ไมโครซอฟท์จัดงาน “Microsoft Intern Learning Week” มุ่งพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

 |   Pornravee Suramool

‘Learning Week’ เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของ“Microsoft Internshipโปรแกรมที่มุ่งสร้างผู้นำรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพและเต็มเปี่ยมด้วยพลัง

นางสาวชุติมา สีบำรุงสาสน์ (กลาง แถวหน้า) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกิจกรรม “ Microsoft Intern Learning Week” ที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยโดยไมโครซอฟท์ เอเชียแปซิฟิก โดยมีนักศึกษาจำนวน 54 คนจากประเทศไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์และเวียดนามเข้าร่วม กิจกรรมดังกล่าวเป็นเวทีให้นักศึกษาจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้การทำงานร่วมกับคนต่างเชื้อชาติ ต่างวัฒนธรรม รวมทั้งฝึกทักษะการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพและเต็มเปี่ยมด้วยศักยภาพในอนาคต
นางสาวชุติมา สีบำรุงสาสน์ (กลาง แถวหน้า) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกิจกรรม “ Microsoft Intern Learning Week” ที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยโดยไมโครซอฟท์ เอเชียแปซิฟิก โดยมีนักศึกษาจำนวน 54 คนจากประเทศไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์และเวียดนามเข้าร่วม กิจกรรมดังกล่าวเป็นเวทีให้นักศึกษาจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้การทำงานร่วมกับคนต่างเชื้อชาติ ต่างวัฒนธรรม รวมทั้งฝึกทักษะการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพและเต็มเปี่ยมด้วยศักยภาพในอนาคต

กรุงเทพฯ, 29 มิถุนายน 2559 – ไมโครซอฟท์ เอเชียแปซิฟิก จัดกิจกรรม “Intern Learning Week” ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559 ปีนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่ประเทศไทย โดยมีนักศึกษาจำนวน 54 คนจากประเทศไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์และเวียดนามเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นเวทีให้นักศึกษาจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้การทำงานร่วมกับคนต่างเชื้อชาติ ต่างวัฒนธรรม รวมทั้งฝึกทักษะการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพและเต็มเปี่ยมด้วยศักยภาพในอนาคต

“Intern Learning Week” เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม Internship ของไมโครซอฟท์ที่คัดเลือกนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลกให้ได้มีโอกาสร่วมฝึกงานกับไมโครซอฟท์เป็นเวลา 3 เดือน โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมประกอบด้วย นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในช่วงปีสุดท้ายของระดับปริญญาตรีรวมทั้งนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโท ซึ่งแต่ละภูมิภาคจะจัดโปรแกรม Internship ของตนเองในเวลาที่แตกต่างกันไป

คุณชุติมา สีบำรุงสาสน์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณชุติมา สีบำรุงสาสน์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

พันธกิจหลักของไมโครซอฟท์คือการเฟ้นหาผู้นำในอนาคตในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกที่มีความใฝ่รู้และรักในเทคโนโลยี รวมทั้งมีความคิดสร้างสรรค์และต้องการเรียนรู้จากการทำงานร่วมกับผู้ที่มีประสบการณ์และความสามารถในแวดวงไอทีนางสาวชุติมา สีบำรุงสาสน์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัดกล่าว ในช่วงระยะเวลาที่ฝึกงาน นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์การทำงานจริง เสมือนว่าเป็นพนักงานคนหนึ่งขององค์กร และได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับคนที่มีความสามารถหลากหลายที่มีวิธีการทำงานที่แตกต่างกัน รวมทั้งมีโอกาสได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมของไมโครซอฟท์ด้วย อย่างไรก็ตาม “Learning Week” และโปรแกรม Internship ที่ไมโครซอฟท์จัดขึ้นเป็นเพียงกิจกรรมบางส่วนของโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้และความเป็นผู้นำของเยาวชนในภูมิภาคเอเชียและทั่วโลกที่ไมโครซอฟท์ได้ริเริ่มขึ้นทั้งหมด

ในช่วงระยะเวลา 5 วันของการเข้าร่วมกิจกรรม “Learning Week” นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กชอปและร่วมพูดคุยในหัวข้อที่น่าสนใจต่างๆ ร่วมกัน เป็นการเปิดโอกาสให้พวกเขาได้แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นซึ่งมีพื้นฐานจากวัฒนธรรมที่หลากหลายและแตกต่าง รวมทั้งนำมาซึ่งการค้นพบโซลูชั่นด้านเทคโนโลยี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและภูมิภาคต่างๆ ในโลกยุคดิจิตอลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

“โครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่พัฒนาอย่ารวดเร็ว โดยจะเห็นได้ว่าหลายประเทศอย่างเช่นฟิลิปปินส์กำลังปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมทั้งใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยส่วนตัวแล้ว ผมเชื่อว่าการเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างเทคโนโลยีและสังคมเป็นกระบวนการทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น อาเต็ม อลีบาสโตร นักศึกษา MBA (Master of Global Business in Marketing), S P Jain School of Global Management ดูไบ ซิดนีย์ สิงคโปร์ หนึ่งในผู้เข้าร่วมโปรแกรม “Internship” กล่าว การได้ฝึกงานกับไมโครซอฟท์และการได้ร่วมกิจกรรม Learning Weekทำให้ได้รู้ว่า ไมโครซอฟท์ได้ทำหลายสิ่งหลายอย่างมากมายเพื่อคิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีขึ้นมาเพื่อเป็นกำลังสำคัญให้กับทุกคนและทุกองค์กรบนโลกใบนี้ ให้สามารถประสบความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งได้ทำให้พนักงานและนักศึกษาสามารถทำงานที่ไหนก็ได้ โดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์ของไมโครซอฟท์”

ไฮไลท์ของกิจกรรม “Learning Week” อีกหนึ่งกิจกรรมคืองานวัฒนธรรมหมู่บ้านภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Cultural Village event) ซึ่งเป็นงานที่นักศึกษาจากทั้ง 6 ประเทศได้ร่วมแสดงความแตกต่างทางวัฒนธรรมผ่านการพูดคุย การทำกิจกรรม ตลอดจนการรับรู้วัฒนธรรมการทานอาหารของแต่ละชาติ ซึ่งการหลอมรวมวัฒนธรรมที่แตกต่างเข้าไว้ด้วยกันถือเป็นอีกหนึ่งหลักที่ไมโครซอฟท์ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

เมื่อกล่าวถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรม ชาฟีกา นักศึกษาสาขาการจัดการระบบข้อมูล ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยการจัดการสิงคโปร์ กล่าวว่า เราทุกคนต่างอาศัยอยู่ในยุคสมัยใหม่ ซึ่งนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นทำให้โลกมีขนาดเล็กลง โดยเราทุกคนเชื่อมต่อกันเป็นหนึ่งเดียวในโลกใบนี้ ที่ซึ่งประกอบด้วยวัฒนธรรมอันหลากหลายและความคิดเห็นอันแตกต่าง ในช่วงเวลาที่ได้เรียนรู้การทำงานกับไมโครซอฟท์ ฉันได้รับแรงบันดาลใจจากผู้ที่มีพรสวรรค์และความสามารถมากมายในองค์กร ซึ่งมีความเห็นและมุมมองในการมองโลกที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดจากความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทำให้ฉันรู้สึกประทับใจและได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นมากมายอย่างเหลือเชื่อ

ความพยายามของไมโครซอฟท์ในการพัฒนานักศึกษาที่มีความสามารถและมีศักยภาพในการเป็นผู้นำไม่ได้จบลงเพียงแค่กิจกรรม “Learning Week” แต่นักศึกษาที่เข้าร่วมโปรแกรม Internship ยังได้รับโอกาสที่จะเข้าร่วมในโปรแกรมที่ชื่อว่า MACH หรือ Microsoft Academy of College Hires ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการสร้าง ผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพเพื่อให้พวกเขาเติบโตขึ้นเป็นผู้นำที่มีคุณภาพและศักยภาพในองค์กรต่อไปในระยะยาว โดย MACH เปรียบได้กับมหาวิทยาลัยในการสร้างบุคลากรของไมโครซอฟท์ เปรียบเสมือนกับโครงการผู้บริหารฝึกหัด โดยโครงการมี 2 รูปแบบคือ MBA และระดับปริญญาตรี โดยจะต้องใช้เวลา 2 ปีในการเข้ารับการอบรม ในขณะที่เข้ารับการอบรม ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้ทำงานในทุกภาคส่วนหลักขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย ไอทีและฝ่ายปฏิบัติการ ซึ่งเป็นการฝึกทักษะการเป็นผู้บริหารในอนาคต

การฝึกงานที่ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย เป็นการเปิดโลกสำหรับผมพชร แหวนทองคำ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 3 หนึ่งในผู้เข้าร่วมโปรแกรม Internship กล่าว

ผมรู้สึกประทับใจกับสิ่งที่ไมโครซอฟท์ได้ลงทุนไปมากมายเพื่อพัฒนาและฝึกทักษะของเยาวชนรุ่นใหม่ ในช่วงที่ทำงานกับไมโครซอฟท์ ผมได้มีโอกาสได้ทำงานจริงในโลกของธุรกิจ ได้มีโอกาสพบปะและนำเสนองานกับผู้บริหารและลูกค้าของไมโครซอฟท์ รวมทั้งได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์จากหัวหน้างาน ซึ่งการได้มีส่วนร่วมในการทำงานกับองค์กรมากมายเช่นนี้เป็นสิ่งซึ่งผมไม่คาดคิดว่าจะได้รับ และหลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้ว ผมหวังว่าจะได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมในโปรแกรม MACH ของไมโครซอฟท์ ซึ่งนั่นเป็นเหตุผลหลักที่ผมสมัครเข้าร่วมโปรแกรม Internship นี้

การเป็นผู้นำไม่ใช่สิ่งที่ง่ายเลย มันต้องอาศัยทักษะหลากหลายประการ อาทิ ทักษะในการแก้ไขปัญหาการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆ มองนอกกรอบเดิมที่มีอยู่ และอีกหลายสิ่ง คุณสมบัติที่สำคัญประการหนึ่งที่ผู้นำทุกคนควรจะมี คือการมองสิ่งต่างๆ จากหลายมุมและการเปิดใจยอมรับในความเห็นที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล ที่ไมโครซอฟท์ เราเชื่อว่าความหลากหลายเป็นหัวใจสำคัญของทุกสิ่ง ดังนั้นเราจึงต้องมั่นใจว่าเราได้ทำสิ่งต่างๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของพนักงานของเรา ซึ่งทำให้ทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ส่วนหนึ่งของพันธกิจในการพัฒนาคนรุ่นใหม่ของเราที่จะเติบโตเป็นผู้นำที่มีศักยภาพและเต็มเปี่ยมด้วยพลังในอนาคต เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความหลากหลายทางเชื้อชาติ โดยการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ภาษาและมุมมองที่แตกต่างกันผ่านกิจกรรมต่างๆ อย่างเช่น Learning Week ที่ไมโครซอฟท์ได้จัดขึ้นคุณชุติมาฯ กล่าวปิดท้าย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม Internship: http://www.mscareers-ice.com/

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ MACH: https://careers.microsoft.com/students/mach

###

ข้อมูลเกี่ยวกับไมโครซอฟท์

บริษัท ไมโครซอฟท์ (Nasdaq “MSFT” @Microsoft) ผู้นำระดับโลกในด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มและบริการที่มุ่งเสริมประสิทธิภาพการสร้างสรรค์ในโลกยุคโมบายและคลาวด์ เพื่อขับเคลื่อนทุกคนและทุกองค์กรทั่วโลกให้บรรลุผลสำเร็จทีดียิ่งกว่า

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2536  มีความมุ่งมั่นในการช่วยให้คุณภาพชีวิตคนไทย 70 ล้านคน ดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีของไมโครซอฟท์   ไมโครซอฟท์ ส่งเสริมให้คนไทยและภาคธุรกิจได้ตระหนักถึงศักยภาพที่มีอย่างเต็มเปี่ยมผ่านการใช้เทคโนยี  เทคโนโลยีที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง ในการทำงาน การใช้ชีวิต และการสื่อสาร  ไมโครซอฟท์ให้บริการซอฟต์แวร์ บริการ และดีไวซ์ ที่สามารถก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ  มีความสะดวกทันสมัย  และช่วยให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ไมโครซอฟท์ ไม่หยุดนิ่งในการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ พันธมิตร อย่างต่อเนื่องในการนำพลังของเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศไทย

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปเยี่ยมชมหรือติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ทางศูนย์ข่าวสารประเทศไทย (https://news.microsoft.com/th-th-stage/) และทวิตเตอร์ @MicrosoftTH

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ (สำหรับสื่อมวลชน)

พรรวี สุรมูล และ ปรางค์ ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา

ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์ ประเทศไทย

โทรศัพท์: 02-627-3501 ต่อ 110, 126 หรือ 081-735-9213, 087-907-5793

อีเมล: [email protected], [email protected]