รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมคณะ ร่วมตรวจเยี่ยมโครงการ “กาแฟอินทรีย์รักษาป่า” ยกระดับสู่เกษตรมูลค่าสูง ด้วยเทคโนโลยีคลาวด์

 |   Thornthawat Thongnab

เชียงราย – 29 ตุลาคม 2561 – ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะ ได้ร่วมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในโครงการ “กาแฟอินทรีย์รักษาป่า” ณ บ้านขุนลาว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ระหว่างการลงพื้นที่ประชุมครม.สัญจร จังหวัดเชียงรายในช่วงวันที่ 29-30 ตุลาคม 2561 โดยมีนายปวิช ใจชื่น ผู้อำนวยการฝ่ายภาครัฐและการศึกษา บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และเจ้าหน้าที่มูลนิธิสายใยแผ่นดินให้การต้อนรับและแนะนำรายละเอียดโครงการ

Group of people lined up for photo in front of countryside building

โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือตามนโยบายประชารัฐ ระหว่างมูลนิธิสายใยแผ่นดิน บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จำกัด เพื่อมอบเทคโนโลยีคลาวด์บนแพลตฟอร์ม ไมโครซอฟท์ อาซัวร์ สำหรับการพัฒนาและใช้งานแอปพลิเคชันสำหรับการตรวจรับรองมาตรฐานอินทรีย์ ผ่านเทคโนโลยีคลาวด์ ในการผลิตกาแฟคุณภาพ ยกระดับวงการเกษตรกรรมไทยสู่ “เกษตรมูลค่าสูง” เพื่อลดระยะเวลา และขั้นตอนในการตรวจรับรองมาตรฐานอินทรีย์ของกระบวนการและผลผลิตกาแฟด้วยการจัดเก็บข้อมูล และประมวลผลผ่านเทคโนโลยีคลาวด์ได้อย่างรวดเร็ว นับเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบการตรวจสอบแปลงปลูกกาแฟ ส่งผลให้ขีดความสามารถในการทำงานของพนักงานมูลนิธิเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ภาครัฐพร้อมผลักดันขยายผลการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัลในลักษณะนี้ผ่านความร่วมมือตามนโยบายประชารัฐทั่งประเทศ

โดยในโอกาสนี้ ทางมูลนิธิสายใยแผ่นดินได้เผยถึงความร่วมมือกับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เพื่อสนับสนุนการยกระดับสู่เกษตรมูลค่าสูงด้วยแนวทางเกษตรอินทรีย์และเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมกับพัฒนาทักษะอาชีพเกษตรอินทรีย์ให้กับผู้พิการ ที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ของมูลนิธิพระมหาไถ่ซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว่า 12 ไร่ ในบริเวณเมืองพัทยา ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมพื้นที่โดยมีกำหนดจะแล้วเสร็จในปี 2562