BLOG: Technologie mění způsob práce na dálku, trend bude sílit

Autor: Petr Váša, manažer divize Microsoft Office, Microsoft ČR a SR

Mladá nastupující generace považuje pracovní flexibilitu za jedno z klíčových kritérií při výběru zaměstnavatele. Díky ní mohou lidé lépe sladit práci s rodinou, vylepšit si příjmy a ve spolupráci s moderními technologiemi pracovat na dálku třeba i z exotických zemí jako digitální nomádi. Podle Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí zhruba každý šestý zaměstnaný v Česku má zkušenost s prací na dálku či z domova, přičemž s novými formami práce mají nejvíc zkušeností lidé do 30 let, vysokoškoláci a zaměstnanci z Prahy, kde je tento trend zatím nejsilnější.

Flexibilitě práce a efektivní týmové spolupráci se v Microsoftu věnujeme dlouhodobě. Letos je to již sedmý rok, co vyhlašujeme Den spolupráce odkudkoli, což je vlastně taková oslava moderního stylu práce. Do letošního ročníku se zapojilo již 76 partnerů, přičemž každý rok počet zapojených firem stoupá. To nás samozřejmě, jako iniciátory této aktivity, velmi těší.

S tím, jak se technologie stávají stále více nedílnou součástí našich životů, je třeba umět si nastavit určitá pravidla. Jedině tak se totiž dokážeme vyhnout takzvanému technostresu, tedy nadměrnému a nedisciplinovanému užívání moderních technologií. Ty je třeba využívat s rozumem a chytře, tedy tak, aby sloužily ony nám, a ne my jim. Toto zlaté pravidlo platí nejen v rovině osobní, ale také ve firemním prostředí, kde je třeba nastavit zdravou a silnou firemní a digitální kulturu.

Že stále více firem uvažuje o nových formách práce a možnostmi dát svým zaměstnancům větší míru flexibility, se potvrdilo i na diskusním setkání, které jsme letos v rámci Dne spolupráce odkudkoli uspořádali s partnerem ČSOB. Z diskuse vyplynulo, že tento trend stále roste a sílí. Ukázalo se ale také, že řada firem stále ještě bojuje s tím, do jaké míry přenést odpovědnost na své zaměstnance a posunout se tak od firemního prostředí založeného na kontrole k řízení založenému na důvěře.

Ukazuje se totiž, že řada manažerů tento neustálý dohled vyžaduje, díky němu totiž získávají určitou iluzi kontroly a mají pocit, že zaměstnanci v práci pod jejich dohledem lépe pracují. Technologie na druhou stranu umožňují i kontrolu na dálku, ale trend by měl jít přesně opačným směrem a vést k tomu, aby se lidé dokázali dostatečně motivovat sami. Zaměstnanci, kteří si práci dělají po svém, jsou nakonec dle studií dlouhodobě výkonnější.

Z naší vlastní zkušenosti víme, že aby byl přechod na tento styl práce úspěšný, je klíčové nastavit především silnou a zdravou firemní a digitální kulturu, která stojí na týmových pravidlech a podpoře týmů a zaměstnanců, aby technologie umožňující práci na dálku všichni aktivně využívali. Pokud polovina týmu pojede podle starých hodnot a polovina podle nových, nikdy se nepodaří změny dostatečně prosadit. Samozřejmě, není to vždy jednoduchá cesta, ale výsledek stojí za to – spokojení zaměstnanci a efektivnější fungování firmy jako celku.

Tags: , ,

Related Posts