Seeing AI_con mắt của người khiếm thị

 |   Ly My Nhi

Phối hợp cùng VTV9, Microsoft đã mang ứng dụng Seeing AI đến Thư Viện Sách dành cho Người Khiếm Thị tại tp Hồ Chí Minh và có một buổi trải nghiệm ứng dụng dành cho các đối tượng này.

YouTube Video