ไมโครซอฟท์ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรม IoT จับมือ มจธ. และเครือข่ายภาคเอกชน ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ Innovation Experience Program

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Innovation Experience Program หรือไอเอ็กซ์โปรแกรม (IX Program) ร่วมกับบริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศไทยและหน่วยงานหลักด้านดิจิทัล ได้แก่ บริษัท จีเอเบิล จำกัด บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดิจิตอล ยูไนท์ จำกัด สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และสมาคมไทยไอโอที โดยมุ่งหวังสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) ที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม พัฒนาสร้างนักนวัตกรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีไอโอที และความเข้าใจกระบวนการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม และผลักดันให้เป็นผลิตภัณฑ์ไอโอทีที่ใช้งานได้จริงในภาคอุตสาหกรรม