ไมโครซอฟท์ รับรางวัล “องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น” ระดับโกลด์ ประจำปี 2557 จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

 |   Microsoft Thailand News Center

เดินหน้าสานพัฒนาทักษะด้านไอทีให้กับเยาวชนไทย เตรียมความพร้อมรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Microsoft at AMCHAM CSR Excellence Award 2014

ทีมผู้บริหาร บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้ารับรางวัล “องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น” ระดับโกลด์ จาก มร. แพทริค เมอร์ฟีย์ (ที่ 3 จากซ้าย) อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย    โดยมี มร. แมท แบรดลีย์ ประธานหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (ที่ 3 จากขวา) ร่วมแสดงความยินดี

กรุงเทพฯ 22 ธันวาคม 2557 – บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด รับรางวัล “องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น” จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ต่อเนื่องมามากกว่า 5 ปี ด้วยโครงการเพื่อสังคมที่โดดเด่น อย่าง โครงการยูธสปาร์ค (YouthSpark) ที่ไมโครซอฟท์ ตั้งเป้าที่จะเสริมสร้างศักยภาพให้เยาวชนกว่า 227 ล้านคนทั่วโลก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนมองเห็นโอกาสในการดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้อย่างเต็มที่ ด้วยการมอบโอกาสทางการศึกษา อาชีพการงาน และการเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง สำหรับในประเทศไทย โครงการยูธสปาร์คได้ให้การสนับสนุนในรูปของทุนการศึกษา เทคโนโลยี และโครงการฝึกสอนทักษะด้านไอทีต่างๆ แก่เยาวชนไทยรวมแล้วกว่า 42,000 คน

เนื่องในโอกาสที่ไมโครซอฟท์ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันมากกว่า 5 ปี ทางหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย     ได้ยกย่องไมโครซอฟท์ เป็นองค์กรที่มีโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับโกลด์ นอกจากนี้ ไมโครซอฟท์ยังได้รับรางวัลพิเศษ Creative Partnership Designation สำหรับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในแนวทางของโครงการความร่วมมือเชิงสร้างสรรค์ระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา (Thai-US Creative Partnership Initiative) อีกด้วย

นายแมท แบรดลีย์ ประธานหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย กล่าวว่า “รางวัล “องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น” ของหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่สมาชิกหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ที่มีผลงานโดดเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในความเชื่อมโยงระหว่างการดำเนินธุรกิจกับการตอบแทนคืนสู่สังคม รวมถึงการดำเนินธุรกิจที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว”

“ผมขอแสดงความยินดีกับไมโครซอฟท์ ประเทศไทย สำหรับความสำเร็จในครั้งนี้ หลังจากที่บริษัทได้ทุ่มเททำงานเพื่อสังคมมาโดยตลอด ไมโครซอฟท์ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอย่างยูธสปาร์คที่ผ่านมา” นายแมทกล่าวเสริม

ที่ผ่านมา ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ได้รับรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง ทั้งยังเป็นหนึ่งใน 11 บริษัท จากทั่วโลกที่ได้รับรางวัลองค์กรธุรกิจดีเด่นจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2555 จากความสำเร็จของโครงการด้านการศึกษาและเยาวชนในประเทศไทย ซึ่งได้แก่โครงการ Community Technology Skills Center ในปี 2550 โครงการ MultiPoint Mouse ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Partners in Learning ในปี 2552 การแข่งขันออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ อิมเมจิ้น คัพ ในปี 2554 โครงการ “แรงงานไทยก้าวไกลด้วยไอที” (BETTER) ในปี 2554 และ 2555 ก่อนที่จะได้รับรางวัลจากโครงการยูธสปาร์คในปีนี้

นายสมศักดิ์ มุกดาวรรณกร ผู้อำนวยการฝ่ายภาครัฐและการศึกษา บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “การศึกษาและพัฒนาศักยภาพเยาวชนถือเป็นสิ่งที่ไมโครซอฟท์ให้ความสำคัญ โดยเรามีโครงการหลากหลายรูปแบบที่มุ่งสนับสนุนการศึกษา ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ไปจนถึงกลุ่มสตาร์ทอัพและนักธุรกิจรุ่นใหม่ ซึ่งยูธสปาร์คเป็นหนึ่งในโครงการเหล่านี้ และมีจุดประสงค์ที่จะสร้างโอกาสให้กับเยาวชนในชุมชนที่ห่างไกลทั่วประเทศไทย โครงการยูธสปาร์คนี้ สามารถแบ่งออกได้เป็นโครงการย่อยจำนวน 4 โครงการ ที่มุ่งระดมทุนเพื่อสนับสนุนเยาวชน สร้างโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยี และฝึกสอนทักษะด้านไอซีทีและการทำธุรกิจ”

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีนับเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย โดยเยาวชนที่มีทักษะด้านไอทีจะมีโอกาสที่ดีกว่าในด้านการจ้างงานและการสร้างธุรกิจเป็นของตนเอง จากผลการสำรวจของธนาคารโลก พบว่าในประเทศอินเดีย อาชีพในวงการไอทีนั้นให้ผลตอบแทนสูงกว่าธุรกิจบริการถึง 2 เท่า ส่วนในประเทศฟิลิปปินส์ นักศึกษาจบใหม่ในสายเทคโนโลยีก็ได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าอัตราค่าแรงขั้นต่ำถึงร้อยละ 38

นอกจากนี้ โครงการไมโครซอฟท์ ยูธสปาร์ค ยังครอบคลุมถึงกิจกรรม Innovate for Good ซึ่งเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ อย่าง นาวสาวลิปดา จารุเธียร และเพื่อนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมกันพัฒนาแอพพลิเคชั่น Wheel-Go-Round ซึ่งใช้เทคโนโลยี AR (augmented reality) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้วีลแชร์ในกรุงเทพฯ โดยแอพพลิเคชั่นดังกล่าวสามารถคว้ารางวัลเหรียญทองในการแข่งขัน Mekong Business Challenge ประจำปี 2556-2557 และสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทางวินโดวส์ สโตร์ ทั้งนี้ ทีมผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่น Wheel-Go-Round ได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีหลายท่าน ตลอดทั้งกระบวนการพัฒนาแอพ รวมถึงการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ ผ่านทางกิจกรรม Innovate for Good

“ไมโครซอฟท์ ขอชื่นชมรัฐบาลไทยที่ตัดสินใจผลักดันให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ยุคเศรษฐกิจแบบดิจิตอล ในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยแล้วกว่า 20 ปี เรามีความเชื่อมาโดยตลอดว่าประเทศไทยมีศักยภาพที่จะก้าวไกลไปในโลกยุคดิจิตอล ด้วยปัจจัยสนับสนุนในหลายด้าน    ไม่ว่าจะเป็นความคิดสร้างสรรค์ในกลุ่มเยาวชน ความมุ่งมั่นของบุคลากรครู แรงงานที่มีการศึกษา และภาคธุรกิจเอสเอ็มอีที่แข็งแกร่ง” นายสมศักดิ์กล่าวเสริม

ภายใต้โครงการยูธสปาร์คนี้ ไมโครซอฟท์ทำงานร่วมกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรจำนวนมากในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน และศูนย์วิจัยจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นองค์กรพันธมิตรของหน่วยงานในภาครัฐอย่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในโครงการ Partners in Learning (PiL) ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาเครือข่ายบุคลากรครูที่มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการศึกษา จวบจนปัจจุบัน โครงการ PiL นี้ ได้ทำการฝึกสอนทักษะให้กับนักเรียนกว่า 8 ล้านคน และบุคลากรครูอีกกว่า 550,000 คน ส่วนโครงการ BETTER ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อฝึกสอนทักษะไอทีขั้นพื้นฐานให้กับกลุ่มแรงงานและภาคธุรกิจเอสเอ็มอี จำนวนรวมกว่า 300,000 คน

 Wheel-go-round

นางสาวลิปดา จารุเธียร (ซ้ายสุด) และทีม Wheel-Go-Round กลุ่มนักพัฒนาธุรกิจหน้าใหม่ที่ร่วมกันพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้วีลแชร์ในกรุงเทพฯ

 Team We Heart - Winner of Imagine Cup (World Citizenship)

ทีม We Heart จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าของตำแหน่งแชมป์ ยูธสปาร์ค อิมเมจิน คัพ 2014 ในสาขา World Citizenship ด้วยผลงานแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ติดเชื้อ HIV ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ เตือนให้ทานยาตรงเวลา ทั้งยังแนะนำให้ทุกคนเข้ารับการตรวจเลือดเพื่อความปลอดภัย

###

ข้อมูลเกี่ยวกับไมโครซอฟท์

บริษัท ไมโครซอฟท์ (NASDAQ “MSFT”) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2518 เป็นผู้นำระดับโลกด้านบริการ ซอฟต์แวร์ ดีไวซ์ และโซลูชั่นที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพของผู้ใช้และองค์กรธุรกิจ

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2536  มีความมุ่งมั่นในการช่วยให้คุณภาพชีวิตคนไทย 70 ล้านคน ดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีของไมโครซอฟท์ ไมโครซอฟท์ ส่งเสริมให้คนไทยและภาคธุรกิจได้ตระหนักถึงศักยภาพที่มีอย่างเต็มเปี่ยมผ่านการใช้เทคโนยี เทคโนโลยีที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง ในการทำงาน การใช้ชีวิต และการสื่อสาร ไมโครซอฟท์ให้บริการซอฟต์แวร์ บริการ และดีไวซ์ ที่สามารถก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ มีความสะดวกทันสมัย และช่วยให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไมโครซอฟท์ ไม่หยุดนิ่งในการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ พันธมิตร อย่างต่อเนื่องในการนำพลังของเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศไทย

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ของไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) http://www.microsoft.com/thailand หรือติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ทางศูนย์ข่าวสารประเทศไทย (https://news.microsoft.com/th-th-stage) และทวิตเตอร์ @MicrosoftTH

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ (สำหรับสื่อมวลชน):

คุณพรรวี สุรมูล และ คุณวิชยากร จารุบัณฑิต

ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์ ประเทศไทย

โทรศัพท์ : 02-627 3501 ต่อ 110, 105 หรือ 081 735 9213, 087 325 0410

อีเมล: [email protected], [email protected]