ฮิตาชิ-ไมโครซอฟท์ ผนึกกำลังร่วมพัฒนาโซลูชันดิจิทัลเพื่ออนาคต สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อเมริกาเหนือ และญี่ปุ่น

Woman using HoloLens with AR Skype call

โตเกียว 26 มิถุนายน 2563 – บริษัท ฮิตาชิ จำกัด และไมโครซอฟท์ประกาศความร่วมมือทาง    กลยุทธ์ระยะยาว เพื่อเร่งพัฒนาการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อเมริกาเหนือ และในญี่ปุ่น  โดยโซลูชันนี้จะสามารถให้บริการได้ในประเทศไทยภายในเดือนกรกฎาคม ปีนี้

จากความร่วมมือกันนี้ ทั้งสองบริษัทจะทำงานร่วมกันเพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านการคาดคะเนอัตราการเสื่อมของเครื่องจักรและกระบวนการทำงานอัตโนมัติในพื้นที่ห่างไกล และเพื่อสนับสนุนธุรกิจในยามที่ต้องเผชิญกับความท้าทายจากการระบาดของเชื้อ COVID-19 ฮิตาชิจะใช้โซลูชันชั้นนำในภาคอุตสาหกรรม เช่น แพลตฟอร์ม Lumada(1) และตัวควบคุมที่รองรับระบบ IoT อย่าง HX Series(2)  ซึ่งจะทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มคลาวด์ของไมโครซอฟท์ ได้แก่ Azure(3) Dynamics 365 และ Microsoft 365 เพื่อช่วยให้ภาคธุรกิจเพิ่มความสามารถในการผลิตด้านทรัพยากรบุคคล และความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้มากขึ้น อีกทั้ง ฮิตาชิและไมโครซอฟท์จะร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนแนวทางเสริมทักษะที่ช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางดิจิทัล และเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ Lumada เป็นโซลูชัน บริการ และเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงที่แปรข้อมูลให้เป็นองค์ความรู้ขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัล

ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ ฮิตาชิจะให้การสนับสนุนโซลูชันใน 3 สายงานต่อไปนี้

  • เพิ่มความสามารถในการผลิต โดยใช้ “Hitachi Digital Supply Chain” รวมทั้ง Azure IoT ในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ 4M(4) จากโรงงาน ให้ได้มาซึ่งการสร้างภาพจำลองและการวิเคราะห์กระบวนการผลิต เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของโรงงานให้ดีที่สุดและเพิ่มความสามารถในการผลิต
  • พัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล โดยเพิ่มประสิทธิภาพทางโลจิสติกส์และลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานด้วยการวิเคราะห์สภาพการจราจร ที่ตั้งคลังสินค้า และตำแหน่งการจัดส่ง รวมทั้งใช้งานการหาเส้นทางอัจฉริยะเพื่อประหยัดระยะทางและทำการจัดส่งได้รวดเร็วยิ่งขึ้นผ่านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลชั้นสูง เช่น Azure Maps และ “โซลูชั่นดิจิทัลของฮิตาชิ เพื่อบริการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดในสายโลจิสติกส์/การส่งสินค้า(5) (Hitachi Digital Solution for Logistics/Delivery Optimization Service)”
Screenshot of Hitachi Digital Solution for Logistics
ภาพแสดงเครื่องมือการเพิ่มขีดความสามารถทางโลจิสติกส์และประสิทธิภาพการดำเนินงานจากนวัตกรรม “โซลูชั่นดิจิทัลของฮิตาชิ เพื่อบริการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดในสายโลจิสติกส์/การส่งสินค้า (Hitachi Digital Solution for Logistics/Delivery Optimization Service)”
  • การคาดคะเนอัตราการเสื่อมของเครื่องจักรและการช่วยเหลือทางไกล โดยสามารถคาดคะเนอัตราการเสื่อมของเครื่องจักรและการช่วยเหลือระยะไกลแบบเรียลไทม์ รวมทั้งสถานการณ์สำหรับการฝึกอบรมทางไกลเพื่อการเสริมสร้างทักษะให้แก่พนักงานระดับปฎิบัติการ ผ่าน HoloLens 2(6), Dynamics 365 Remote Assist(7) และอุปกรณ์อัจฉริยะอื่นๆ

สำหรับแผนในอนาคต ฮิตาชิมุ่งมั่นที่จะต่อยอดธุรกิจไปยังภูมิภาคอเมริกาเหนือและญี่ปุ่น ไมโครซอฟท์และฮิตาชิวางแผนที่จะขยายขอบเขตความร่วมมือให้ครอบคลุมภาคธุรกิจอื่นๆ นอกจากนั้น ฮิตาชิและไมโครซอฟท์จะเริ่มหารือในประเด็นการบูรณาการแพลตฟอร์ม Lumada และ Azure ให้เป็นแพลตฟอร์มทางข้อมูลอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ลูกค้าของทั้งสองบริษัทอีกด้วย

นายจุน อาเบะ รองประธานและกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายธุรกิจอุตสาหกรรมและการกระจายประจำ บริษัท ฮิตาชิ กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีที่ได้ขยายความร่วมมือร่วมกับไมโครซอฟท์ และได้ผสานนวัตกรรม OT และ IT รวมทั้งความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์เพื่อนำเสนอโซลูชันทางดิจิทัลให้แก่บริษัทด้านการผลิตและโลจิสติกส์ เราใช้แพลตฟอร์ม Lumada เพื่อนำเสนอโซลูชันแบบบูรณาการในการตอบโจทย์ความท้าทาย โดยเชื่อมไซเบอร์สเปซเข้ากับโลกความเป็นจริง(Physical space)  ความร่วมมือกับไมโครซอฟท์จะช่วยให้เราสามารถเร่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นดิจิทัลของลูกค้า และสานต่อความทุ่มเทนี้เพื่อเพิ่มมูลค่าทางสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ”

ในขณะที่นาย ชาเลอัน อาร์คาน รองประธานฝ่ายอุตสาหกรรมของไมโครซอฟท์ กล่าวว่า “การสร้างความแข็งแกร่งและซัพพลายเชนดิจิทัลที่มีความคล่องตัวมีความสำคัญต่อการเติบโตของธุรกิจและการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การขยายความร่วมมือกับฮิตาชิจะนำมาซึ่งโอกาสใหม่ๆ ให้แก่บริษัทในสายการผลิตและโลจิสติกส์ ซึ่งบริษัทเหล่านี้ต่างมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในภาคอุตสาหกรรมของตน รวมทั้งเป็นผู้ริเริ่มในภาคธุรกิจด้วยแนวคิดขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและขีดความสามารถทางดิจิทัล”

 

(1) Lumada: ชื่อเรียก สำหรับโซลูชัน บริการ และเทคโนโลยีที่ฮิตาชิได้พัฒนา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากข้อมูลของลูกค้าและเร่งนวัตกรรมดิจิทัล http://www.hitachi.com/products/it/lumada/global/en/index.html

(2) HX Series: ชุดควบคุมอุตสาหกรรมที่พร้อมใช้กับระบบ IoT ยุคใหม่ ซึ่งสนับสนุนการควบคุมทันทีและการประมวลผล

https://www.hitachi.com.sg/ice/products/controller/hx-series/index.html

(3) Azure: แพลตฟอร์มคลาวด์ของไมโครซอฟท์ ซึ่งมี Azure ถึง 60 ภูมิภาคทั่วโลก

(4) 4M: huMan, Machine, Material, Method หรือมนุษย์ เครื่องจักร วัสดุ แนวทาง

(5) ข่าวประชาสัมพันธ์ของฮิตาชิเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 “ฮิตาชิเปิดตัว “โซลูชั่นดิจิทัลของฮิตาชิเพื่อบริการเพื่อบริการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดในสายโลจิสติกส์/การส่งสินค้า” ซึ่งสร้างแผนการรับ-ส่งที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยการใช้งาน AI และ IoT”

http://www.hitachi.com/New/cnews/month/2019/02/190228.html

(6) HoloLens 2: แว่น AR พร้อมภาพโฮโลกราฟฟิกและเซ็นเซอร์ในตัว ซึ่งช่วยยกระดับ AI และโลกความจริงร่วมกัน

(7) Dynamics 365 Remote Assist: โซลูชันสนับสนุนระยะไกลของไมโครซอฟท์สำหรับพนักงานระดับปฎิบัติการ