ธ.ก.ส. และไมโครซอฟท์ เยียวยาเกษตรกรอย่างปลอดภัยและมั่นใจด้วยความคล่องตัวจาก Azure

BAAC relief fund website on a smartphone

YouTube Video

เมื่อเกษตรกรไทยต้องเผชิญกับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เลือกวางใจในเทคโนโลยีจากไมโครซอฟท์เพื่อเร่งเสริมความคล่องตัว ให้เกษตรกรสามารถยืนยันสิทธิในการรับเงินเยียวยาจากรัฐบาลได้จากทุกที่ ปราศจากความเสี่ยงในการติดเชื้อที่สาขาของธนาคาร ด้วยศักยภาพของแพลตฟอร์มคลาวด์ระดับโลก

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มคลาวด์ Microsoft Azure พร้อมเริ่มต้นทดลองใช้งานฟรี ได้ที่ https://azure.microsoft.com/