ไมโครซอฟท์ จัดกิจกรรม #WeSpeakCode ผลักดัน “โค้ด” เป็นภาษาที่สอง ของเมืองไทย

 |   Microsoft Thailand News Center

หวังสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กไทย 20,000 คน หันมาสนใจการเขียนโค้ด เพื่อเปิดทางสู่สายงานไอที

 

Photo 01_Microsoft kicks off #WeSpeakCode campaign to make code the second language in Thailand
ไมโครซอฟท์ จัดกิจกรรม #WeSpeakCode ผลักดัน “โค้ด” เป็นภาษาที่สอง ของเมืองไทย

กรุงเทพฯ 11 มีนาคม 2558 – บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศผนึกกำลังสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สอ.ดย.) และสถาบัน Change Fusion จัดกิจกรรม #WeSpeakCode (#วีสปีคโค้ด) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับให้ “ภาษาโค้ด” กลายเป็นภาษาที่สองของประเทศไทยและชาติต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยภายในปี 2558 คาดว่ากิจกรรม #WeSpeakCode จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทย 20,000 คน ได้ทดลองฝึกการเขียนโค้ด ก่อนจะก้าวไปสู่อนาคตการเป็นนักสร้างสรรค์และพัฒนาในโลกยุคดิจิตอล

กิจกรรม #WeSpeakCode เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Microsoft YouthSpark (ไมโครซอฟท์ ยูธสปาร์ค) ซึ่งเป็นโครงการระดับโลกของไมโครซอฟท์ที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ทำสิ่งต่างๆ ได้ดีขึ้นและสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตของพวกเขาได้มากขึ้น ผ่านการเข้าถึงทักษะด้านไอทีและการศึกษาที่ดีขึ้น สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนทั่วโลกได้ใช้จินตนาการ ตระหนักถึงอนาคตที่สดใส และช่วยให้พวกเขาสามารถหางานหรือสร้างธุรกิจของตนเองได้

ในปีที่ผ่านมา กิจกรรม #WeSpeakCode ประสบความสำเร็จอย่างสูง โดยมีเยาวชนหลายพันคนทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมถึงประเทศไทยได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเรียนรู้ทักษะการเขียนโค้ดขั้นพื้นฐาน ขณะที่นักพัฒนาแอพมืออาชีพอีกมากมายต่างพร้อมใจกันเขียนโค้ดแบบมาราธอนข้ามคืนในกิจกรรม Hackathon และสร้างสรรค์แอพใหม่ๆ ขึ้นเพื่อทำประโยชน์ให้กับสังคม สำหรับในปี 2558 นี้ กิจกรรม #WeSpeakCode จะครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม #WeSpeakCode ThunderClap รายการแข่งขันทางโซเชียลมีเดีย และกิจกรรมการเขียนโค้ดครั้งสำคัญของเมืองไทยในวันที่ 21 มีนาคม 2558

“การมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการเขียนโค้ดไม่เพียงเพิ่มโอกาสในการได้รับการจ้างงาน แต่ทักษะดังกล่าวยังเปิดโอกาสของการก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการสำหรับผู้คนอีกเป็นจำนวนมาก ไมโครซอฟท์เชื่อว่าทักษะในโลกดิจิตอล เช่น การเขียนโค้ด เป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษนี้ โดยสถาบันการศึกษาทุกแห่งควรมีหลักสูตรที่ครอบคลุมทักษะเหล่านี้ เพื่อช่วยเสริมศักยภาพของประเทศไทยในด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเปลี่ยนแปลงสังคม ยกตัวอย่าง นักศึกษากลุ่มหนึ่ง ได้นำความรู้ที่ได้รับจากหลักสูตรด้านไอทีของไมโครซอฟท์ไปใช้พัฒนาแอพสำหรับสมาร์ทโฟน มีการประยุกต์เทคโนโลยี Augmented Reality มาใช้ในการให้ข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนพิการที่ใช้รถเข็นในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล นวัตกรรมชิ้นนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเทคโนโลยีสามารถปูทางไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่โดดเด่นและนำมาใช้ได้จริง”   นายฮาเรซ คูบจันดานิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว

นางศรีศักดิ์ ไทยอารี ผู้อำนวยการสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวเสริมว่า “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมงานกับไมโครซอฟท์ ในการส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่สาม ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม #WeSpeakCode ตอกย้ำเป้าหมายที่ทั้งองค์กรต่างมีร่วมกัน คือ การพัฒนาศักยภาพเยาวชนของไทย การฝึกสอนให้เยาวชนได้หัดเขียนโค้ดถือเป็นการปลูกฝังทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาด้วยตรรกะและเหตุผล ทั้งยังส่งเสริมให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย ทักษะเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญต่อการทำงานในอนาคต ไม่ว่าในสายงานหรือธุรกิจประเภทใดก็ตาม”

“เป้าหมายของสถาบัน Change Fusion คือ การส่งเสริมและเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการเพื่อสังคม และทักษะการเขียนโค้ดจะช่วยให้ผู้ประกอบการเพื่อสังคมรุ่นใหม่สามารถนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการของตนได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะในยุคดิจิทัล“ นายไกลก้อง ไวทยาการ รองผู้อำนวยการสถาบัน Change Fusion กล่าว “กิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือครั้งแรกระหว่างสถาบันฯ กับไมโครซอฟท์ โดยเราเชื่อว่าการผนึกกำลังกันระหว่างบริษัทไอทีระดับโลก กับสถาบันเพื่อการพัฒนาสังคมเช่นนี้ จะช่วยจุดประกายให้คนไทยรุ่นใหม่ได้ช่วยกันสร้างการเปลี่ยนแปลงดีๆ ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยต่อไป”

ในโอกาสนี้ ไมโครซอฟท์ขอเชิญชวนคนไทยมาร่วมกันสร้างกระแส #WeSpeakCode ให้ได้รับการรับรู้     ทั่วประเทศไทยและเอเชียแปซิฟิก โดยการร่วมลงชื่อใน #WeSpeakCode ThunderClap (หรือ https://www.thunderclap.it/projects/21629-wespeakcode-in-asia-pacific?locale=en) ซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมแนะนำกิจกรรม #WeSpeakCode ออกสู่สายตาของสาธารณชนผ่านทางโซเชียลมีเดียหลากหลายช่องทาง ทั้งเฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ และทัมเบลอร์

เพื่อประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้คนไทยได้สัมผัสกับการเขียนโค้ด ที่ทั้งสนุกและง่ายกว่าที่ใครหลายคนคิด ไมโครซอฟท์ยังได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน #WeSpeakCode ผ่านโซเชียล มีเดีย โดยให้ผู้แข่งขันถ่ายภาพกิจกรรมการเขียนโค้ดร่วมกันกับเพื่อนๆ หรือสมาชิกในครอบครัว ก่อนจะอัพโหลดและแชร์ผ่านทางอินสตาแกรมและเฟซบุ๊คเพื่อร่วมชิงรางวัลมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน โนเกีย ลูเมีย 830 หรือเมาส์ Arc Touch จากไมโครซอฟท์ ผู้ที่สนใจสามารถอัพโหลดภาพเพื่อร่วมชิงรางวัลได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2558 โดยไมโครซอฟท์จะประกาศรายชื่อผู้ชนะในวันที่ 15 เมษายน 2558 ผ่านทางเว็บไซต์ของการแข่งขันนี้ (หรือ http://www.wespeakcode.net/contestdetails-th.aspx) และทางบล็อก Microsoft Asia Pacific Citizenship (หรือ http://blogs.technet.com/b/microsoft_citizenship_asia_pacific/)

ส่วนไฮไลต์ของกิจกรรม #WeSpeakCode จะเกิดขึ้นในวันที่ 21 มีนาคม 2558 “กิจกรรมการเขียนโค้ดครั้งสำคัญของประเทศไทย” โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 150 คน สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเขียนโค้ดครั้งสำคัญ ผ่านการถ่ายทอดสด โดย Microsoft Lync ได้ที่ https://join.microsoft.com/meet/v-sujura/9fhqg38s โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ดมาก่อนแต่อย่างใด

สำหรับข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ #WeSpeakCode สามารถคลิกดูได้ที่เว็บไซต์ http://www.wespeakcode.net/

ข้อมูลเกี่ยวกับไมโครซอฟท์
บริษัท ไมโครซอฟท์ (NASDAQ “MSFT”) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2518 เป็นผู้นำระดับโลกด้านบริการ ซอฟต์แวร์ ดีไวซ์ และโซลูชั่นที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพของผู้ใช้และองค์กรธุรกิจ

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2536  มีความมุ่งมั่นในการช่วยให้คุณภาพชีวิตคนไทย 70 ล้านคน ดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีของไมโครซอฟท์ ไมโครซอฟท์ ส่งเสริมให้คนไทยและภาคธุรกิจได้ตระหนักถึงศักยภาพที่มีอย่างเต็มเปี่ยมผ่านการใช้เทคโนยี เทคโนโลยีที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง ในการทำงาน การใช้ชีวิต และการสื่อสาร ไมโครซอฟท์ให้บริการซอฟต์แวร์ บริการ และดีไวซ์ ที่สามารถก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ มีความสะดวกทันสมัย และช่วยให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไมโครซอฟท์ ไม่หยุดนิ่งในการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ พันธมิตร อย่างต่อเนื่องในการนำพลังของเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศไทย

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ของไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) http://www.microsoft.com/thailand หรือติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ทางศูนย์ข่าวสารประเทศไทย (https://news.microsoft.com/th-th-stage/) และทวิตเตอร์ @MicrosoftTH

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ (สำหรับสื่อมวลชน)
คุณพรรวี สุรมูล และ คุณวิชยากร จารุบัณฑิต
ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์ ประเทศไทย
โทรศัพท์: 0-2627-3501 ต่อ 110 / 105 หรือ 081 735 9213 หรือ 087-325-0410
อีเมล: [email protected]; [email protected]

Tags: , ,