i framtiden. 79 procent av de svenska ledarna förväntar sig att anställda kommer att behöva nya färdigheter när vi äntrar AI-eran. 51 procent av de anställda säger att de inte har rätt tekniska kunskaper för att utföra sitt jobb, dock en lägre siffra jämfört med de globala siffrorna där hela 60 procent säger samma sak. Denna nya, efterfrågade och AI-fokuserade kompetens kommer att synas i såväl Cv:n som jobbannonser framöver.

Mer information och global statistik hittas här: Work Trend Index: Microsoft’s latest research on the ways we work.

Relaterade inlägg