Skip to Main Content

Jak může transformace vašeho podniku urychlit hospodářský a společenský pokrok – pokud budeme jednat hned.

BLOG: V čele digitální proměny pro lepší budoucnost

Kamkoli se v regionu střední a východní Evropy (CEE) podívám, vidím špičkové digitální talenty a ambice. Malta a Estonsko jsou celosvětově považovány za lídry v oblasti digitálních veřejných služeb, například Evropská komise je zařadila na první a druhé místo v zavádění eGovernmentu v rámci evropských zemí. Hodnota technologických společností pocházejících ze zemí střední a východní Evropy, vzrostla v posledním desetiletí devatenáctkrát, přičemž v čele tohoto žebříčku stojí například rumunský UiPath s tržní hodnotou přesahující 10 miliard USD nebo chorvatský Infobip.

Zdaleka však stále ještě nevyužíváme svůj potenciál naplno.

Náš Index digitální budoucnosti (Digital Futures Index) sestavený na základě dat mapujících pokrok v zavádění digitálních technologií ukazuje, že digitálně vyspělejší země dosahují lepších výsledků v ekonomických i společenských ukazatelích.

Šetrnější k životnímu prostředí, bohatší, inovativnější a konkurenceschopnější.

V mnoha oblastech jsou země a společnosti střední a východní Evropy stejně digitálně vyspělé jako země, které jsou v digitalizaci na špici, přičemž v dalších oblastech jsou na dobré cestě, aby dokázaly využít všechny přínosy digitální transformace.

Digitálním „skokem“ může region střední a východní Evropy významnějším způsobem přispět k evropské – a tedy i naší – digitální budoucnosti a dlouhodobé konkurenceschopnosti.

Nacházíme se ve zlomovém bodě a každý v něm musí sehrát svou roli. Jakožto lídři velkých i malých firem bez ohledu na odvětví, ve kterém působíme, máme jedinečnou možnost zanechat trvalou stopu.

Pokud budeme jednat hned.

Je zásadně důležité, jak prosazujete digitální inovace

Možná to bylo řečeno již mnohokrát, ale naše analýzy dostupných dat jednoznačně ukazují, že investice do digitálních technologií jsou klíčem ke zvýšení konkurenceschopnosti a naplnění měnících se očekávání spotřebitelů i talentovaných pracovníků.

Investice do digitální infrastruktury a pozice podniků na žebříčku „digitální konkurenceschopnosti“ se velice zřetelně odrážejí na celkových hospodářských a společenských výsledcích. Zejména zavádění cloudových řešení je velice těsně spjato s větší mírou inovací a nárůstem produktivity.

Jinými slovy, digitálně vyspělé společnosti jsou motorem pokroku.

Důležité nejsou ale jenom výdaje vynakládané na technologie – aby firmy uspěly, digitální dovednosti by pro ně měly být prioritou, měly by se soustředit na co nejvčasnější zavádění digitálních technologií a na rozvoj hybridní pracovní kultury.

IT profesionálové fungují jako katalyzátor:

S rostoucím počtem IT specialistů v pracovním kolektivu roste i míra inovací a produktivita.

Vybavíme-li IT profesionály dovednostmi dneška i zítřka, umožní jim to efektivněji využívat a nasazovat nejnovější vyspělé digitální technologie ve velkém měřítku v celé organizaci, a urychlit tak digitální transformaci a maximalizovat její dopad na podnikání.

Díky neustálému zvyšování kvalifikace se mohou stát skutečnými hybateli digitálních změn

Být jedničkou na digitální technologie podporuje růst:

Ty správné dovednosti ale musí mít nejen specialisté na oblast IT. Máte-li ve firmě více zaměstnanců na vedoucích pozicích s dobrým přehledem o digitálních technologiích, přináší to konkurenční výhodu.

Naše datové analýzy ukázaly, že vyšší úroveň digitálních dovedností u věkové skupiny, která zastává vedoucí pozice, je spojena s vyšší konkurenceschopností.

Tito manažeři zaměření na digitální technologie spíše udělají rozhodnutí, které z digitalizace dokáže vytěžit nárůst strategické hodnoty společnosti.

Nápady nevznikají jen v kanceláři:

Trvale se změnila očekávání týkající se kultury práce. Staré způsoby práce ohrožují konkurenceschopnost a talentovaní pracovníci je stále častěji odmítají.

A nejen to. Naše údaje ukazují, že častější práce na dálku během pandemie přinesla větší počet inovací, včetně registrací nových patentů, a také vyšší produktivitu.

Klíčovým slovem je flexibilita – nejlepší výsledky nepřináší ani práce výhradně na dálku, ani práce výhradně v kanceláři, ale správná kombinace obojího. Hybridní práce umožňuje každému, aby ze sebe vydal to nejlepší, ať už je to kdekoli – a nikdo nechce, aby polovina týmu odváděla horší práci nebo aby polovina nápadů vyšuměla do ztracena.

Přeměna našich podniků v progresivní a perspektivní společnosti také pomáhá udržet talentované pracovníky v regionu a přilákat lidi, kteří se sem vracejí po získání zkušeností v zahraničí.

Nečinnost nepřichází v úvahu. Společnosti se musí digitalizovat, jinak jim hrozí, že je konkurence předstihne.

Všichni se musíme naučit zavádět digitální technologie

Z našich analýz dat vyplývá také to, že pomůžeme-li lidem při zvyšování jejich digitálních znalostí, dosáhneme vyšší produktivity a vyšších průměrných platů, což jsou dvě bolavá místa, s nimiž se potýká mnoho zemí v regionu.

V tomto ohledu mohou podniky udělat hodně, podpoří-li zvyšování a změnu kvalifikace: čím více digitálních dovedností pracovník získá, tím větší měrou může přispět svým zaměstnavatelům a komunitám, jejichž součástí je. Střední a východní Evropa má neuvěřitelně talentované lidi, a pokud do nich a jejich dovedností budeme investovat stejnou měrou jako do digitálních technologií, vybudujeme zemi, která dokáže úspěšně zavádět digitální technologie.

Proto by mělo být zvyšování kvalifikace základem našich digitálních investičních plánů – stejně jako v Polsku a Řecku.

Postavme se do čela změn, máme na to

Evropa má ambici stát se lídrem globální digitální ekonomiky. V současné době čelí ve srovnávání s USA a Čínou rostoucímu deficitu v oblasti inovací a připravuje investici ve výši bilion eur na podporu svého inovačního programu a urychlení digitální transformace.

Země střední a východní Evropy mohou být katapultem k dosažení našeho společného cíle – pokud se posuneme dál, udělá celá Evropa skok vpřed a my si zajistíme konkurenceschopnou budoucnost na světové scéně.

Nejdůležitější přitom není to, kde se země nebo společnost na své digitální cestě dnes nachází, ale rychle postupuje k cíli stát se šetrnějším k životnímu prostředí, bohatším, inovativnějším a konkurenceschopnějším.

Pokud se mě ptáte na tři prioritní kroky, které bychom měli podniknout, určitě mezi ně patří:

  1. zvyšování a prohlubování digitálních dovedností všech zaměstnanců, zejména těch s rozhodovací pravomocí,
  2. digitalizace dalších procesů s cílem zvýšit efektivitu a rozšířit služby ve prospěch našich zákazníků a občanů a
  3. zavádění hybridní pracovní kultury, nejen technologií, aby zaměstnanci mohli co nejlépe zúročit svůj talent – a podniky mohly sklízet jeho plody.

Právě nastal okamžik, abychom se společně postavili do čela změn, protože na to máme.

Až se mě jednou vnoučata zeptají, co jsem udělal pro to, abych využil příležitosti a vybudoval pro ně lepší digitální budoucnost, vím, co chci odpovědět.

A co vy?

Philippe Rogge, prezident společnosti Microsoft pro střední a východní Evropu