Skip to Main Content

Konference Microsoft Envision Česká republika a Slovensko 2022 ukázala cesty k vyšší produktivitě a konkurenceschopnosti

Microsoft Envision se letos zaměřil na kvalifikaci v oblasti digitálních dovedností, kybernetickou bezpečnost a inovaci napříč sektory.

Více jak čtyři sta lídrů firem z České republiky a Slovenska zaplnilo na konci října velký sál pražského Fora Karlín, aby se společně soustředili na tři témata, která jsou klíčová pro rozvoj konkurenceschopnosti a úspěšnou budoucnost obou zemí – rozvoj kvalifikace v oblasti digitálních dovedností, kybernetická bezpečnost a inovace napříč sektory 

Microsoft a Accenture pořádají společně konference Envision v řadě zemí světa. Ta letošní měla v Praze slavnostní nádech, protože kromě debat o budoucnosti přinesla i ohlédnutí za třicetiletou přítomností Microsoftu v České a Slovenské republice. Od podzimu roku 1992 začal Microsoft přinášet českým a slovenským firmám, institucím a komunitám nové možnosti rozvoje založené na digitálních technologiích, které dnes skloňují v první řadě cloud, umělou inteligenci a moderní způsoby práce.  

Na podiu zazněla řada inspirativních myšlenek, faktů a zkušeností z firemního, startupového, akademického prostředí včetně oblasti státní správy a zdravotnictví.  

Online záznam čtyřhodinového programu konference je dostupný zdarma ZDE a je přehledně rozčleněný na jednotlivé příspěvky a témata.  

Violeta Luca, generální ředitelka Microsoft Česká republika a Slovensko, poukázala ve své úvodní řeči na téma, které v současnosti řeší většina firem a organizací – co udělat pro to, aby dosáhly vyšší produktivity a konkurenceschopnosti s menším úsilím a náklady. Úspěšná cesta vede skrze propojení tří hlavních pilířů – technologicky zdatných lidí, kteří mohou rozvíjet svoje dovednosti v tvůrčí firemní kultuře podporující inovace. Jakákoli organizace potřebuje dobře nastavené procesy, které umožňují maximální využití přínosů moderních technologií. Třetím pilířem jsou samotné technologie, které nabízejí řadu příležitostí v pokročilé analytice, inovace využívající umělou inteligenci, digitální dvojčata nebo průmyslový metaverse. Ze studie analytické společnosti IDC, provedené v říjnu 2022 mezi českými a slovenskými organizacemi, vyplývá, že pro 73 % z nich je obtížné najít kvalifikované IT odborníky. Je známo, že na českém trhu chybí více než 30 000 IT odborníků, na Slovensku je toto číslo přibližně poloviční. Tento nedostatek má přímý dopad na schopnost firem získávat talenty, na produktivitu, rychlost uvádění produktů na trh a na celkové inovace.  

Violeta Luca oznámila, že Microsoft plánuje významně rozšířit aktivity v oblasti vzdělávání a školení IT dovedností, a to jak v oblasti dlouhodobé spolupráce s vysokými školami, tak v oblasti rozvoje IT znalostí napříč trhem práce.  

Ve spolupráci s partnery GoodCall, Digiskills, Unicorn University, Gopas, Czechitas a AjTyvIT nabídneme široce dostupné hybridní vzdělávací a certifikační programy pro více než pět set tisíc lidí z řad veřejnosti i organizací, 100 000 studentů a pedagogů a více než dvacet tisíc IT odborníků, cloudových specialistů.

Online záznam čtyřhodinového programu konference je dostupný zdarma ZDE a je přehledně rozčleněný na jednotlivé příspěvky a témata.  

Lenka Madliaková, ředitelka Accenture Česká republika, upozornila na to, že podle průzkumu Accenture, využívá plný potenciál cloudu pouze 13 % podniků. Přechod na cloud není cíl, ale nástroj pro co nejlepší využívání možností cloudových technologií, trendů a pohánění růstu firmy. Rychlost technologických změn je exponenciální a pro úspěch je rozhodující, jak rychle a efektivně dokážou firmy a organizace na tyto změny reagovat. Je důležité, aby management vnímal IT jako účinný nástroj pro zlepšování obchodních výsledků a růst, protože firmy potřebují rychleji inovovat, vytvářet nové zdroje příjmů, získávat více poznatků z dat a využívat technologií ke kvalitnější komunikaci se zákazníky, partnery a zaměstnanci.  

Věřím, že řešení složitých problémů spočívá v partnerství, sdílení, učení se jeden od druhého, rychlé adaptaci a inovacích.

Lenka Madliaková se zaměřila také na bezpečnost. Je to mimořádně důležité téma vzhledem k současné geopolitické situaci v kombinaci s rostoucím počtem zařízení IoT a rostoucím zapojením technologií do zásadních podnikových funkcí. Na základě údajů Czech Pointu byly české podniky v roce 2022 vystaveny nejvyššímu počtu kybernetických útoků v historii, takže kybernetická bezpečnost je žhavým tématem pro firmy všech velikostí. Accenture má celosvětově 16 000 bezpečnostních odborníků a jedno z globálních Cyber Fusion Center se 180 bezpečnostními profesionály se nachází v Praze.  

Výsledky studie IDC ukazují, že 48 % dotázaných českých organizací a 40 % slovenských organizací považuje za největší bezpečnostní riziko vnější hrozby: malware, hackerské útoky, odepření služby. Vnitřní hrozby neboli úmyslné či neúmyslné ohrožení, považuje za největší riziko 44 % českých a 63 % slovenských organizací. Zastaralou infrastrukturu považuje za největší bezpečnostní riziko33 % českých a 37 % slovenských organizací.

Online záznam čtyřhodinového programu konference je dostupný zdarma ZDE a je přehledně rozčleněný na jednotlivé příspěvky a témata.  

Ralph Haupter, prezident společnosti Microsoft pro Evropu, Blízký východ a Afriku, a Richard H. Holsman, senior managing director společnosti Accenture Microsoft Business Group Europe Lead & Business Applications Global Lead, zdůraznili ve svém společném vystoupení, že cloud a data jsou nejen základem digitálních inovací, ale také hnací silou udržitelnosti a optimalizace hospodářských výsledků, což firmám umožňuje dosahovat lepších výsledků s menšími náklady. Ralph také poukázal na globální dopad, který má vývojové centrum Microsoftu v Praze.  

S nárůstem zaměstnanců za poslední dva roky o více než 250 % v oblasti engineeringu, produktového managementu, designu a datové vědy je vývojové centrum Microsoftu v Praze nejrychleji rostoucí IT společností na českém trhu

S více než 1 000 zaměstnanci je největším vývojovým centrem Microsoftu ve střední a východní Evropě. Týmy v Praze se významně podílí na vývoji globálních produktů, jako jsou Microsoft Teams nebo Industry Cloud, a produktových funkcí, jako je například Emission Impact Dashboard pro M365. 

Online záznam čtyřhodinového programu konference je dostupný zdarma ZDE a je přehledně rozčleněný na jednotlivé příspěvky a témata.  

Skilling: Zvyšování kvalifikace v digitálních dovednostech už není volba, ale základní předpoklad konkurenceschopnosti na trhu práce, vyplynulo z panelové diskuse.  

Výsledky zářijové studie IDC mezi českými a slovenskými organizacemi poukázaly na to, že vedení firem vnímá nutnost rozvoje IT dovedností jako stěžejní faktor pro budoucí konkurenceschopnost.  

Studie IDC mezi českými a slovenskými organizacemi: 66 % společností uvedlo, že nedostatek IT dovedností povede k růstu obchodního rizika a 65 % zdůraznilo, že nedostatek znalostí v oblasti technologií brání jejich firmě v rozvoji inovací. 

Milan Novák ze společnosti GoodCall v diskusi upozornil na to, že v Česku je třeba v příštích letech vyškolit v digitálních dovednostech více jak dva miliony lidí. GoodCall a Microsoft spolupracují na projektu ITjede.cz a ITide.sk, který propojuje vzdělávání v oblasti digitálních dovedností s nabídkami práce. Ukazuje se, že naprostá většina pracovních nabídek na trhu už obsahuje požadavky na znalosti práce s technologiemi, a to i u pozic jako například skladník.  

Scott Marlowe z České spořitelny a Alexandr Eisl ze ŠKODA Auto, zdůraznili, že digitální technologie jsou klíčovou kompetencí pro obě odvětví. S tím, jak banka dělá své produkty intuitivními a samoobslužnými a rozvíjí služby finančního poradenství, se všichni bankéři stávají digitálními poradci svých zákazníků. Digitalizace není pro banku pouze IT téma, je to byznysové téma.  

Alexandr Eisl zdůraznil, že automobilový průmysl se nachází v desetiletí změn a transformace díky elektromobilitě a digitalizaci. Vozy mají stále sofistikovanější technologie, firma investuje do hardwaru a softwaru a potřebuje lidi, kteří s nimi umějí pracovat. IT je nedílnou součástí podnikání automobilky, firma spolupracuje se školami a univerzitami a školí si mladé talenty v IT.  

Milena Králíčková, rektorka Univerzity Karlovy hovořila o tom, jak se role univerzity rozšiřuje na poskytování celoživotního vzdělávání a zdůraznila potřebu větší interakce univerzity se soukromým sektorem. Podle Mileny Králíčkové mohou firmy podpořit všechny tři role univerzity: výuku, výzkum a podporu důležitých společenských hodnot.  

Znalosti, které dnes studenti získají, zdaleka nestačí pro celou pracovní kariéru. Celoživotní vzdělávání se stává neoddělitelnou součástí kariéry. 

Online záznam panelové diskuse je dostupný ZDE.  

Kybernetická bezpečnost

Panel o kybernetické bezpečnosti přinesl podnětné příspěvky Magdaleny Popescu z Digital Crime Unite Microsoftu, Juliena Gremillota z Accenture, Tomáše Kopečného z Ministerstva obrany a Vladimíra Rohela z NAKIT.  

Kyberkriminalita již nevyžaduje sofistikované dovednosti, je stále více automatizovaná, dá se koupit jako služba. V důsledku toho je zastaralá infrastruktura třetím největším bezpečnostním rizikem pro organizace v České republice a na Slovensku.  

Je velmi důležité porozumět konkrétním rizikům, aby bylo možné přijmout správná opatření. Reagovat nestačí. Proaktivní, na cloudu založené sledování hrozeb, je rozhodující pro zachování ochrany.  

Cokoli menšího, než komplexní přístup k zabezpečení není žádným zabezpečením.

Panelisté také zdůraznili nutnost neustálého vzdělávání managementu, uživatelů i správců IT systémů. Studie IDC mezi českými a slovenskými organizacemi potvrzuje, že 61 % organizací považuje za zásadní znalosti z oblasti kybernetické bezpečnosti. 

Panelová diskuse o zkušenostech z digitalizace ve zdravotnictví 

Matěj Misař z Carebot moderoval inspirativní panel o digitalizaci zdravotnictví, kterého se zúčastnili zástupci Sveta Zdravia, Nemocnice Jihlava, Fakultní nemocnice Olomouc, IKEM a ANUME. 

Z jejich zkušeností bylo patrné, jak covid posunul digitalizaci mílovými kroky kupředu. Zdůraznili potřebu nastavení nové IT strategie, která vytvořila správný rámec pro digitalizaci doposud manuálních procesů a propojení izolovaných systémů. Technologie se promítly jak do interního chodu, tak do komunikace s pacienty a pomáhají šetřit finanční prostředky a čas. Hovořilo se rovněž o rozvoji telemedicíny a zkušenostech ze zahraničí, kde mají lidé přístup k ověřeným datům o výkonech nemocnic.   

Moderní medicína je založená na důkazech a na datech. Nestačí, pokud si lékař něco myslí.

Online záznam panelové diskuse je dostupný zdarma ZDE. 

Panelová diskuse o inovacích v komerčním sektoru 

Pokud jde o inovace, nelze než souhlasit s příspěvkem Alessandra Pasquale z Mattoni, že udržitelnost a konkurenceschopnost nezískáme pouze zvyšováním efektivity toho, co již děláme. Musíme přijít s novými způsoby podnikání a spolupracovat, abychom uspěli. Bhuwan Panwar z Asahi ukázal příklad mezinárodního projektu Pro Chmel, jehož cílem je s využitím dat a umělé inteligence pomoci chmelařům optimalizovat pěstování kvalitního chmele i přes rostoucí problémy spojené s klimatickými změnami. Piotr Szarwas se podělil o to, jak Dr.Max inovoval principy spolupráce napříč lékárenskou sítí tak, aby lékárníkům usnadnil práci a podpořil výměnu zkušeností.   

Online záznam panelové diskuse je dostupný ZDE. 

Kritické potřebě inovací se věnoval ve své přednášce Lars Sudmann, vyhledávaný autor a poradce v oblasti inovací. Lars hovořil o takzvaném špagetovém principu. V současné rychlosti změn musí firmy vytvářet neustálý tok nápadů a předhazovat je k rychlému testování jako “špagety na zeď.” Když se uchytí, týmy pokračují v jejich dalším rozvoji. Lars poukázal na to, jak je důležité, aby vedení firem budovalo kulturu, která oceňuje úspěch a neustále se učí z neúspěchů. Zmiňoval příklad nápojové firmy, která si v plnicím depu záměrně udržuje linku číslo 12, která slouží k testování různých nápadů a vylepšení. Ukazoval také příklad špičkové japonské restaurace, která už roky dodržuje rituál jedné otázky: „Jakou jednu věc uděláme zítra jinak anebo neuděláme vůbec, abychom připravili ještě lepší sushi?“ 

Online záznam Larsovy přednášky je dostupný ZDE. 

Na závěr konference představily svoje inovace tři start-upy: Persoo, personalizační nástroj pro e-commerce, Trifft, maloobchodní věrnostní a CRM platforma, a Carebot, diagnostické řešení ve zdravotnictví řízené umělou inteligencí.  

Konference Microsoft Envision Česká republika a Slovensko 2022 propojila v zajímavých diskusích start-upy a zavedené byznysy. Na její úspěšné realizaci se podílela řada partnerů, zejména ACTUM Digital, Adastra Digital, Aireen, Ataccama, EY,SAS, UiPath. Děkujeme. 

Střípky z konference Microsoft Envision