Hoppa till huvudinnehållet

Microsoft i samhället

I en tid där föreningsliv och gemenskap har extra stor betydelse växer Microsofts stöd till ideella organisationer. I Sverige stödjer vi över 15 organisationer inom våra  hjärtefrågor: mångfald och inkludering, samt framtidens arbetskraft.

Mångfald och inkludering

En arbetsplats som ger utrymme för mångfald, jämställdhet och olika kulturer driver innovativt tänkande, något som är grundläggande för vår verksamhet. Microsoft Sverige har idag exempelvis 50 procent kvinnliga chefer och över 35 procent kvinnliga medarbetare. Vi har bara kommit en bit på vägen och fortsätter vårt arbete för ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald.

Framtidens arbetskraft

Sverige, en av världens ledande IT-nationer, står inför ett framtida kompetensunderskott inom IT. Redan år 2024 kommer Sverige sakna 70 000 IT-professionella. De flesta är även beredda att spendera upp till ett år på kompetensutveckling för att nå dit. Ändå larmas det om kompetensbrist. Sverige som land behöver vidta åtgärder som gör det möjligt för fler att utvecklas inom tech. Det är avgörande för att ta oss ur det kompetensnödläge som råder. Microsoft arbetar till exempel för ungdomars lika rätt till utbildning inom tech och digitalt skapande, oavsett kön eller socioekonomisk bakgrund.

Samarbeten i Sverige

Vi tror på människors potential

De organisationer och initiativ vi valt att stötta och samarbeta med har olika syften men en sak gemensamt – att skapa en bättre värld. Vi på Microsoft vill hjälpa dem på vägen. Vår ambition är att med hjälp av modern teknik och vår samlade kunskap hitta nya möjligheter för våra samarbetsorganisationer att göra sin sak och uppnå sina mål på bästa sätt.

Vi anpassar vårt engagemang efter våra samarbetsorganisationers unika behov. Genom våra samarbeten med exempelvis Stockholm Philanthropy Symposium och projektet Legal Help 4 Integration bistår Microsofts anställda med sin kompetens genom volontärarbete. Andra samarbeten inkluderar allt ifrån Microsofts produkter och tjänster, ekonomiskt bidrag, digital kompetens och programutveckling, till att vi tillsammans använder Microsofts lokaler vid programmeringsevent och föreläsningar.

Vi investerar i tid för personligt engagemang

Vår nyfikenhet och vilja att utvecklas leder till nya samarbeten med innovativa bolag som exempelvis Lexplore (tidigare Optolexia) och Life Science-företaget Coala Life. Vi driver även egna initiativ där projekt som Innovation Race for Cancer arbetar för att förbättra cancervården i Sverige. Samtliga anställda, världen över, kan även söka till Microsofts projekt MySkills4Afrika. Projektet stödjer lokala samarbetspartners i Afrika och hjälper alltifrån små startups till etablerade bolag, skolor och myndigheter att främja kompetensutveckling. Hittills har över 500 Microsoftmedarbetare varit volontärer på plats eller digitalt.

Microsoft Sveriges medarbetare uppmuntras att ägna tre arbetsdagar per år åt att stödja en ideell organisation eller ett projekt, mot full betalning. Genom Microsofts program ”En god gärning” kan våra medarbetare dela sina kunskaper med en ideell organisation och bidra till samhällets utveckling.

Ta del av våra programvarudonationer genom TechSoup

Sverige har ett av världens starkaste föreningsliv, med långt över 200 000 föreningar som engagerar miljontals medlemmar. Genom Microsofts samarbete med TechSoup Sverige kan vi förmedla hundratals Microsoftprodukter till ideella organisationer, allmännyttiga stiftelser och offentliga bibliotek genom programvarudonationer. Donationerna inkluderar allt ifrån Microsofts Office-licenser till digitala tjänster, och används av så väl fotbollsföreningaroch Röda Korset.

Genom samarbetet med TechSoup vill vi skapa nya möjligheter för ideella organisationer, där teknik kan förenkla och effektivisera deras arbete. Microsofts programvarudonationer är tillgängliga för ideella organisationer och allmännyttiga stiftelser i Sverige. Läs mer!