กระทรวงแรงงานแถลงความร่วมมือกับ ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ตั้งเป้ายกระดับทักษะดิจิทัลแก่ 4 ล้านแรงงานไทย ปูทางสร้างพลเมืองดิจิทัล

Two men and a woman in formal wear in front of LED screen

23 มีนาคม 2564, กรุงเทพฯ – กระทรวงแรงงาน ประกาศความร่วมมือกับ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งยกระดับทักษะเชิงดิจิทัลเพื่อแรงงานไทย 4 ล้านคนทั่วประเทศ พร้อมพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการจ้างงาน และเป็นหนึ่งกำลังสำคัญในการสร้างพลเมืองดิจิทัลเพื่อสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจให้ยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนองค์ความรู้ดิจิทัลในระดับพื้นฐาน โดยไมโครซอฟท์ จะมอบทรัพยากรด้านการเรียนรู้เพื่อเปิดโอกาสในการเข้าถึงทักษะเชิงดิจิทัลที่มีความจำเป็นเพื่อต่อยอดให้กับทุกสาขาอาชีพให้ประสบความสำเร็จ ในปัจจุบันความร่วมมือนี้ถือเป็นการสานต่อการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของโครงการ Global Skills Initiative (GSI) ซึ่งเป็นโครงการระดับโลกที่ช่วยเสริมสร้างทักษะของไมโครซอฟท์ โดยเปิดตัวในปีที่ผ่านมา เพื่อจัดการกับความท้าทายด้านความต้องการทักษะใหม่ๆ ของการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งบางส่วนเป็นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้เกิดการปฎิรูปธุรกิจดิจิทัลอย่างรวดเร็ว

ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า “การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีดิจิทัลทำให้เกิดความกังวลต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะด้านแรงงาน ซึ่งหนึ่งในความท้าทายของประเทศไทย คือ การพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย  การเข้าสู่ยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0 ของประเทศไทย  ได้เร่งให้เกิดธุรกิจและอาชีพใหม่ๆ จึงมีความจำเป็นในการพัฒนาทักษะแรงงาน ทั้งการ Reskill และ Upskill อย่างเร่งด่วน ให้แรงงานมี Future Skill เพื่อรองรับ Future Work สอดรับ กับนโยบายรัฐบาล ภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และการกำกับดูแลของพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่มุ่งเน้นพัฒนากำลังคนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการประกอบอาชีพ ทำให้เกิดการจ้างงานที่มีคุณค่าและรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกำลังคนในอุตสาหกรรมการผลิต ในวันนี้เราได้รับความร่วมมือจากบริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ผู้นำด้านเทคโนโลยีระดับโลก ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญในการยกระดับทักษะดิจิทัล มาสนับสนุนองค์ความรู้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ มุ่งยกระดับทักษะเชิงดิจิทัลเพื่อแรงงานไทย เพิ่มโอกาสในการจ้างงาน และเป็นหนึ่งกำลังสำคัญในการสร้างพลเมืองดิจิทัลเพื่อสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจให้ยั่งยืน”

Microsoft and Ministry of Labour executives in conversationนายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “สถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาได้เข้ามาเป็นตัวเร่งการปฏิรูปเชิงดิจิทัลแก่ทุกภาคส่วน ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมาก แรงงานจึงจะต้องมีการพัฒนาทักษะดิจิทัล เพื่อจะได้นำมาปรับใช้กับหน้าที่และความรับผิดชอบที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพื่อสร้างรากฐานใหม่หรือเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งยังช่วยยกระดับและเพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจได้ โดยการเรียนรู้ทักษะเพิ่มเติมสามารถเลือกได้ตามความต้องการ เพื่อเข้ามาช่วยตอบโจทย์การพัฒนาแรงงานในยุคที่วิถีชีวิตของเราทุกคนได้ปรับมาสู่ยุคดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ การมีแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่มีหลักสูตรด้านดิจิทัลในทุกระดับเช่นนี้จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนและเปิดกว้างให้กับทุกคนที่สนใจได้เข้าถึงโดยง่ายผ่านทางออนไลน์หรือผ่านทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงแรงงาน ซึ่งผมในฐานะตัวแทนของไมโครซอฟท์ต้องขอขอบคุณในความร่วมมือในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง ไมโครซอฟท์เอง เราได้ประกาศการยกระดับทักษะดิจิทัลให้กับทั่วโลกโดยตั้งเป้าไว้ที่ 25 ล้านคน เพื่อช่วยเหลือในเรื่องการจ้างงานและผลักดันเศรษฐกิจยุคโควิดให้ไปต่อได้ด้วยพื้นฐานการทำงานแบบดิจิทัล ซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในพันธกิจที่เราสานต่อมาจากระดับโลก และเราอยากให้แรงงานหรือคนทำงานคนไทยทุกคนได้เข้ามาใช้เพราะหลักสูตรมีมากมาย ตั้งแต่หลักสูตรดิจิทัลขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงการสร้างพลเมืองดิจิทัลขั้นสูง เช่น DevOps และ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการยกระดับหรืออัปเดทความรู้ ไปจนกระทั่งการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรรูปแบบใหม่ เพื่อตอบรับการสร้างนักวิทยาศาสตร์ดิจิทัลที่มีความต้องการเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ทั้งยังตอบโจทย์คนที่ต้องการยกระดับทักษะของตัวเองได้ตามความต้องการ”

“ความสำเร็จของโครงการนี้ไม่ได้อยู่ที่กระทรวงแรงงานหรือไมโครซอฟท์ แต่ความสำเร็จของโครงการ มาจากความสำเร็จของคนไทยที่เข้ามาเรียนรู้และสามารถนำทักษะดิจิทัลเหล่านี้ไปขยายผลให้ตนเองไปจนถึงครอบครัว เศรษฐกิจและสังคม เพื่อเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับประเทศไทยต่อไป” นายธนวัฒน์ กล่าวปิดท้าย

ความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงานและไมโครซอฟท์ครั้งนี้ เป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นของไมโครซอฟท์ในการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการใช้เทคโนโลยี อีกทั้งยังสอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทในการสนับสนุนให้ทุกคนและทุกองค์กรในโลกใบนี้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น โดยไมโครซอฟท์มีบทบาทสำคัญในความร่วมมือ ดังนี้

  • การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านทักษะเชิงดิจิทัล ไมโครซอฟท์ได้มอบองค์ความรู้เกี่ยวกับทักษะเชิงดิจิทัล ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน การใช้งานโปรแกรมสำนักงานยุคใหม่ ทักษะดิจิทัลสำหรับผู้เริ่มต้นและธุรกิจยุคใหม่ โดยไมโครซอฟท์จะสนับสนุนหลักสูตรการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะเชิงดิจิทัลภาษาไทยทั้งหมด 51 เรื่อง ซึ่งในเบื้องต้นมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุด Microsoft office พร้อมให้ดำเนินการแล้ว 6 เรื่อง ได้แก่ Digital Literacy, Microsoft Excel, Microsoft Word, Power Platform, Power BI และ Microsoft PowerPoint และในโอกาสต่อไปจะสนับสนุนหลักสูตรการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีเชิงลึก ที่เป็นภาษาอังกฤษจาก Microsoft Learn อีกกว่า 200 โมดูล เพื่อยกระดับทักษะและความรู้ของแรงงานไทย
  • การจัดฝึกอบรมการใช้งาน ไมโครซอฟท์ ทีมส์ ให้แก่บุคลากรฝึกของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เนื่องจากสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานต้องเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนจากแบบออฟไลน์ที่หน่วยฝึก 82 แห่ง สู่การเรียนแบบออนไลน์ผ่านไมโครซอฟท์ ทีมส์ (Microsoft Teams) ไมโครซอฟท์จึงได้จัดฝึกอบรมบุคลากรของหน่วยฝึกทั่วประเทศ (Train the Trainers) ผ่านช่องทางไมโครซอฟท์ ทีมส์ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 เพื่อมอบประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยให้บุคลากรฝึกนำไปขยายผลการฝึกอบรมให้กำลังแรงงานในพื้นที่ต่อไป

โครงการดังกล่าวจะดำเนินการควบคู่ไปกับโครงการพัฒนาทักษะที่มีอยู่แล้วของไมโครซอฟท์ ซึ่งนำเสนอหลักสูตรสายอาชีพและเนื้อหาที่หลากหลายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ โดยสามารถเข้าถึงหลักสูตรต่างๆ ได้ที่ www.dsd.go.th หัวข้อฝึกทักษะออนไลน์ Online Training