ร่วมต้านภัยร้ายจากการค้ามนุษย์ด้วยเทคโนโลยี

 |   Microsoft Thailand News Center

อาร์เธอร์ บอลล์ เป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงการอภิปรายในงาน Regional Conference on Information Communication Technology (ICT) to Combat Human Trafficking ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 23 มิถุนายนนี้    

การค้ามนุษย์มีด้วยการหลายรูปแบบ ทั้งเป็นการขายบริการทางเพศ การบังคับใช้แรงงาน การรับจ้างตั้งครรภ์แทน หรือแม้แต่การซื้อขายอวัยวะ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใด การค้ามนุษย์ถือเป็นภัยร้ายในสังคม และการต่อสู้กับภัยร้ายนี้ก็เป็นภารกิจที่ซับซ้อนและยากลำบาก

Employing Information IT
เราสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ต่อต้านการค้ามนุษย์ได้อย่างไรบ้าง? พบกับแนวทางและข้อแนะนำของเราได้ในรายงานวิจัยของเรา

ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ รัฐบาล หน่วยงานประสานงานระหว่างภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และนักรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์จะทำงานอย่างหนักเพื่อต่อต้านภัยร้ายนี้ แต่การค้ามนุษย์ยังคงเป็นปัญหาสำคัญด้านสิทธิมนุษยชนที่รอการแก้ไขต่อไป ทั้งยังถือเป็นหนึ่งในรูปแบบอาชญากรรมที่มีเครือข่ายกว้างขวาง เป็นระบบ และสร้างผลตอบแทนให้กับผู้กระทำได้มากที่สุดเสียด้วยซ้ำ โดยเป็นรองเพียงแค่การค้าอาวุธเถื่อนและยาเสพติดเท่านั้น การค้ามนุษย์ถือเป็นการละเมิดกฎหมายทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ โดยมีผู้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมประเภทนี้ทั่วโลกกว่า 25 ล้านคน

ไมโครซอฟท์เชื่อว่าเทคโนโลยีในยุค “mobile-first, cloud-first” สามารถเข้ามามีบทบาทในการยับยั้งขบวนการค้ามนุษย์ได้ โดยนอกจากจะทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำหน้าที่รักษากฎหมายได้ดีขึ้นแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างความรับรู้ถึงภัยร้ายนี้ในกลุ่มผู้ที่อาจตกเป็นเป้าหมาย และสร้างอุปสรรคให้กับเหล่าอาชญากรด้วยการเพิ่มความเสี่ยงและลดผลตอบแทนของการค้ามนุษย์ลง

เรายังคงทำการลงทุน วิจัย และสานสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อทำความเข้าใจถึงบทบาทของเทคโนโลยีในการนี้ โดยเมื่อเร็วๆ นี้ ไมโครซอฟท์ ได้ประกาศให้การสนับสนุนทีมวิจัยถึง 6 ทีมในการวิเคราะห์รูปแบบการใช้เทคโนโลยีเพื่อการโฆษณาและซื้อขายแลกเปลี่ยนเด็กอย่างผิดกฎหมาย

 

 

โครงการและเทคโนโลยีของไมโครซอฟท์ที่มีส่วนร่วมในการต่อต้านขบวนการค้ามนุษย์ มีดังต่อไปนี้:

  • Microsoft Digital Crimes Unit (DCU): หน่วยงานนี้เป็นการรวบรวมทนายความ พนักงานสืบสวน ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์ และบุคลากรด้านอื่นๆ จากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก เพื่อร่วมมือสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจในการต่อต้านอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ทุกรูปแบบ และทำให้โลกดิจิทัลของเราปลอดภัยยิ่งขึ้น
  • PhotoDNA: เทคโนโลยีนี้สามารถสร้างรหัสประจำตัวของไฟล์ภาพแต่ละภาพ เพื่อทำหน้าที่เป็นเหมือนหลักฐานลายนิ้วมือในการค้นหาและยับยั้งการเผยแพร่สื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก ไมโครซอฟท์ได้มอบเทคโนโลยีนี้ให้กับทางตำรวจสากลเพื่อนำไปปรับใช้ร่วมกับฐานข้อมูลการค้าประเวณีเด็ก (International Child Sexual Exploitation database; ICSE) ต่อไป
  • Child Exploitation Tracking System (CETS): โซลูชั่นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในประเทศแคนาดาเพื่อช่วยบริหารจัดการและประสานงานการดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเด็กทั่วโลก
  • Computer Online Forensic Evidence Extractor (COFEE): ชุดเครื่องมือเพื่อการเก็บหลักฐานดิจิตอลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานระบบปฏิบัติการในตระกูลวินโดวส์
  • Guardian App: แอพนี้ใช้เทคโนโลยีโมบายในการติดตาม สื่อสาร และเฝ้าระวังให้กับผู้ที่อาจตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ ทั้งยังอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกในครอบครัวและเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกด้วย
human_trafficking_infographic
ในแต่ละปี มีผู้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์กว่า 2.5 ล้านคนทั่วโลก โซลูชั่นของไมโครซอฟท์จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาได้อย่างไรบ้าง

ทั้งนักวิชาการและผู้พัฒนาเทคโนโลยีในภาคเอกชนจะต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับหน่วยงานที่ต่อต้านการค้ามนุษย์เพื่อทำความเข้าใจรูปแบบการใช้งานเทคโนโลยีของเหล่าอาชญากร คิดค้นเทคนิควิธีการหยุดยั้งธุรกิจนอกกฎหมายเหล่านี้ และวางมาตรฐานของภาคอุตสาหกรรมสำหรับอนาคตต่อไป

เราเชื่อว่ายังมีโอกาสและความเป็นไปได้อีกมากมายในการต่อต้านการค้ามนุษย์ และทุกฝ่ายยังต้องทำงานกันต่อไปเพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีของกลุ่มขบวนการเหล่านี้ และค้นหาหนทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อหยุดยั้งการค้ามนุษย์ ไมโครซอฟท์และเครือข่ายพันธมิตร มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายและองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนในการต่อสู้กับภัยร้ายนี้ต่อไป ทั้งนี้ การสร้างความรับรู้ในภาคสาธารณะ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน และการประสานงานกันในระดับชุมชนเพื่อหยุดยั้งการค้ามนุษย์นั้น จะต้องมีพื้นฐานอยู่บนความเข้าใจในเทคโนโลยีล่าสุด และศักยภาพในการนำมาประยุกต์ใช้งานภายใต้จุดประสงค์ดังกล่าวด้วย

ไมโครซอฟท์ พร้อมด้วยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) โครงการความร่วมมือเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำสหประชาชาติ (UN-ACT) กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID) และประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ร่วมกันสนับสนุนการจัดงานประชุม “Regional Conference on Information Communication Technology (ICT) to Combat Human Trafficking” ขึ้นที่โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ ในวันที่ 23-24 มิถุนายน 2558

การประชุมในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะเน้นย้ำถึงบทบาทของเทคโนโลยีในการต่อต้านการค้ามนุษย์ และสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการสร้างสรรค์เทคนิควิธีการใหม่ๆ ในการยับยั้งการค้ามนุษย์ ปกป้องผู้ที่ต้องเผชิญกับภัยร้ายนี้ และนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ ผู้สนใจสามารถอ่านกำหนดการกิจกรรมภายในงานได้ที่นี่