ไมโครซอฟท์มอบรางวัล Partner of The Year ประกาศผลักดันสู่ยูนิคอร์น ในงาน Microsoft Thailand Inspire 2019

มุ่งสร้างระบบนิเวศสำหรับพันธมิตรเพื่อการเติบโตระดับโลก

กรุงเทพฯ 18 พฤศจิกายน 2562 บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยนายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ ร่วมฉลองความสำเร็จของพันธมิตรทางธุรกิจ ในงาน Microsoft Thailand Inspire 2019 พร้อมมอบรางวัล Partner of The Year จำนวน 14 สาขา มุ่งขับเคลื่อนการสร้างระบบนิเวศสำหรับพันธมิตรที่ถูกออกแบบเพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ผ่านการให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นหลัก มอบโอกาสเชิงธุรกิจที่ดียิ่งขึ้นพร้อมเสริมทัพโอกาสทางธุรกิจ ปั้นพันธมิตรสู่สตาร์ทอัพยูนิคอร์นระดับโลก เพื่อความสำเร็จร่วมกันระหว่างลูกค้า พันธมิตร และไมโครซอฟท์ ในยุคของคลาวด์และเอไอ

นายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ผมขอแสดงความยินดีกับพันธมิตรทุกรายที่ได้รางวัลในปีนี้และขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและความไว้วางใจที่มีให้กับไมโครซอฟท์ตลอดมา ไมโครซอฟท์ยังคงให้ความสำคัญกับการดำเนินงานโดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก ซึ่งส่วนสำคัญที่ทำให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้สำเร็จคือความร่วมมือจากพันธมิตร ผลสำรวจจากไอดีซีพบว่า ภายในปี 2020 รายได้ของผู้ให้บริการคลาวด์ร้อยละ 70 จะมาจากการมีพันธมิตรเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อน ผมจึงต้องการสนับสนุนให้ พันธมิตรเรียนรู้ที่จะก้าวหาโซลูชั่นใหม่ๆ ไปพร้อมกัน เพื่อขยายขีดความสามารถของตนเองและยังตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เฉพาะเจาะจงยิ่งกว่าเดิมในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการพลิกโฉมธุรกิจ ผมเชื่อมั่นว่าการเรียนรู้สิ่งใหม่ไปด้วยกัน จะช่วยให้เราเติบโตและพาลูกค้าสู่ความสำเร็จได้ ซึ่งนั่นหมายถึงความสำเร็จร่วมกันของทุกฝ่าย”

นายสมศักดิ์ มุกดาวรรณกร ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจองค์กร ขนาดกลาง ขนาดย่อม และบริหารพันธมิตร กล่าวว่า “ในปีที่ผ่านมา ไมโครซอฟท์ประสบความสำเร็จในการสนับสนุนธุรกิจไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับโลก ผ่านการผลักดันโซลูชั่นที่พัฒนาขึ้นโดยพันธมิตรบนช่องทางมาร์เก็ตเพลสของไมโครซอฟท์ ที่มีสมาชิกพันธมิตรจำนวนกว่า 20,000 รายทั่วโลก ซึ่งนอกจากจะเป็นการขยายโอกาสทางธุรกิจแล้วพันธมิตรยังสามารถนำข้อมูลในมาร์เก็ตเพลสมาพัฒนาต่อยอดธุรกิจ รวมทั้งสนับสนุนการสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อน IP co-sell ซึ่งเป็นโครงการที่ต่อยอดความเชี่ยวชาญของพันธมิตรที่พัฒนานวตกรรมอยู่บนแพลตฟอร์มคลาวด์ของไมโครซอฟท์ โดยไมโครซอฟท์จะเข้ามาช่วยเรื่องการทำตลาดเพื่อเปิดโอกาสให้เข้าถึงลูกค้าได้ทั่วโลก ทั้งยังนำโซลูชั่นจากต่างประเทศเข้ามาแชร์เพื่อให้พันธมิตรสามารถต่อยอดนำมาปรับใช้ในตลาดประเทศไทย ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น พร้อมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศ ด้วยการส่งเสริมและสร้างโอกาสให้พันธมิตรสตาร์ทอัพไทยก้าวสู่ระดับยูนิคอร์นได้สำเร็จ”

ชูความสำเร็จของพันธมิตรในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีที่สุด

สำหรับในปี 2562 นี้ เป็นปีแรกที่ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย มอบรางวัล Partner of The Year 2019 จำนวนมากที่สุดถึง 14 สาขา โดยรางวัลที่ได้รับแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของพันธมิตรที่สามารถนำนวัตกรรมและโซลูชันของไมโครซอฟท์มาปรับใช้เพื่อตอบสนองกับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าได้อย่างดีที่สุด นอกจากนี้ เกณฑ์การตัดสินยังประกอบกันในอีกหลายด้าน อาทิ จำนวนลูกค้ารายใหม่ๆ ยอดจำหน่ายสินค้า การนำโซลูชั่นต่างๆ ไปใช้งานได้จริงของลูกค้า ความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของไมโครซอฟท์ การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและโซลูชั่นไปสู่คลาวด์ การผสมผสานเทคโนโลยีคลาวด์ในการให้บริการลูกค้า การให้บริการคลาวด์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ความพึงพอใจของลูกค้าที่อยู่ในเกณฑ์สูงและมีความต่อเนื่อง และจากความคิดเห็นของพนักงานของไมโครซอฟท์  เป็นต้น

บริษัทที่ได้รับรางวัล Partner of The Year 2019 ในทั้ง 14 สาขา ได้แก่

ลำดับ สาขารางวัล ผู้ชนะรางวัล
1 Modern Workplace Partner of the Year 2019 1.    บริษัท เอ็มเวิร์จ จำกัด ในเครือของกลุ่มบริษัท G-ABLE
2 Applications & Infrastructure Partner of the Year 2019 1.    บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ท โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
3 Data & AI Partner of the Year 2019 1.    บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
4 Business Applications Partner of the Year 2019 1.    บริษัท ภัทร โปรเกรส จำกัด
5 Solutions Innovation – Partner of the Year 2019 – Modern Workplace 1.    บริษัท ฟรอนทิส จำกัด

2.    บริษัท เอ็ม.ไอ.เอส. เอาท์ซอร์สซิ่ง จำกัด

6 Solutions Innovation – Partner of the Year 2019 – Applications & Infrastructure 1.    บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ท โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
7 Solutions Innovation – Partner of the Year 2019 – Data & AI 1.    บริษัท ฟรอนทิส จำกัด

2.    บริษัท เซอร์ทิส จำกัด

8 Solutions Innovation – Partner of the Year 2019 – Business Applications 1.    บริษัท อินโนวิซ โซลูชั่นส์ จำกัด
9 ISV Partner of the Year 2019
  1. บริษัท เจดีเอ ซอฟต์แวร์ เอเชีย จำกัด
  2. บริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด

3.    บริษัท ดิจิตอล ไดอะล็อก จำกัด

10 Microsoft Distribution Partner of the Year 2019 1.    บริษัทวีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
11 Microsoft Licensing Solution Partner of the Year 2019 1.    บริษัท เอ็มเอฟอีซี จำกัด (มหาชน)
12 Microsoft Cloud Solution Partner (CSP) of the Year 2019 1.    บริษัทวีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

2.    บริษัท ไรป์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

13 Microsoft Best SMB Reseller Partner of the Year 2019 1.    บริษัท ภัทร โปรเกรส จำกัด
14 Surface Partner of the Year 2019 1.    บริษัท ไซเฟอร์เมด จำกัด

 

นางสาวปาจรีย์ แสงคำ ประธานบริหารกลุ่มงานโซลูชั่นทางธุรกิจและบริการ กลุ่มบริษัท จี-เอเบิล กล่าวว่า “ในฐานะที่เป็นพันธมิตรของไมโครซอฟท์ที่ให้สำคัญกับการขับเคลื่อนด้านการทำงานยุคใหม่ (modern workplace) เรารู้สึกยินดีที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนโซลูชั่นของไมโครซอฟท์ในตลาดเมืองไทย ในปัจจุบัน การปฏิรูปธุรกิจสู่ดิจิทัลเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว และเราเชื่อว่าเครื่องมือและโซลูชั่นต่างๆ ของไมโครซอฟท์จะยังคงช่วยผลักดันการปฏิรูปธุรกิจสู่ดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

 

นายบุญชัย ตั้งวัฒนาพรชัย กรรมการบริหาร บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ท โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ผมรู้สึกภูมิใจและดีใจที่ได้รับรางวัลในวันนี้ และขอขอบคุณทีมงานไมโครซอฟท์ทุกท่านที่ให้การสนับสนุน บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ท โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างดีมาโดยตลอด รางวัลที่เราได้รับในครั้งนี้มีส่วนสำคัญมาจากความร่วมมือที่ดีกับทางไมโครซอฟท์ นอกจากนี้ ผมต้องขอขอบคุณทีมงานของผมที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการสร้างสรรค์โซลูชั่นตลอดมา”

 

นายอาร์ม ศิวะดิตถ์ กรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “รู้สึกดีใจที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้และขอขอบคุณทีมงานที่ได้ทำงานร่วมกันมาตลอด 6 ปี จริงๆ แล้วบริษัทของเรามีการวางเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจน และเราก็สามารถบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นมาได้สำเร็จ ทำให้เราได้รับรางวัลจากไมโครซอฟท์ในวันนี้ และต้องขอขอบคุณทางไมโครซอฟท์ที่ให้การยอมรับและสนับสนุนบริษัทของเราด้วยเช่นกัน”

 

นางสาวจันทร์ทิพย์ องค์ภัทร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร โปรเกรส จำกัด กล่าวว่า “เราให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับไมโครซอฟท์เป็นอย่างยิ่ง โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้จากการใช้โซลูชั่นของไมโครซอฟท์เป็นหลัก รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จจากความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการสนับสนุนลูกค้าของเราให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ”

 

นายปริญญ์ บุญดีสกุลโชค กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟรอนทิส จำกัด กล่าวว่า “ผมรู้สึกยินดีและขอบคุณที่ได้ทำงานร่วมกับไมโครซอฟท์ และทำให้เราได้ประสบความสำเร็จไปด้วยกัน ในขณะเดียวกัน ผมก็รู้สึกว่าเราจะต้องคอยพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เพื่อดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป ผมเชื่อว่าการคว้ารางวัลจากไมโครซอฟท์ในวันนี้มาจากการที่เราเชื่อมั่นในแนวคิดแบบเติบโต (growth mindset) เพราะโจทย์สำคัญในการสร้างสรรค์โซลูชั่นใหม่ๆ คือการขจัดความกลัวต่อความล้มเหลวออกไปให้ได้ ซึ่งนั่นจะเป็นหนทางสู่ความสำเร็จของทุกองค์กรในการบุกเบิกนวัตกรรมใหม่”

 

Executives in award presentation

นายธนพล พลาวงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจคลาวด์ บริษัท เอ็ม.ไอ.เอส. เอาท์ซอร์สซิ่ง จำกัด กล่าวว่า “ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ และขอขอบคุณทีมงานไมโครซอฟท์ทุกคน รวมถึงทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านคลาวด์ที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีมาโดยตลอด รวมถึงขอบคุณสำหรับการยอมรับโซลูชันของเราที่ช่วยให้ลูกค้าและธุรกิจ เดินหน้าก้าวสู่ความสำเร็จได้ยอดเยี่ยมกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นการช่วยให้ธุรกิจสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นผ่านการปฏิรูปธุรกิจสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) การสนับสนุนสภาพแวดล้อมของการทำงานยุคใหม่ (modern workplace) และการเสริมสร้างมาตรการความปลอดภัยด้านไซเบอร์ขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย”

 

นายธัชกรณ์ วชิรมน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซอร์ทิส จำกัด กล่าวว่า “ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง เพราะเรามองว่าไมโครซอฟท์เป็นพันธมิตรที่สำคัญของเรา และรู้สึกภูมิใจที่ได้รับการยอมรับว่าเราก็เป็นพันธมิตรที่สำคัญของไมโครซอฟท์เช่นเดียวกัน หัวใจสำคัญของการดำเนินงานของเราคือการคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก และเราให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดให้กับลูกค้าของเรา”

 

นางสาววันดี วณิคพันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อินโนวิซ โซลูชั่นส์ จำกัด กล่าวว่า “ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติและดีใจที่ไมโครซอฟท์แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของพันธมิตรผ่านการมอบรางวัลในครั้งนี้ และเรารู้สึกยินดีที่เรากับไมโครซอฟท์มีวิสัยทัศน์ในดำเนินงานที่ตรงกัน นั่นก็คือให้ความสำคัญกับการปรับตัวสู่ยุคแห่งการดำเนินธุรกิจด้วยระบบคลาวด์ สำหรับรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ ต้องขอบคุณทีมงานของเราที่ทุ่มเทกับการทำงานมาโดยตลอด 15 ปีด้วยเช่นกัน”

 

นายอมิธ วาร์มา ผู้อำนวยการฝ่ายขายประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค บริษัท เจดีเอ ซอฟต์แวร์ เอเชีย จำกัด กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ความร่วมมือกับไมโครซอฟท์เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงธุรกิจของเราไปอย่างมาก และนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมจากการทำการตลาดร่วมกันในประเทศไทย ในขณะเดียวกัน เราก็ได้นำเสนอโอกาสในการร่วมจำหน่ายให้กับไมโครซอฟท์ จึงทำให้ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่สร้างประโยชน์ให้กับทุกฝ่าย”

 

นายไมเคิล เชน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด กล่าวว่า “เรารู้สึกภูมิใจที่ได้รับเกียรตินี้อีกครั้งต่อเนื่องจากปีที่แล้ว การได้รับรางวัลนี้เป็นกำลังใจให้เราทำงานต่อไปเพื่อสร้างธุรกิจของเราบนเทคโนโลยีของไมโครซอฟท์ ปัจจุบันเรามีลูกค้าซึ่งเป็นแบรนด์ขนาดใหญ่ประมาณ 80 ราย และในปีหน้าเราตั้งเป้าว่าจะเพิ่มจำนวนเป็นสองเท่า เราเชื่อว่าเกิดจากการที่บัซซี่บีส์เป็นผู้นำด้านการออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์ม CRM Privilege แบบครบวงจร One Stop Solution และความไว้วางใจจากลูกค้าองค์กรที่มีชื่อเสียง คือปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจของเราเติบโตอย่างก้าวกระโดด”

 

Executives in award presentation

คุณสุทธิพงษ์ คุรุหงษา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิตอล ไดอะล็อก จำกัด กล่าวว่า “ผมรู้สึกยินดีมากที่ได้รับรางวัลนี้ เพราะ ดิจิตอล ไดอะล็อก มีความสัมพันธ์ที่ดีกับไมโครซอฟท์มาโดยตลอด และการได้รับรางวัลในวันนี้ทำให้รู้สึกว่าเราได้รับการยอมรับด้านการดำเนินงานและความมุ่งมั่นของเราในการนำเอไอเข้ามาช่วยเหลือให้องค์กรในประเทศไทยให้ดำเนินธุรกิจได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น”

 

นายบุญชัย อัศวชัยสุวิกรม ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายขายและการตลาดผลิตภัณฑ์โซลูชันส์ บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ผมรู้สึกดีใจและขอขอบคุณทีมงานไมโครซอฟท์ทุกคนที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีจนทำให้เราได้รับรางวัลนี้มา จริงๆ แล้วบริษัทของเราเริ่มต้นจากการจัดจำหน่ายมาก่อน แต่ในภายหลังเราเปลี่ยนมาขายโซลูชั่นแทน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก แต่เราสามารถทำมันได้สำเร็จจากการเรียนรู้ของทีมภายในองค์กร การทำความเข้าใจตลาด และการสนับสนุนที่ดีจากทางไมโครซอฟท์”

 

นายภัทร ยงวานิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไรป์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “จากที่ได้รับรางวัลในวันนี้ ทำให้รู้สึกว่าได้รับการยอมรับว่าทีมงานของเราในประเทศไทยประสบความสำเร็จในการขายผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์ ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของความร่วมมือที่เรามีกับไมโครซอฟท์ คือการช่วยให้ทั้งพันธมิตรและลูกค้าประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ สามารถสร้างธุรกิจที่มีกำไร และสามารถเติบโตต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง”

 

นายวิชัย เครือบุตร Service Manager บริษัท ไซเฟอร์เมด จำกัด กล่าวว่า “ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลจากไมโครซอฟท์เป็นปีที่ 2 ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้มาจากความน่าเชื่อถือของ Surface ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างกว้างขวาง และการที่เรานำเสนอบริการให้กับลูกค้าอย่างครอบคลุม”

การขยายโอกาสเพื่อพันธมิตร

หลังจากการริเริ่มโครงการร่วมพัฒนาและจำหน่าย (IP co-sell) ของไมโครซอฟท์เมื่อ 24 เดือนที่ผ่านมา ไมโครซอฟท์ยังได้ประกาศถึงการลงทุนเพิ่มเติม เพื่อต่อยอดโอกาสดังกล่าวให้กว้างขึ้น ได้แก่

  • การเปิดให้ใช้งาน Microsoft Security เพื่อเปิดโอกาสให้พันธมิตรสามารถวางแผนการตลาดตามความเชี่ยวชาญของตัวเอง และนำเสนอการเข้าถึงผลประโยชน์ต่างๆ ที่ถูกออกแบบขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจและผลกำไร
  • มอบบริการอันเชี่ยวชาญ 5 ด้านที่ล้ำสมัย ได้แก่ Windows Server และ SQL Server Migration สำหรับ Microsoft Azure, Linux และ Open Source Databases Migration สำหรับ Microsoft Azure, Data Warehouse Migration สำหรับ Microsoft Azure, Modernization of Web Applications ใน Microsoft Azure, และ Kubernetes บน Microsoft Azure
  • การพัฒนาครั้งใหม่ในมาร์เก็ตเพลส ได้แก่ การปรับโมเดลราคาใหม่ รางวัลใหม่ และการทำตลาดรูปแบบใหม่ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสำหรับบริษัทอยู่ในมาร์เก็ตเพลสของไมโครซอฟท์ โดยโมเดลการตั้งราคาใหม่ยังประกอบด้วยระบบการวางบิล SaaS แบบรายเดือนและรายปี ทางเลือกการวางบิลที่ยืดหยุ่นและปรับตามการใช้งาน (custom-metered) สัญญามาตรฐาน และการทดลองใช้ระบบ SaaS โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่อาจเป็นช่องทางเปลี่ยนให้เป็นการชำระเงินในภายหลัง

ไมโครซอฟท์เชื่อมั่นในความสามารถของพันธมิตรไทย และคาดว่าการลงทุนเหล่านี้จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับโปรแกรมและเทคโนโลยีต่างๆ ของเรา ซึ่งจะช่วยให้พันธมิตรสามารถพัฒนาธุรกิจของพวกเขาให้เติบโต ผลักดันความสำเร็จของลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และยังเป็นการต่อยอดความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะของพวกเขาอีกด้วย