Det Nya Arbetslivet

r9b8086-672x372

VAD ÄR DET NYA ARBETSLIVET (DNA)?

Det Nya Arbetslivet (DNA) grundar sig i ett White paper som skrevs av Bill Gates redan 2005. Det handlar om att tekniken inte bara möjliggör helt nya arbetssätt utan det har förändrat hela vår livsstil där vi med hjälp av tekniken kan arbeta oavsett tid, rum och plats vilket underlättar när vi försöker få ihop livspusslet.

Aktivitetsbaserad arbetsplats

Många företag ser över möjligheten att skapa en aktivitetsbaserad arbetsplats då tekniken skapar nya arbetssätt. Arbete är inte en fysisk plats, utan något vi gör, en aktivitet som varierar och därmed kräver olika typer av miljöer och lösningar för att stödja de behov våra medarbetare har.

Många företag och fastighetsägare investerar massor av pengar för att anpassa sina lokaler. Men ett aktivitetsbaserat kontor handlar om så mycket mer än att anpassa lokalerna.

Platsen, människan och tekniken i harmoni

För att aktivitetsbaserat arbete ska fungera måste ha ett holistiskt synsätt på platsen, människan och tekniken. Det måste finnas en harmoni mellan den ”fysiska” och ”digitala” arbetsplatsen. På den här webbplatsen hoppas vi kunna inspirera och dela med oss av våra lärdomar och erfarenheter kring att ta klivet till Det Nya Arbetslivet.

TEKNIK – DEN DIGITALA ARBETSPLATSEN

Vi använder teknik hela tiden. Du mailar en vän, chattar med kollegor, skypar med dina barn. Ditt arbete och ditt privatliv följer med dig, vart du än går. Platsen spelar ingen roll. Inte heller från vilken pryl du gör det. Livet och arbetet blir enklare. Det är Det Nya Arbetslivet.

Utan ny teknik skulle Det Nya Arbetslivet inte vara möjligt. Idag finns mobila verktyg som gör att du kan samarbeta obehindrat med kollegor, oavsett tid och plats. Tekniken är redo för ett mer flexibelt arbetssätt. Frågan är, är du och din organisation redo?

Verksamhetschefens checklistor

Är du verksamhetschef och intresserad av att implementera DNA i er organisation? Nedan har vi sammanställt checklistor som kan vara till hjälp för dig i din kontakt med inköps- och it-avdelningen.

Microsofts produkter

Microsofts produktivitetsportfölj innehåller produkter som Direct Access, Lync och SharePoint. Moderna verktyg som gör att du kan få till en smidigare, enklare och mer effektiv arbetsvecka.

PLATSEN – DEN FYSISKA PLATSEN

Vår arbetsplats ska prägla vår vision och vår identitet, våra värderingar och vårt varumärke. Det handlar även om att möta de behov som våra medarbetare har.

Behovet av skrivbord har minskat

Tekniken skapar nya förutsättningar och möjligheter för hur vi arbetar. Trots det har kontoret inte utvecklats nämnvärt i sin utformning. Företag köper fortfarande in ett nytt skrivbord för varje ny medarbetare som anställs. Tekniken bidrar till att vi kan arbeta flexibelt och mobilt vilket gör att behovet och därmed nyttjandet av det personliga skrivbordet har minskat radikalt.

I en mätning framkom att nyttjandegraden av skrivborden på Microsoft i Sverige var så låg som 25 procent. Och 60 procent av den totala ytan upptogs av skrivbord.

Olika typer av arbetsmiljöer

Det framkom också att medarbetarna inte såg att det traditionella kontorslandskapet som Microsoft erbjöd tillgodosåg de behov som medarbetarna hade, vilket föranledde att man i allt större utsträckning valde andra platser att arbeta på. Då man behövde fokusera på en uppgift valde man att jobba hemifrån. Om kreativitet önskades valde man ofta en extern yta i en mer kreativ miljö, då kontoret inte sågs som kreativt.

Kontoret primär arbetsplats

Tekniken möjliggör att vi kan arbeta oavsett tid och rum. På Microsoft uppmuntrar vi det. Men man ska inte välja en annan plats för att kontoret inte kan tillgodose de behov våra medarbetare har. Kontoret är vår primära arbetsplats och vi vill att man ska vara på kontoret i så stor utsträckning som möjligt. Det är på kontoret innovation uppstår. Det är där idéer skapas. Det är där vi bygger vår kultur och lär av varandra.

En arbetsplats för framtiden

På Microsoft i Akalla har vi byggt om lokalerna för framtiden. Genom att skapa en arbetsplats som andas innovation och framtid, där mötet mellan oss människor sätts i centrum, försöker vi skapa rätt förutsättningar för dagen och framtidens arbetssätt. Men det handlar inte längre om att skapa ytor för avstämning, utan platser där miljön inspirerar till samarbete, flexibilitet, och arbetsglädje.

Vi ville skapa en arbetsplats som man vill komma till. Där det är enkelt att hitta den du söker, men som kanske framförallt uppmuntrar till spontana möten. Vi vill att arbetsplatsen ska ge de som arbetar en varierad och inspirerande miljö. I allra högsta grad en mänsklig miljö, med möjlighet att göra egna val, att vara där du trivs bäst, och där du känner att du kan få mycket gjort.

Aktivitetsbaserat kontor

Många företag ser över möjligheten att skapa en aktivitetsbaserad arbetsplats då tekniken skapar nya arbetssätt. Arbete är inte en fysisk plats, utan något vi gör, en aktivitet som varierar och därmed kräver olika typer av miljöer och lösningar för att stödja de behov våra medarbetare har. Många företag och fastighetsägare investerar massor av pengar för att anpassa sina lokaler. Men ett aktivitetsbaserat kontor handlar om så mycket mer än att anpassa lokalerna.

För att aktivitetsbaserat arbete ska fungera måste ha ett holistiskt synsätt på platsen, människan och tekniken. Det måste finnas en harmoni mellan den ”fysiska” och ”digitala” arbetsplatsen.

MÄNNISKAN

Ny teknik förändrar hur vi jobbar. Vi kan anpassa oss, eller så kan vi tänka större.

  • Vilken roll får kontoret när vi inte längre behöver vara där?
  • Hur får man mer gjort genom större frihet?
  • Vad kommer morgondagens medarbetare att kräva av en arbetsplats?
  • Hur påverkar kultur och ledarskap Det Nya Arbetslivet?

Det Nya Arbetslivet är lika mycket ledarskap som det är tekniska lösningar.

Information

Microsoft Support
Telefon: 08-55 99 00 00


Växel Microsoft Sverige
Telefon: 08-752 56 00


Presskontakt Microsoft Sverige
Presstelefon: 08-410 455 56
Besvaras 08.00-18.00 vardagar
Mail: [email protected]


Presskontakt Recensionsspel och Xbox
Petra Tell
[email protected]

Microsoft Store

Surface-product-family

Pulse-bloggen

Till bloggen

Om Microsoft

Microsoft är ett av världens ledande techföretag inom molnstjänster, programvara och datorer. Vårt mål är att hjälpa våra kunder nå sin fulla potential och skapa nya möjligheter med hjälp av digitala verktyg. Bland våra produkter och tjänster finns bland annat Microsoft Office, Microsoft Windows, Microsoft Cloud, Xbox, LinkedIn, Minecraft, Teams, Skype och sökmotorn Bing. Microsoft grundades år 1975 och den svenska verksamheten startades år 1985. Microsoft Sverige har idag cirka 600 medarbetare och kontor i Stockholm, Göteborg och Linköping.