Hoppa till huvudinnehållet

Microsoft i samhället

I en tid där föreningsliv och gemenskap har extra stor betydelse växer Microsofts stöd till ideella organisationer. I Sverige stödjer vi över 15 organisationer inom våra tre hjärtefrågor: mångfald och inkludering, framtidens arbetskraft samt integration.

Mångfald och inkludering

En arbetsplats som ger utrymme för mångfald, jämställdhet och olika kulturer driver innovativt tänkande, något som är grundläggande för vår verksamhet. Microsoft Sverige har idag 37 % kvinnliga chefer. Det är 7 procentenheter och hela 25 % högre än branschindex i Sverige. Vi har bara kommit en bit på vägen och fortsätter vårt arbete för ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald.

Framtidens arbetskraft

Sverige, en av världens ledande IT-nationer, står inför ett framtida kompetensunderskott inom IT. Redan år 2020 kommer Sverige sakna 60 000 IT-professionella. Microsoft arbetar för ungdomars lika rätt till utbildning inom tech och digitalt skapande, oavsett kön eller socioekonomisk bakgrund.

Integration

Varje år får cirka 100 000 människor Sverige som nytt hemland. Bristen på möten mellan nya och etablerade svenskar leder dock till segregation och exkludering. Microsoft jobbar för att hjälpa nya i Sverige att komma in på den svenska arbetsmarknaden och stödjer projekt där ny teknik kan sudda ut gränserna mellan nya och etablerade svenskar.

Samarbeten i Sverige

 

Vi tror på människors potential

De organisationer och initiativ vi valt att stötta och samarbeta med har olika syften men en sak gemensamt – att skapa en bättre värld. Vi på Microsoft vill hjälpa dem på vägen. Vår ambition är att med hjälp av modern teknik och vår samlade kunskap hitta nya möjligheter för våra samarbetsorganisationer att göra sin sak och uppnå sina mål på bästa sätt.

Vi anpassar vårt engagemang efter våra samarbetsorganisationers unika behov. Genom våra samarbeten med exempelvis Stockholm Philanthropy Symposium och projektet Legal Help 4 Integration bistår Microsofts anställda med sin kompetens genom volontärarbete. Andra samarbeten inkluderar allt ifrån Microsofts produkter och tjänster, ekonomiskt bidrag, digital kompetens och programutveckling, till att vi tillsammans använder Microsofts lokaler vid programmeringsevent och föreläsningar.

Vi investerar i tid för personligt engagemang

Vår nyfikenhet och vilja att utvecklas leder till nya samarbeten med innovativa bolag som exempelvis Lexplore (tidigare Optolexia) och Life Science-företaget Coala Life. Vi driver även egna initiativ där projekt som Innovation Race for Cancer arbetar för att förbättra cancervården i Sverige. Samtliga anställda, världen över, kan även söka till Microsofts projekt MySkills4Afrika. Projektet stödjer lokala samarbetspartners i Afrika och hjälper alltifrån små startups till etablerade bolag, skolor och myndigheter att främja kompetensutveckling. Hittills har över 500 Microsoftmedarbetare varit volontärer på plats eller via Skype.

Microsoft Sveriges medarbetare uppmuntras att ägna tre arbetsdagar per år åt att stödja en ideell organisation eller ett projekt, mot full betalning. Genom Microsofts program ”En god gärning” kan våra medarbetare dela sina kunskaper med en ideell organisation och bidra till samhällets utveckling. Under våren 2017 hjälpte ett flertal Microsoft-kollegor 400 barn att lära sig programmera under ett hackathon, Stadshushacket. Bakom initiativet stod den ideella organisationen Kodcentrum, en av Microsofts samarbetspartners.

Ta del av våra programvarudonationer genom TechSoup

Sverige har ett av världens starkaste föreningsliv, med långt över 200 000 föreningar som engagerar miljontals medlemmar. Genom Microsofts samarbete med TechSoup Sverige kan vi förmedla hundratals Microsoftprodukter till ideella organisationer, allmännyttiga stiftelser och offentliga bibliotek genom programvarudonationer. Donationerna inkluderar allt ifrån Microsofts Office-licenser till digitala tjänster, och används av så väl fotbollsföreningaroch Röda Korset.

Genom samarbetet med TechSoup vill vi skapa nya möjligheter för ideella organisationer, där teknik kan förenkla och effektivisera deras arbete. Microsofts programvarudonationer är tillgängliga för ideella organisationer och allmännyttiga stiftelser i Sverige. Läs mer!

Microsofts globala ansvar för miljö och samhälle

Microsoft arbetar för att med hjälp av teknikens kraft skydda vår planet, stärka mänskliga rättigheter och driva organisationers ansvar mot samhället. År 2012 blev vi ett av första företaget som införde en intern global koldioxidavgift. Nu vill vi ta nästa  steg och minska våra koldioxidutsläpp med 75 procent innan år 2010. På vår globala hemsida för CSR (Corporate Social Responsibility) beskrivs Microsofts principer och förhållande till våra anställda, kunder och medmänniskor samt miljön. Microsoft är industriledande och toppar Sustainable Brand Index 2018 lista över hållbara teknikföretag i Sverige. Ta del av ytterligare information och rapporter här.

Microsoft Philanthropies och Nonprofit

Microsofts globala filantropiorganisation, Microsoft Philanthropies, hjälper ideella organisationers digitala utveckling. År 2016 donerade de en miljard amerikanska dollar i syfte att hjälpa ideella organisationer i sin digitala transformation. Målet är att hjälpa 300 000 ideella organisationer att möta den digitala eran genom molntjänster.

Under 2018 lanseras en ny version av Microsoft 365 för ideella organisationer, Microsoft 365 for Nonprofits.  Ideella organisationer kommer även att erbjudas 10 procent rabatt på Surface Book och Surface Pro. En rapport som vägleder ideella organisationer i sin digitala transformation finns på Microsoft Nonprofits webbplats.