ไมโครซอฟท์ จัด กิจกรรม ยูธสปาร์ค ไลฟ์ ฝึกอบรมการสร้างโอกาสการจ้างงาน และ พัฒนาอาชีพให้กับเยาวชนไทยผ่านเทคโนโลยี

 |   Microsoft Thailand News Center

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างอาชีพด้านเทคโนโลยีและการเป็นผู้ประกอบการ ขานรับเศรษฐกิจดิจิทัล

YouthSpark_01

นายนคร ศิลปอาชา (ที่ 2 จากขวา) ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ มุกดาวรรณกร (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายภาครัฐและการศึกษา นางสุภารัตน์ จูระมงคล (ซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมเพื่อชุมชน บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และนางศรีศักดิ์ ไทยอารี (ขวา) ผู้อำนวยการสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สอ.ดย.) ร่วมเปิดตัวกิจกรรม Microsoft YouthSpark Live ซึ่งมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีให้กับเยาวชน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโอกาสทางด้านอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการณ์ในอนาคต

กรุงเทพฯ – 6 พฤษภาคม 2558 – เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดงาน YouthSpark LIVE (ยูธสปาร์ค ไลฟ์) โดยมีเยาวชนไทยที่มีอายุระหว่าง 17 ถึง 25 ปี กว่า 120 คน สนใจเข้าร่วมในงานครั้งนี้ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล ในการส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการด้านดิจิทัล และกระตุ้นความสนใจเกิดการเรียนรู้ด้านดิจิทัลในกลุ่มเยาวชนไทยเพิ่มมากขึ้น

กิจกรรม Microsoft YouthSpark LIVE เป็นกิจกรรมที่ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดร่วมกับสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สอ.ดย.) เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนสามารถวางแผนเป้าหมายอาชีพของตนในอนาคตโดยวิเคราะห์จากทักษะความสามารถของตนเอง รวมถึงความเข้าใจถึงความสำคัญของเทคโนโลยี และสามารถเชื่อมโยงโปรแกรมและเครื่องมือต่างๆ ที่จะช่วยให้บรรลุถึงเป้าหมาย

YouthSpark_02
จากผลสำรวจของ ดีลอยท์[1] ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านธุรกิจระดับโลก ในรายงาน The Deloitte Millennia พบว่า กลุ่มคนที่เกิดในยุค millennial (เกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2526 เป็นต้นไป) จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 75 ของแรงงานทั่วโลก ภายในปี พ.ศ. 2568 นอกจากนี้ ผลสำรวจดังกล่าวยังเผยถึงมุมมองของคนในยุดนี้ว่า การว่างงานเป็นความท้าทายที่สังคมจะประสบมากที่สุดในอีก 5 ถึง 10 ปี ข้างหน้า ด้วยเหตุนี้ กิจกรรม YouthSpark LIVE จึงจัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ ดังนี้

  • การจ้างงาน: การใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ และการเตรียมความพร้อมสำหรับการจ้างงาน
    ในยุคดิจิทัลนี้ การทำงานทุกประเภทจำเป็นต้องมีทักษะพื้นฐานในการใช้เทคโลยีเพื่อที่จะทำงานให้สำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครงานออนไลน์ หรือการบันทึกเวลาการทำงาน การใช้อีเมล และการค้นหาข้อมูลต่างๆ ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการแนะนำและเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์รวมถึงการฝึกอบรมออนไลน์จากพอร์ทัล YouthSpark อีกด้วย
  • อาชีพทางด้านเทคโนโลยี: สร้างอนาคตด้วยวิชาในสาขาคอมพิวเตอร์
    การเรียนรู้คอมพิวเตอร์เป็นรากฐานของนวัตกรรมส่วนใหญ่ในปัจจุบัน และอาชีพใหม่ๆที่เกิดขึ้นต่างอาศัยคนที่มีทักษะทางด้านนี้ การเรียนคอมพิวเตอร์นั้นต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการแก้ไขปัญหา การสร้างโปรแกรม และความรู้เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต ซึ่งภายในงานผู้เข้าร่วมงานได้มีโอกาสในการพิจารณาอาชีพต่างๆ ที่เหมาะกับตนเอง เมื่อพวกเขามีทักษะด้านคอมพิวเตอร์
  • การเป็นผู้ประกอบการ: สามารถริเริ่ม สร้างและทำให้ธุรกิจเติบโต
    ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวของคนในแวดวงธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ และทำให้อยากเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการมากขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพในอนาคต นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้รับคำแนะนำที่ช่วยให้เข้าใจทักษะเฉพาะทาง และความรู้ที่จะสามารถนำไปสร้าง และดำเนินกิจการของตัวเองได้อย่างประสบความสำเร็จ รวมถึงสามารถนำไอเดียจากกิจกรรม YouthSpark LIVE ไปพัฒนาเป็นธุรกิจตามที่ต้องการ

 YouthSpark_03
ในระยะเวลา 2 วัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม YouthSpark LIVE ได้มีโอกาสทำแผนดำเนินงานโดยมีการกำหนดเป้าหมายสำหรับอนาคตอย่างชัดเจน รวมถึงทักษะ ทรัพยากรที่จำเป็น และขั้นตอนต่อไปในในการสร้างธุรกิจ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากไมโครซอฟท์และผู้นำชุมชนได้เข้ามาให้คำแนะนำ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีโอกาสในการฟังและพูดคุยกับเพื่อนร่วมกิจกรรมถึงความมุ่งมั่นของพวกเขา ตลอดจนได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ร่วมกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม YouthSpark LIVE ยังมีโอกาสในการเรียนรู้จากประสบการณ์ของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ เช่น ดร.ฐิติพงศ์ ไชยองค์การ เจ้าของฟาร์มไก่และปลาขนาดใหญ่ในจังหวัดเชียงราย คุณพิชัย สดใส ผู้ก่อตั้งบริษัท คลิ๊กเอเบิ้ล จำกัด หนึ่งในสมาชิกของทีม SkeeK ซึ่งเป็นผู้ชนะใน Microsoft Imagine Cup ในปี 2553 ซึ่งเป็นการแข่งขันพัฒนาซอฟต์แวร์ระดับโลก นอกจากนี้ยังมีการฝึกทักษะการเขียนโค้ด โดยมี คุณภัทราภร ลีลาประชากุล ผู้อยู่เบื้องหลัง Wheel-Go-Round แอพพลิเคชั่นที่อำนวยความสะดวกในการเดินทางสำหรับผู้ใช้รถเข็น รวมถึงคุณพัฒนา สิทธิสมบัติ ประธานคณะกรรมการเพื่อโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ หอการค้า 10 จังหวัดภาคเหนือ

นายนคร ศิลปอาชา ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวในงานว่า “YouthSpark LIVE เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนเยาวชนไทยให้เริ่มวางแผนอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญจากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งเยาวชนสามารถเตรียมตัวสำหรับอาชีพในอนาคต และเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ประกอบการจากบุคคลที่ประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมต่างๆ นอกจากนี้เยาวชนยังมีโอกาสเรียนรู้ทักษะการเขียนโค้ดซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับตลาดงานในปัจจุบัน และการพัฒนาประเทศไทย ซึ่งกำลังก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงการเตรียมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในสิ้นปีนี้ด้วย”

นายสมศักดิ์ มุกดาวรรณกร ผู้อำนวยการภาครัฐ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เยาวชนไทยในปัจจุบันจะต้องแข่งขันกับคนอีก 600 ล้านคนเมื่อเข้าสู่เออีซีอย่างเต็มรูปแบบ บริษัทไมโครซอฟท์และสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือ สอ.ดย. มีวิสัยทัศน์ที่ตรงกันในการส่งเสริมเยาวชนไทยให้เริ่มสร้างอนาคตเพื่อตัวเองและสังคม จึงเป็นที่มาของกิจกรรม YouthSpark Live ซึ่งเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้คว้าโอกาส ส่งเสริมนวัตกรรม และส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมโดยรวม”

นางศรีศักดิ์ ไทยอารี ผู้อำนวยการสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สอ.ดย.) กล่าวว่า “ปัญหาการว่างงานในกลุ่มเยาวชนยังเป็นปัญหาสำคัญแรงที่สังคมปัจจุบันกำลังเผชิญอยู่ รวมถึงในประเทศไทย การร่วมมือกับไมโครซอฟท์ในการริเริ่มการสร้างอาชีพ และการประกอบการด้านเทคโนโลยีจะช่วยให้เยาวชนไทยวางแผนอนาคตของตนเอง ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ และใช้ทักษะด้านนี้ในการประกอบอาชีพที่ดีในอนาคต”

ไมโครซอฟท์ YouthSpark เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและสร้างโอกาสให้กับเยาวชนทั่วโลก โดยส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงการศึกษาและขยายดิจิทัลให้กว้างขึ้น โดยผลิตผู้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆในอนาคตด้วยการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและมีเครื่องมือที่ช่วยให้เยาวชนเกิดจินตนาการในการสร้างโอกาสใหม่ๆได้ อีกทั้งยังช่วยให้เยาวชนตระหนักถึงโอกาสใหม่ๆในด้านการจ้างงานและการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งหลังจากจบปีที่สองของโครงการ YouthSpark นั้น ไมโครซอฟท์สามารถสร้างโอกาสให้แก่เยาวชนมากกว่า 227 ล้านคนใน 100 กว่าประเทศทั่วโลก บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) ได้ร่วมมือกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ส่งเสริมเยาวชนไทยที่มีอายุระหว่าง 16-30 ปี มากกว่า 16,000 คน ในเรื่องของการใช้ทักษะการสารสนเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลและเครื่องมือในการวางแผนอาชีพในอนาคตได้ที่ www.microsoft.com/youthsparkhub และ http://www.microsoft.com/about/corporatecitizenship/en-us/youthspark/youthsparkhub/programs/yslive/

[1] Deloitte