วัชระ จิระเจริญสุวรรณ

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานกลุ่มธุรกิจลูกค้ากิจการขนาดใหญ่
ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย

Man in blue suit jacketนายวัชระดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ สายงานกลุ่มธุรกิจลูกค้ากิจการขนาดใหญ่ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยในตำแหน่งนี้ นายวัชระประจำอยู่ที่สำนักงานในกรุงเทพฯ และรับผิดชอบด้านการขับเคลื่อนธุรกิจในกลุ่มลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่และการพาณิชย์ ซึ่งถือเป็นบทบาทสำคัญในการยกระดับไมโครซอฟท์ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจสำหรับลูกค้าในระยะยาว

นายวัชระมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมไอทีมามากกว่า 25 ปี โดยเคยดำรงตำแหน่งที่ดูแลทั้งในด้านวิศวกรรม พัฒนาธุรกิจ บริหารการขายและช่องทางการจำหน่าย ให้กับบริษัทด้านเทคโนโลยีชั้นนำ เช่น ไอบีเอ็ม ซีเอ ซิสโก้ ซิสเต็มส์ และเอฟ 5 เน็ตเวิร์กส์

วัชระมีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในการทำงานใกล้ชิดกับลูกค้าในอุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร รวมถึงองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ และบริษัทโทรคมนาคมในประเทศไทย โดยเขาสามารถนำประสบการณ์นี้มาช่วยในการปรับโซลูชั่นและโครงสร้างระบบให้เป็นไปตามความต้องการเฉพาะทางของแต่ละธุรกิจได้อย่างเหมาะสม ช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงาน ความมั่นคงของระบบ และความรวดเร็วในการพัฒนาโซลูชั่นหรือผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด จึงทำให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนในเทคโนโลยี และก้าวสู่ความสำเร็จไปพร้อมกัน

ก่อนจะมาร่วมงานกับไมโครซอฟท์ นายวัชระดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในบริษัท ซิสโก ซิสเต็มส์ และเอฟ 5 เน็ตเวิร์กส์ โดยมีบทบาทเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนโมเดลทางธุรกิจใหม่ๆ รวมถึงการเปิดตลาดข้ามอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในธุรกิจการเงินและการธนาคาร ทั้งยังประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตและเพิ่มยอดขาย ด้วยการพัฒนาทั้งในด้านโครงสร้างระบบ โซลูชัน และการบริการ

นายวัชระสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยโอกลาโฮมา ซิตี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

Watchara Jiracharoensuwan
Deputy Managing Director, Enterprise Commercial Business
Microsoft Thailand

Watchara is the Deputy Managing Director, Enterprise Commercial Business at Microsoft. Based in Bangkok, he is responsible for Thailand’s Enterprise, and Commercial markets growth and holds a vital role to position Microsoft as the strategic long term partnership for customers.

Watchara comes with more than 25 years of experience in the Information Technology industry and has held various engineering, business development, sales management and channel management related positions at global technology companies such as  IBM, CA, Cisco Systems, and F5 Networks.

Watchara has had extensive experience working closely with customers in the Banking & Financial Services industry, large enterprises, and Telco in Thailand.  He brings a wealth of experience of aligning solutions and architectures to business requirements and help customers boost their productivity, reliability and time to market, enabling customers to maximize technology investments and to achieve business success.

Prior to joining Microsoft, Watchara was a recognized leader in Cisco Systems and F5 Networks. He led and played an instrumental role in driving new business models and creating markets across broad industries especially in the Banking & Financial industry. He had great success in driving architecture, solution and service-led selling business growth.

Watchara holds a Master Degree of Computer Engineering from Oklahoma City University, USA.