Author: Nam Phuong Cong

Chiếm lĩnh công nghệ để nắm giữ cơ hội

Trong chuyên đề đầu tiên, tiến sĩ Astrid Tuminez đã chia sẻ với bạn đọc về “Liệu Châu Á có xử lý được bài toán bất bình đẳng tăng trưởng hay không?” Tiếp nối chuyên đề này, phần 2, tiến sĩ tiếp tục chia sẻ về việc tận dụng sức … Read more »

Microsoft công bố báo cáo An ninh mạng phiên bản 22

Các doanh nghiệp cần đảm bảo chiến lược an ninh mạng toàn diện để bảo vệ, phát hiện và phản ứng nhanh hơn với các hiểm họa.  Việt Nam, ngày 24 tháng 8 năm 2017 – Mới đây, Microsoft đã công bố báo cáo An ninh mạng, phiên bản 22 … Read more »