Skip to Main Content

Nechoďte do práce, pracujte odkudkoli

Dekáda spolupráce odkudkoli: Trend velkých trhů, domácí kancelář v lockdownu i flexibilita práce jako cesta budoucnosti

Za více než deset let, co se Microsoft Česká republika tématu moderní práce věnuje, se změnila jeho podoba, technické možnosti, četnost i vnímání českými zaměstnanci a zaměstnavateli. Jeho vývoj nepochybně akcelerovala kolektivní zkušenost posledních dvou let. Zaměstnanci okusili „svobodu“ v plánování pracovního programu a jejich osobní život je pro ně nyní větší prioritou, zaměstnavatelé zase stojí před úkolem potřeby zaměstnanců naplnit a v boji o nové talenty na trhu práce zvítězit.

Kolektivní zkušenost posledních dvou let zanechala trvalou stopu a zásadně změnila způsob, jak definujeme roli práce v našich životech. Na základě zjištění z průzkumu Work Trend Index společnosti Microsoft z roku 2022 se ukazuje, že lidé více než kdy dřív zvažují, jak moc je pro ně konkrétní model práce vyhovující a mají jasně vydefinováno, že klíčové jsou pro ně v žebříčku priorit i zdraví, rodina, čas i osobní cíle.

47 % respondentů v České republice uvedlo, že nyní mnohem častěji upřednostňují rodinný a osobní život před prací než v době před pandemií. Kromě toho 53 % dotazovaných– zejména rodičů (55 %) a žen (56 %) – uvádí, že častěji než dříve upřednostňují své zdraví a duševní pohodu před prací.

S těmito prioritami zaměstnanců přichází i stále větší tendence zvažovat změnu zaměstnavatele. V roce 2020 opustilo stávající zaměstnání 17 % lidí, v roce 2021 pak 18 %. Mezi nejčastější důvody, proč zaměstnanci odešli, patřila právě duševní pohoda (24 %) a rovnováha mezi pracovním a soukromým životem (24 %).

Dle studie Work Trend Index 2022 až 43 % zaměstnanců v nadcházejícím roce pravděpodobně zváží změnu zaměstnání. U zástupců generace Z a mileniálů je pravděpodobnost dokonce ještě vyšší (52 %).

„Zaměstnanci chtějí flexibilitu a čas na sebe, proto firmy, které nereagují na tento požadavek riskují, že nebudou preferovaným zaměstnavatelem. Pochopení a udržení kroku s novými očekáváními je výzvou, před kterou dnes stojí každý vedoucí pracovník a zaměstnavatel a která bude klíčem k tomu, aby “hybridní práce” fungovala,“ říká Petr Váša, manažer divize Microsoft 365.

Většina zaměstnanců (73 %) si přeje zachovat flexibilní možnosti spolupráce a s tím souzní i tři čtvrtiny ředitelů HR, kteří chtějí, aby byla stávajícím i novým zaměstnancům k dispozici hybridní forma práce. mi teamleaderů. Až 50 % leaderů v České republice plánuje požadovat po zaměstnancích plný návrat do kanceláře v rámci příštího roku, téměř 37 % leaderů má dokonce za to, že hybridní práce negativně ovlivňuje celkovou efektivitu práce a nevnímají ji tudíž jako plnohodnotnou. V tomto kontextu je podle Microsoftu třeba především podpořit teamleadery, aby hybridní formu práce dokázali akceptovat a aby se v ní oni i jejich týmy cítili komfortně a efektivně. Tomu je třeba i odpovídajícím způsobem upravit zavedené firemní procesy jak ze strany HR oddělení, tak i top managementu firem.

Výzvy pro rok 2022: nutná změna firemní kultury i digitální bezpečnost

Flexibilní práce je otázkou nejen moderních nástrojů, ale žádá si změnu firemní kultury i celkového mindsetu. Efektivní přechod na moderní práci s sebou obecně nese výzvy v podobě nastavování nových firemních procesů a způsobů práce, ale i zvýšená rizika digitální bezpečnosti.

Jde například o připojování se do firemní sítě odkudkoliv. Navíc vzhledem k hrozící zvýšené fluktuaci zaměstnanců (dle Work Trend Index 2022 až 28 % zaměstnanců v ČR tvrdí, že v nadcházejícím roce s velkou pravděpodobností zváží změnu zaměstnání), hrozí i rizika spojená s bezpečností a ochranou osobních i firemních dat kvůli častému náboru a propouštění. V této oblasti se mohou nabízet automatizovaná řešení a bezpečnější nástroje jako je např. Microsoft Entra – digitální, automatizované řešení pro práci s osobními daty.

Celková modernizace a automatizace procesů jako je onboarding také pomůže naplnit potřeby nových zaměstnanců, kteří očekávají pohodlnější a automatizovanější cestu. Ve skutečnosti totiž až 69 % zaměstnanců pravděpodobně zůstane ve firmě, pokud je pro ně onboarding jako takový dobrou zkušeností.

Proměny fenoménu moderní práce a projekt Den spolupráce odkudkoli

Tématu moderní práce se společnost Microsoft dlouhodobě věnuje globálně, na český trh se toto téma výrazněji dostává v roce 2013, kdy odstartovala iniciativa Den spolupráce odkudkoliv. Tehdy český Microsoft umožnil svým zaměstnancům zvolit si jakékoliv místo k práci a ukázat, jak cloudové technologie pomáhají zvládnout odkudkoli vše, co je pro výkon zaměstnání podstatné a lépe tak sladit pracovní a osobní život.

Microsoft si v této souvislosti prošel celkovou změnou pracovní kultury – od podpory a školení týmových vedoucích na specifika vedení lidí na dálku, přes změny v oblasti hodnocení či evidence místa výkonu práce po změnu podoby kanceláře včetně zavedení sdílených pracovních míst pro většinu pozic včetně nejvyššího managementu.

,,Hned první rok po zavedení hybridního stylu práce uvedlo 8 z 10 kolegů, že mají mají více prostoru pro osobní život – to byl 50% nárůst oproti dřívějšímu stavu. Celková spokojenost zaměstnanců vzrostla o 10 %. Naším záměrem bylo jít ostatním firmám příkladem a inspirovat je, aby svým zaměstnancům také umožnily flexibilitu v pracovním a díky tomu i v soukromém životě a během pár let se jich do projektu zapojila téměř stovka,“ říká Lenka Čábelová, která v Microsoftu před deseti lety projekt Den spolupráce odkudkoli odstartovala.

Postupem času Microsoft téma dále detailně zkoumal a sledoval vývoj v této oblasti. Z dat průzkumů, které globálně realizoval, vyplynulo, že mladá generace chce pracovat odkudkoliv. Průzkum, který pro Microsoft Česká republika v roce 2014 provedla firma Median, však ukázal, že řada zaměstnavatelů zatím není na tento model připravena. Na otázku, jaké pracovní prostředí je v jejich firmách k dispozici, odpovědělo 79 % českých HR manažerů, že jde výhradně o práci v klasických kancelářích.

Díky osvětě v tomto tématu, kterou Microsoft šířil nejen prostřednictvím projektu Den spolupráce odkudkoli, bylo již rok na to možné zaznamenat nárůst tendence pracovat ve firmách flexibilně – do projektu se již zapojilo zhruba 70.

Model flexibilní práce se tak postupem času začal šířit do všech odvětví ještě před pandemií covidu. Zatímco hybridní způsob práce zpočátku nejvíce využívaly obory, které hodně pracují s informacemi (např. IT, finanční služby, poradenství či neziskový sektor), postupně se začal objevovat i v dalších odvětvích jako veřejný sektor (29 %), stavebnictví a reality (27 %), retail a velkoobchod (27 % a 32 %), doprava a logistika (18 %), a dokonce i zdravotnictví a farmacie či výroba (obojí 7 %).

V rámci letošního ročníku Dne spolupráce odkudkoliv se Microsoft rozhodl rozšířit toto téma mezi širokou veřejnost masivněji. V diskusním pořadu se na platformě mainstreamového zpravodajského portálu idnes.cz sešli odborníci z odvětví IT i HR, aby s manažerem divize Microsoft 365  Petrem Vášou diskutovali o tom, kam se flexibilní model práce posunul, jakým požadavkům nyní zaměstnavatelé musí čelit a jak v celém tomto procesu zajistit digitální bezpečnost.

Diskuze Petra Váši, manažera divize Microsoft 365, spolu s dalšími odborníky za IT a HR na téma hybridní práce

Jak využít všech benefitů flexibilní práce se zachováním efektivity, byznysových výsledků firmy i mentální pohody zaměstnanců? Jak jako firma vyjít vstříc požadavkům dnešních uchazečů o práci a zároveň motivovat vedení k systémové změně uvažování? Jak u toho všeho ochránit bezpečnost lidí i dat? Odpovědi na tyto dotazy rozebírala debata v pořadu Roztřel z 22. září 2022.

BLOG: O paradoxech a přínosech hybridní práce

Naše vize a firemní kultura jsou nadčasové a stojí na pevných základech dynamického, inkluzivního a růstově orientovaného pracovního prostředí, ve kterém má každý z našich zaměstnanců potřebný prostor a podporu pro získávání nových znalostí a schopností. A tuto zkušenost chceme šířit dál.“

Violeta Luca, generální ředitelka Microsoft Česko a Slovensko

Stáhněte si příručku zde.

Příručka pro práci odkudkoli: Až budete příště dumat, které z nabízených zaměstnání zvolit, co rozhodne? Vyšší plat, týden dovolené navíc nebo flexibilita práce? Jak vyplývá z průzkumů, většina potenciálních zaměstnanců se spíš než penězi nechá přesvědčit větší svobodou při plnění pracovních úkolů. Protože kancelář se dnes dá přece rozbalit kdekoliv. Chcete flexibilitu využít na maximum? Nabízíme vám tipy a triky na práci z domova, rituály úspěšných lidí, technologické vychytávky pro efektivní spolupráci na dálku i konkrétní doporučení na skvělá místa na práci po celém Česku od čtenářů Forbes.cz.

Víte jak na ně?

Flexibilita a mobilita už nejsou jen o místě a čase. Stále více se pohybujeme v různých kulturách a také napříč generacemi – v posledních letech se jich na pracovišti potkává až pět, od válečné generace po tzv. generaci Z. Něco mají společného, v něčem se liší – ať už jde o styl komunikace, životní hodnoty a očekávání, způsob spolupráce, preferované technologie či oblíbené pozdravy, jídla a písničky. S Forbes.cz jsme připravili interaktivní Návod na použití generací – zkuste ho!