ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล จับมือ ไมโครซอฟท์ สร้างบุคลากรอุตสาหกรรมการบริการที่มีคุณภาพ รองรับการเติบโตการท่องเที่ยวไทยในระยะยาว

 |   Microsoft Thailand News Center

นำเทคโนโลยี บุกเบิกการเรียนการสอน ภายใน “โรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรม” ภายใต้คอนเซปท์ ห้องเรียนแบบไร้กระดาษ การเรียนแบบดิจิทัล และการเรียนทางไกล

K.Chanin Dusit International & Haresh Microsoft_1กรุงเทพฯ 2 มีนาคม 2558 – ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย และ ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ประกาศความร่วมมือในการร่วมพัฒนาบุคลากรในสายอาชีพอุตสาหกรรมการบริการด้วยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยในอนาคต ความร่วมมือในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวของประเทศไทย ด้วยการผลิตบุคลากรคุณภาพรองรับความต้องการของกำลังคนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่กำลังเพิ่มสูงขึ้น พร้อมสร้างโอกาสทางอาชีพให้กับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลและชนบท และยกระดับมาตรฐานการศึกษาวิชาการโรงแรม

จากข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประเทศไทยยังคงติดอันดับเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของโลกมาอย่างต่อเนื่อง ในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2557 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยกว่า 24.77 ล้านคน และคาดการณ์ว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้นถึง 28 ล้านคนในปี 2559 ซึ่งจะช่วยดึงเม็ดเงินเข้าประเทศไทยกว่า 1.35 ล้านล้านบาท[1]

โดยภายใต้ความร่วมมือนี้ โรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรม ซึ่งจะเปิดสอนในเดือนสิงหาคม ปี 2558 ซึ่งจะมีการนำเทคโนโลยีคลาวด์ของไมโครซอฟท์ ได้แก่ Office 365 for Education และ วินโดวส์ แท็บเล็ต เพื่อพัฒนาประสบการณ์การเรียนการสอนในห้องเรียนให้กับบุคลากรและนักเรียนของโรงเรียน

บริการคลาวด์ Office 365 for Education ออกแบบมาเพื่อรองรับการเรียนการสอนในระบบ e-learning ซึ่งมีฟีเจอร์สนับสนุนต่างๆ ได้แก่ Microsoft Office Online (ประกอบด้วย Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Calendar และ Outlook เป็นต้น) ซึ่งทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึง แก้ไข บันทึก และแบ่งปันเอกสารทางออนไลน์ นอกจากนี้ยังมี Skype และ Lync สำหรับการเรียนผ่านห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual Classroom) และการประชุมกลุ่ม

OneDrive for Business ซึ่งเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ของ Office 365 for Education มอบพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์สำหรับอาจารย์และนักเรียนอย่างไม่จำกัด และมีความปลอดภัยสูง ฟีเจอร์ทั้งหมดนี้สามารถควบคุมโดยผู้ดูแลระบบเพียงคนเดียว

การนำ Office 365 for Education มาใช้ร่วมกับ วินโดวส์ แท็บเล็ต ในกระบวนการเรียนการสอนของ โรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรมนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีให้กับบุคลากรในธุรกิจการโรงแรมและบริการ ด้วยทักษะทางเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 และพร้อมรับมือกับการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Dusit Thani Hotel School

โรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรม เป็นสถาบันการศึกษาด้านการโรงแรมแห่งแรกในประเทศไทยที่ดำเนินการด้วยมาตรฐานการแข่งขันของอาเซียน (ASEAN Common Competency Standards for Tourism Professionals) สามารถรองรับนักเรียนได้กว่า 4,000 คน ต่อปี เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัย และด้วยการจัดการเรียนการสอนที่มีเทคโนโลยีเป็นตัวช่วยนี้ โรงเรียนจะเน้นการจัดการศึกษาด้วยแนวทาง 3 ประการ คือ ห้องเรียนแบบไร้กระดาษ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Sustainable Environment) การเรียนรู้แบบดิจิทัล (Digital Learning) และการเรียนทางไกล (Distance Learning)

ด้วยความใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม โรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรม จะเป็นห้องเรียนแบบไร้กระดาษ โดยโรงเรียนจะนำอีบุ๊คมาใช้ในการเรียนการสอน การจดโน๊ตแบบอิเล็คโทรนิคส์ด้วยโปรแกรม OneNote สไลด์ PowerPoint รวมไปถึงการมอบหมายงานและการสอบทางออนไลน์

ในส่วนของการเรียนรู้แบบดิจิทัล Office 365 for Education จะช่วยให้เกิดความร่วมมือในการเรียนการสอนระหว่างครูกับนักเรียน และนักเรียนกับนักเรียน ผ่านการใช้งานแอพพลิเคชั่นอย่าง OneNote, SharePoint และYammer โดยนักเรียนสามารถเรียนรู้จากแหล่งความรู้ที่ดีที่สุดไม่ว่าจะในหรือต่างประเทศ ด้วยการทำวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ผ่าน Lync นอกจากนี้อาจารย์และนักเรียนยังสามารถนำเสนอแนวความคิดและไอเดียต่างๆ ในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว หรือโมเดลจำลอง ด้วยโปรแกรม Sway

นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลและในชนบท ยังได้รับโอกาสในการพัฒนาฝีมือแรงงานและโอกาสด้านอาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จากการเรียนทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งนักเรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาและสื่อการสอนออนไลน์ และยังสามารถชมวิดีโอบันทึกการสอนและการสาธิตในชั้นเรียน ผ่าน OneDrive for Business และ SharePoint

นายชนินทธ์ โทณวณิก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า “ปี 2558 เป็นปีที่สำคัญ สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย เราจำเป็นต้องพัฒนาและบ่มเพาะบุคลากรในแวดวงโรงแรมและการบริการเพื่อสนับสนุนการเติบโตของการท่องเที่ยวซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของเศรษฐกิจไทย ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล และไมโครซอฟท์ เป็นพันธมิตรที่ดีระหว่างกันมายาวนานกว่า 20 ปี การนำเทคโนโลยีของไมโครซอฟท์มาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนในโรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรมในครั้งนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านโรงแรมและการบริการ และสร้างบุคลากรที่มีความสามารถและทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 สู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว”

 

นายฮาเรซ คูบจันดานิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ความร่วมมือในครั้งนี้ ตอกย้ำวิสัยทัศน์ที่ทั้งสององค์กรมีร่วมกัน ในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการศึกษาในการช่วยพัฒนาบุคลากรและสร้างการเติบโตให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย รองรับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ไมโครซอฟท์ ยังให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในการนำคลาวด์มาใช้โดยเฉพาะเพื่อการศึกษา ”

Microsoft Office 365 เป็นบริการคลาวด์ที่ยังได้รับความไว้วางใจในมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล โดยได้รับรองมาตรฐาน ISO 27001 และมาตรฐานจากสหภาพยุโรป นอกจากนี้ไมโครซอฟท์ยังเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทแรกที่ได้ลงนามในปฏิญญาในการดูแลและปกป้องข้อมูลความเป็นส่วนตัวของเด็กนักเรียน หรือ “K-12 School Service Provider Pledge to Safeguard Student Privacy” ว่าด้วยการไม่นำข้อมูลของนักเรียนไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และจะใช้เพื่อจุดประสงค์ทางการศึกษาเท่านั้น ไมโครซอฟท์ยังเป็นผู้ให้บริการคลาวด์รายแรกที่ใช้มาตรฐานสากลในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล (Personally Identifiable Information – PII) สำหรับคลาวด์สาธารณะ ISO/IEC 27018 ซึ่งห้ามไม่ให้มีการใช้ข้อมูลเพื่อการโฆษณา

นอกจากการใช้งานบริการคลาวด์ของไมโครซอฟท์ด้านการศึกษาแล้ว พนักงานในเครือดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล กว่า 1,000 คน จากโรงแรมและรีสอร์ททั้งหมด 24 แห่งทั่วโลก สามารถใช้งาน Microsoft Office 365 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การสื่อสาร และการทำงานร่วมกันผ่านทุกอุปกรณ์ ในทุกที่ ทุกเวลา นอกจาก Office 365 แล้ว ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนลยังใช้งานโซลูชั่นในการจัดการฐานข้อมูลของไมโครซอฟท์ อย่าง SQL Server  ในการจัดเก็บข้อมูลของแขกผู้เข้าพักระหว่างโรงแรมในเครืออย่างปลอดภัย และยังมีการใช้งานโซลูชั่นการวางแผนทรัพยากรสำหรับธุรกิจอย่าง Dynamics NAV เพื่อช่วยให้เป็นองค์กรสามารถรับมือต่อความเปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ์

 ####

ข้อมูลเกี่ยวกับไมโครซอฟท์
บริษัท ไมโครซอฟท์ (NASDAQ “MSFT”) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2518 เป็นผู้นำระดับโลกด้านบริการ ซอฟต์แวร์ ดีไวซ์ และโซลูชั่นที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพของผู้ใช้และองค์กรธุรกิจ

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2536  มีความมุ่งมั่นในการช่วยให้คุณภาพชีวิตคนไทย 70 ล้านคน ดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีของไมโครซอฟท์ ไมโครซอฟท์ ส่งเสริมให้คนไทยและภาคธุรกิจได้ตระหนักถึงศักยภาพที่มีอย่างเต็มเปี่ยมผ่านการใช้เทคโนยี เทคโนโลยีที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง ในการทำงาน การใช้ชีวิต และการสื่อสาร ไมโครซอฟท์ให้บริการซอฟต์แวร์ บริการ และดีไวซ์ ที่สามารถก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ มีความสะดวกทันสมัย และช่วยให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไมโครซอฟท์ ไม่หยุดนิ่งในการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ พันธมิตร อย่างต่อเนื่องในการนำพลังของเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศไทย

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ของไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) http://www.microsoft.com/thailand หรือติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ทางศูนย์ข่าวสารประเทศไทย (https://news.microsoft.com/th-th-stage/) และทวิตเตอร์ @MicrosoftTH

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ (สำหรับสื่อมวลชน)
คุณพรรวี สุรมูล และ คุณวิชยากร จารุบัณฑิต
ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์ ประเทศไทย
โทรศัพท์: 0-2627-3501 ต่อ 110 / 105 หรือ 081 735 9213 หรือ 087-325-0410
อีเมล: [email protected]; [email protected]

[1] การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย