ไมโครซอฟท์ ประกาศทีมชนะเลิศการแข่งขัน AI For Accessibility Hackathon ประจำปี 2567

กรุงเทพฯ 26 มิถุนายน 2567 – ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์มนุษยศาสตร์ดิจิทัล คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP), และมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดการแข่งขัน AI For Accessibility Hackathon 2024 เฟ้นหาไอเดียช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ที่ท้าทายในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้พิการ โดยนำ AI และคลาวด์มาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อลดช่องว่างด้านดิจิทัล รวมถึงสร้างอนาคตที่ครอบคลุมและเข้าถึงได้สำหรับทุกคน

ทีมที่ชนะคือ “To Day” จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กับผลงาน “BLINDERs” อุปกรณ์สั่งงานด้วยเสียง เพิ่มความสะดวกให้กับผู้พิการในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ

To Day เล่าถึงไอเดียการออกแบบของทีมว่า “พวกเราเริ่มต้นคิดโจทย์จากความต้องการที่จะช่วยให้ผู้พิการทางสายตาสามารถเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะได้สะดวกมากขึ้น ซึ่งต้องเป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและพกพาสะดวก นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ จึงออกแบบอุปกรณ์ BLINDERs โดยใช้ Azure OpenAI Service เพื่อเชื่อมต่อระหว่างโลกกับผู้ใช้ เพียงบอกข้อมูลตำแหน่งจากจุดหมายที่จะไป BLINDERs จะแปลงคำสั่งเสียงเป็นข้อความเพื่อประมวลผล และให้ข้อมูลที่จำเป็นให้กับผู้ใช้ เช่น ตำแหน่งป้ายรถเมล์ หมายเลขรถเมล์ เวลาที่จะมาถึง ราคา และจำนวนป้ายที่ต้องไปถึงปลายทาง นอกจากนี้ ยังใช้ Azure Speech API เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้าหนึ่งป้ายก่อนจะถึงจุดหมายที่ตั้งไว้ และยังสามารถบอกรายละเอียดของรถเมล์ที่กำลังเข้ามาจอดด้วยการส่งเสียงผ่านทางสายรัดที่ติดไว้กับอุปกรณ์”

คุณนำโชค เพชรแสน Data Analyst and Digital Communications โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ตัวแทนจากกรรมการ กล่าวว่า “แนวคิดเรื่อง Accessibility เป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างสรรค์สังคมให้ทุกคนเข้าถึงสภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข การแข่งขันในวันนี้ได้เห็นไอเดียที่น่าสนใจจากทุกทีม สามารถนำไปต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์ได้จริง สำหรับทีม To Day คณะกรรมการมองว่าเป็นไอเดียที่ใช้ได้จริง ใช้งบประมาณไม่สูง และยังสามารถใช้งานได้ทุกคนไม่ใช่แค่ผู้พิการทางสายตาเท่านั้น อยากให้ทุกทีมนำคำแนะนำต่างๆ จากคณะกรรมการไปปรับและสานต่อให้เกิดขึ้นจริงต่อไปในอนาคต”

 

 

การแข่งขัน AI For Accessibility Hackathon จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยในปีนี้ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีทีมส่งผลงานรวม 48 ทีม จาก 17 มหาวิทยาลัยทั่วไทย ไมโครซอฟท์ ได้จัดการฝึกอมรมเพื่อให้นิสิต นักศึกษามีความพร้อมในการนำเสนอโครงงาน ไม่ว่าจะเป็นการคิดอย่างมีรูปแบบ โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้งาน การนำเสนอด้วยเทคนิคการเล่าเรื่อง การเสวนาเรื่องความต้องการของผู้พิการ ตลอดจนให้ความรู้ในเรื่องของโซลูชั่นและเทคโนโลยีต่างๆ สำหรับเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินที่สำคัญคือ แนวคิด เทคโนโลยีที่นำเสนอ และความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์

ทั้งนี้ รางวัลสำหรับทีมชนะเลิศประกอบด้วย ประกาศนียบัตรจากไมโครซอฟท์ สิทธิประโยชน์ในการใช้งาน Azure for Students และแพคเกจใช้งาน LinkedIn Premium นาน 6 เดือน