Microsoft và Quỹ Dariu giới thiệu về dự án phát triển và vận hành câu lạc bộ hướng nghiệp Skills4Future

Skills4Future  dự án hỗ trợ phát triển  hình Câu lạc bộ (CLB) trải nghiệm, do Microsoft  Quỹ Dariu phối hợp tổ chức trong nỗ lực hỗ trợ nâng cao năng lực  tài nguyên/tài liệu dự án thực hành cho các giáo viên, nhà trường nhằm phát triển  vận hành câu lạc bộ hướng nghiệp lĩnh vực công nghệ thông tin cho các bạn học sinh trung học phổ thông từ 14 -18 tuổi. 

Dự án hướng tới đào tạo và phát triển năng lực xây dựng và vận hành câu lạc bộ trải nghiệm và hướng nghiệp về KHMT & CNTT cho 35 cán bộ/giáo viên chuyên trách tại trường THPT, từ đó hỗ trợ chuyên môn hoạt động cho 35 câu lạc bộ trong năm đầu tiên. 

Nếu bạn là giáo viên phụ trách môn tin học/công nghệ và mong muốn triển khai mô hình CLB trong trường của mình, hãy tham gia bắt đầu với S4F Club theo các bước sau: 

BƯỚC 1Điền biểu mẫu đăng  tham gia tại bit.ly/Skills4FutureClub2020 

BƯỚC 2Tham gia các chương trình tập huấn năng lực vận hành  các chủ đề phát triển dự án 

BƯỚC 3Xây dựng kế hoạch  bắt đầu câu lạc bộ tại trường cùng với các hỗ trợ cho mượn thiết bị và kết nối chuyên môn từ mạng lưới 

05-19-20 Post Announce_2

Các hoạt động và mốc thời gian chính: 

  • Hạn đăng ký tham gia dự án trước ngày 04/06/2020 
  • Chương trình tập huấn chuyên môn diễn ra vào ngày 13&14.06 và 20 & 21.06.2020 tại Tp.HCM 
  • Triển khai hoạt động sinh hoạt câu lạc bộ: tháng 06 – 12, 2020 
  • Kết nối chuyên gia và các hoạt động hướng nghiệp: tháng 06 – 12, 2020 
  • Sân chơi giao lưu định kỳ:  tháng 06 – 12, 2020 

05-19-20 Post Announce_3

Ban điều phối S4F Club sẽ đồng hành để hỗ trợ các thầy  trên hành trình khởi xướng và vận hành S4F Club tại trường thông qua: