ไมโครซอฟท์สนับสนุนบทบาทเพศหญิงจัดโครงการ TechFemme Thailand 2015

 |   Cheryl Yab

สร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้หญิงก้าวสู่ธุรกิจไอที

TechFemme panelist

กรุงเทพฯ 14 กันยายน 2558 — บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการเทคเฟม ไทยแลนด์ 2015 (TechFemme Thailand 2015) โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนให้ผู้หญิงมีบทบาทในธุรกิจไอทีมากยิ่งขึ้น ด้วยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองด้านการทำงานในธุรกิจไอทีของประเทศไทยให้แก่นิสิตนักศึกษา ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระหว่างนิสิตนักศึกษาหญิงที่สนใจในการทำงานด้านธุรกิจไอที พร้อมกันนี้ยังเป็นส่งเสริมให้มีความหลากหลายทางเพศในระยะยาว

โครงการเทคเฟม ไทยแลนด์ 2015 (TechFemme Thailand 2015) จัดขึ้นในประเทศไทยปีนี้เป็นปีแรก ณ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมอีก 5 ประเทศในอาเซียน คือ สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซียและเวียดนาม โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,500 คน โครงการเทคเฟมในปีนี้เป็นการสานต่อโครงการเทคเฟมที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2555 ในประเทศออสเตรเลียและสิงคโปร์ ซึ่งเป็นที่สนใจและตอบรับอย่างกว้างขาง เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงามในระดับประเทศ

จากการสำรวจ พบว่าผู้หญิงเป็นผู้บริโภคกกลุ่มใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมไอทีและในบางครั้งผู้หญิงมีความสนใจในเทคโนโลยีมากกว่าผู้ชาย แต่จากผลสำรวจเมื่อปี 2557 พบว่ามีผู้หญิงทำงานในธุรกิจไอทีเพียง 29.1% เท่านั้น ซึ่งอาจชี้ให้เห็นถึงการส่งผลให้ธุรกิจไอทีขาดแคลนมุมมองและความเข้าใจในตัวผู้บริโภค สินค้าด้านเทคโนโลยีนั้นไม่อาจตอบโจทย์ความต้องการที่ลึกซึ้งได้เท่าที่ควร และจากการสำรวจ พบว่าการมีสัดส่วนผู้หญิงในสถานที่ทำงานน้อยส่งผลให้การประสานงานมีประสิทธิภาพความน่าพอใจในระดับที่ค่อนข้างต่ำ

TF02

“ในบางประเทศ ผู้หญิงไม่ได้รับโอกาสในการใช้คอมพิวเตอร์เท่ากับผู้ชาย และยังมีทัศนคติที่ว่า ‘เทคโนโลยีเป็นเรื่องของเด็กผู้ชาย’ ซึ่งทัศนคติเหล่านี้ส่งผลไปถึงการทำงาน ซึ่งผู้หญิงหลายคนเข้าใจว่าสายงานในธุรกิจไอทีเป็นสายงานที่เหมาะสำหรับผู้ชาย แต่ในความเป็นจริงแล้ว การทำงานในธุรกิจไอทียังต้องอาศัยทักษะและความถนัดของผู้หญิง โดยเฉพาะมุมมองและความคิดสร้างสรรค์” คุณชุติมา สีบำรุงสาสน์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว

 

 

TF01

ด้วยเหตุนี้ โครงการเทคเฟม ไทยแลนด์ 2015 (TechFemme Thailand 2015) จึงเปิดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองและสร้างแรงบันดาลใจแก่นิสิตนักศึกษาหญิงที่สนใจที่ก้าวเข้าสู่อาชีพในธุรกิจไอที โดยได้รับเกียรติผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจไอที ได้แก่ คุณศิริพร พัชรวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณสิรินันท์ จิรดิลก ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทสายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ ผู้ร่วมก่อตั้งและกองบรรณาธิการ Thumbsup.in.th คุณสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ รศ.ดร. ธีรณี อจลากุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมพูดคุยและสร้างความเข้าใจด้านการทำงานในธุรกิจไอที

คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ กล่าวว่า “ผู้หญิงกับผู้ชายนั้นมีศักยภาพเท่าเทียมกัน แต่จุดเด่นของผู้หญิงคือมีความละเอียดอ่อน ความรอบคอบในการทำงานและมีทักษะในการสื่อสารที่ราบรื่น มีความประนีประนอมกว่าผู้ชาย สำหรับในประเทศไทยตอนนี้หากจะพูดถึง tech startup ที่เป็นผู้หญิงอาจจะมีน้อยกว่าผู้ชาย แต่ก็เห็นว่ากำลังมีมากขึ้นซึ่งถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดี”

“สำหรับในองค์กรของนกแอร์ งานของผู้ชายจะหนักไปทางวางระบบเครือข่าย ขณะที่งานของผู้หญิงจะหนักไปทางการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งจะเห็นว่าในขณะที่ผู้ชายจะมีการตัดสินใจที่เฉียบคมกว่า แต่ผู้หญิงนั้นสามารถมองปัญหาได้รอบคอบและมีทักษะในการวิเคราะห์ที่ดีกว่าผู้ชาย” คุณสิรินันท์ จิรดิลก กล่าวเสริม

ในขณะเดียวกันผู้หญิงหลายคนมีความเข้าใจว่าองค์กรธุรกิจอื่นๆ ให้โอกาสผู้หญิงด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพสู่ระดับบริหารที่ชัดเจน ซึ่งพวกเธออาจไม่ได้รับโอกาสเหล่านั้นในสายไอที คุณศิริพร พัชรวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “สังคมไทยเป็นสังคมที่ยอมรับในความสามารถของผู้หญิง และในบริษัทไมโครซอฟท์เองก็มีจำนวนพนักงานหญิงในสัดส่วนที่ทัดเทียมกับพนักงานชาย แม้แต่ที่ไมโครซอฟท์สำนักงานใหญ่มีผู้บริหารหญิงถึง 30-40% เพราะฉะนั้นผู้หญิงก็มีโอกาสประสบความสำเร็จในธุรกิจไอทีได้มากพอๆ กับผู้ชาย”

TF05

นอกจากการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการทำงานและสร้างแรงบันดาลใจในธุรกิจไอทีแล้ว ในโครงการเทคเฟม ไทยแลนด์ 2015 (TechFemme Thailand 2015) ยังมีการจัดอบรมด้านความเป็นผู้นำ (Leadership Workshop) ด้วยการแนะนำทักษะด้านการวิเคราะห์และตัดสินใจ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาทักษะด้านการฟัง เป็นต้น อีกทั้งยังมีการจัดอบรมแนะแนวเกี่ยวกับอาชีพ(Career Workshop) อาทิ การเขียนเรซูเม่ การเตรียมตัวก่อนสัมภาษณ์งาน จากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด อย่างน่าสนใจอีกด้วย

TF08

###

ข้อมูลเกี่ยวกับไมโครซอฟท์

บริษัท ไมโครซอฟท์ (NASDAQ “MSFT”) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2518 เป็นผู้นำระดับโลกด้านบริการ ซอฟต์แวร์ ดีไวซ์ และโซลูชั่นที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพของผู้ใช้และองค์กรธุรกิจ

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2536  มีความมุ่งมั่นในการช่วยให้คุณภาพชีวิตคนไทย 70 ล้านคน ดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีของไมโครซอฟท์ ไมโครซอฟท์ ส่งเสริมให้คนไทยและภาคธุรกิจได้ตระหนักถึงศักยภาพที่มีอย่างเต็มเปี่ยมผ่านการใช้เทคโนยี เทคโนโลยีที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง ในการทำงาน การใช้ชีวิต และการสื่อสาร ไมโครซอฟท์ให้บริการซอฟต์แวร์ บริการ และดีไวซ์ ที่สามารถก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ มีความสะดวกทันสมัย และช่วยให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไมโครซอฟท์ ไม่หยุดนิ่งในการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ พันธมิตร อย่างต่อเนื่องในการนำพลังของเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศไทย

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ทางศูนย์ข่าวสารประเทศไทย (https://news.microsoft.com/th-th-stage/) และทวิตเตอร์ @MicrosoftTH

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ (สำหรับสื่อมวลชน)

คุณนิลาวรรณ มีเดช

ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์ ประเทศไทย

โทรศัพท์: 0-2627-3501 ต่อ 127 หรือ 086 980 6551

อีเมล: [email protected]