Microsoft på plats i Almedalen 2024

Under de senaste tjugo åren har Microsoft varit en aktiv deltagare i Almedalsveckans samhällsdebatter. Vi ser fram emot att även i år bidra
med vår expertis om teknikens potential i skapandet av ett mer konkurrenskraftigt Sverige.  

Möt vårt team av experter på plats. Vi deltar i ett stort antal seminarier och dialoger kring hur digitalisering, cybersäkerhetsfrågor och AI:s utveckling förändrar vårt samhälle samt vad som krävs för att på ett ansvarsfullt och säkert sätt ta tillvara på möjligheterna, inom den offentliga såväl som privata sektorn. 

Microsoft Sveriges egna evenemang, som samtliga hålls i Pickits lokaler på Södra Kyrkogatan 3: 

 


ONSDAG 26/6  

08:00-09:00 COPILOT CAFÉ, HUR KAN DU DRA NYTTA AV COPILOT?
Är du nyfiken på hur du kan dra nytta av ett AI-verktyg som Microsoft Copilot? Välkommen till vårt frukostcafé där vi kör en inspirerande workshop.    

09:30-10:30 HUR KAN VI ANVÄNDA AI FÖR ATT FÅ FLER ELEVER ATT LYCKAS I SKOLAN? Paneldebatt där du möter experter och beslutsfattare som kan ge konkreta exempel på nyttorna för elever och lärare med att använda AI.  

11:30-12:30 ATT UPPRÄTTHÅLLA EN DIGITAL NATION
Paneldebatt kring hur vi ska kunna fortsätta utveckla offentliga verksamheter i takt med såväl förändrade samhällsbehov som hotbilder.  

13:00-14:00 AI I MÄNSKLIGHETENS INTRESSE
Välkommen till ett annorlunda seminarium kring hur innovativa lösningar och ny teknologi kan bidra till att möta de växande utmaningar som svensk välfärd står inför.  

14:30-15:30 HUR KOMMER AI ATT PÅVERKA VÅRT ARBETSLIV OCH HUR KAN VI GÖRA OSS REDO?
Delade insikter och paneldiskussion kring hur organisationer bäst gör sig redo.  

16:00-17:00 MICROSOFT ANNONSERADE I JUNI EN AMBITION ATT UTBILDA 250 000 SVENSKAR INOM AI –VAD BEHÖVS FÖR ATT NÅ DIT?
Seminarie och panelsamtal med sakkunniga från akademin, näringslivet och offentliga sektorn kring initiativet och hur gapet mellan tillgång och efterfrågan ser ut – vilken kompetens är det som behövs? 


TORSDAG 27/6 

08:00-09:00 COPILOT CAFÉ, HUR KAN DU DRA NYTTA AV COPILOT?
Är du nyfiken på hur du kan dra nytta av ett AI-verktyg som Microsoft Copilot? Välkommen till vårt frukostcafé där vi kör en inspirerande workshop.   

09:30-10:30 FRÅN AI-STRATEGI TILL HANDLING – VAD KAN VI LÄRA OSS AV VÅRA NORDISKA GRANNAR?
Panelsamtal kring införande av digitaliserings- och AI-strategier i de nordiska länderna, med syftet att dela erfarenheter och lärdomar 

11:30-12:30 AI I NATIONENS INTRESSE – DAGS FÖR SKARPA MÅL I OFFENTLIG SEKTOR?
Vi presenterar resultaten från AI i nationens intresse, Microsofts omtalade konferensen som hölls i januari 2024 

13:00-14:00 AI ETT ÅR SENARE – VILKA EFFEKTER SER DE SOM KOMMIT IGÅNG OCH VAD HAR MAN LÄRT SIG?
Paneldiskussion med några av våra kunder och experter kring effekter och resultat, vilka lärdomar har man dragit?  

14:30-15:30 ATT LITA PÅ FAKTA, INFORMATION OCH NYHETER I EN AI-DRIVEN VÄRLD
Seminarium kring vad det betyder för nyhets- och informationsförmedlingen när allt fler tror att det kommer bli svårare att lita på fakta och nyheter. 

16:00-17:00 ÄR DET SÄKERT ATT DIGITALISERA?
Seminarium där vi diskuterar hur man främjar en säker digitalisering av verksamheter 


Microsoft finns även representerade i andra seminarier och evenemang under Almedalsveckan. Sök efter ”Microsoft” i Almedalsveckans officiella program 2024 för mer information.  

Microsoft-experter på plats
Daniel Akenine, nationell teknikchef
Frida Orring, samhällspolitisk chef
Jennica Andersson, ansvarig för Microsofts verksamhet inom offentlig sektor i Sverige
Nina Rapp, affärsområdeschef, Modern Work
Mats Selacek, försäljningschef, hälso- och sjukvård
Per Broman, försäljningsdirektör stora myndigheter och kommuner
Sandra Barouta Elvin, nationell säkerhetschef
Thomas Floberg, vice vd samt marknads- och operativchef
Sophia Wikander, vd 

Vid eventuella frågor kring vårt deltagande. Hör av dig till [email protected]  

Relaterade inlägg