มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขับเคลื่อนภาคการศึกษา พร้อมสร้างความชัดเจนในการสื่อสาร ด้วยระบบการเรียนการสอนออนไลน์บนแพลตฟอร์มเดียว

YouTube Video

เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา กลุ่มคณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ประกาศปิดทำการในแต่ละวิทยาเขตตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคมเป็นต้นมา โดยทำการย้ายการเรียนการสอนสู่รูปแบบออนไลน์โดยสมบูรณ์

เพื่อสร้างความชัดเจนและลดความซับซ้อนในการปรับเปลี่ยนรูปแบบนี้ ทางมหาวิทยาลัยได้ตัดสินใจเลือก ไมโครซอฟท์ ทีมส์ เพื่อการศึกษา (Microsoft Teams for Education) เป็นแพลตฟอร์มหลักหนึ่งเดียวสำหรับนักศึกษาทั้ง 41,400 คน เพื่อจัดการเรียนการสอนผ่านวิดีโอ พร้อมบริหารจัดการชั้นเรียนที่มีจำนวนนักศึกษาแตกต่างกันเป็นอย่างมาก นับจากจำนวนเฉลี่ยเริ่มต้นราว 50 คน ไปจนถึงสูงสุดกว่า 500 คน

ไมโครซอฟท์ ทีมส์ เพื่อการศึกษา เป็นแอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารและทำงานเป็นทีมที่รองรับการใช้งานในภาคการศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ รองรับจำนวนผู้เรียนได้สูงสุดถึง 5,000 คนต่อ 1 ห้องเรียน และยังสามารถสร้างห้องเรียนย่อย เพื่อแบ่งกลุ่ม หรือแบ่งหัวข้อการเรียนได้กว่า 200 ห้องย่อย ทั้งยังสามารถวัดระดับการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในห้องเรียนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้งานควบคู่ไปกับโปรแกรมในการจัดการระบบการเรียนการสอนอย่าง Moodle ที่ทางมหาวิทยาลัยใช้งานอยู่แล้วในด้านงานเอกสาร การให้คะแนน ลงทะเบียน และระบบการบ้านออนไลน์ได้เป็นอย่างดี โดยทั้งผู้เรียนและผู้สอนสามารถล็อกอินเข้าใช้งาน ไมโครซอฟท์ ทีมส์ ผ่านบัญชีผู้ใช้เดิมที่ทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกให้ได้อย่างง่ายดาย ช่วยลดความสับสนวุ่นวายที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายไปมาระหว่างแพลตฟอร์มและบริการต่าง ๆ ได้

นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการแชร์เอกสารขนาดใหญ่สูงสุด 15GB ต่อไฟล์ และแก้ไขพร้อมกันได้สูงสุด 100 คน บนพื้นที่เก็บขนาดใหญ่ที่มอบให้ฟรี อีกทั้งยังบริหารจัดการเวลาในการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นจากความสะดวกในการตรวจสอบตารางการเรียนที่ระบุไว้ในปฏิทินของโปรแกรมไมโครซอฟท์ ทีมส์ เพื่อการศึกษา และ Outlook โดยตรง ขณะที่บริการสร้างและกรอกแบบฟอร์มออนไลน์อย่าง Microsoft Forms ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Office 365 ก็ถูกนำมาใช้งานในการจัดสอบออนไลน์อีกด้วย

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากร ทางมหาวิทยาลัยยังได้นำเสนอวิดีโอเพื่อแนะนำวิธีการใช้งาน ไมโครซอฟท์ ทีมส์ เพื่อการศึกษา (Microsoft Teams for Education) ในระดับเบื้องต้นสำหรับทั้งผู้เรียนและผู้สอน โดยเนื้อหานี้สามารถรับชมได้ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ทั้งยังมีการจัดทำไมโครไซต์แยกต่างหากสำหรับบุคลากรของทางมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ เพื่อสร้างการความเข้าใจในไมโครซอฟท์ ทีมส์อย่างทั่วถึง พร้อมขยายไปรองรับการจัดงานสัมมนาออนไลน์หรือ webinar อีกด้วย

เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาด้านค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันจากผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19 ทางมหาวิทยาลัยจึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือด้วยการแจกซิมอินเตอร์เน็ตและการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ ขณะเดียวกัน การเลือกใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ ทีมส์ เพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการ Office 365 ภายใต้ข้อตกลงการซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และบริการจากไมโครซอฟท์ที่ทางมหาวิทยาลัยมีอยู่แล้วแต่เดิม จึงทำให้ไม่มีค่าใช้จ่ายหรือการลงทุนเพิ่มเติมในด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ทำการเรียนการสอนเสร็จสิ้นภาคเรียนล่าสุดไปเป็นที่เรียบร้อย โดยที่เฉลี่ยแล้วมีผู้ใช้งานไมโครซอฟท์ ทีมส์ ในช่วงปลายภาคเรียนราว 30,000 คนต่อวัน