Microsoft rozšiřuje vzdělávací programy – ve spolupráci s partnery nabídne školení digitálních dovedností statisícům lidí v České republice a na Slovensku

Na českém trhu chybí více než 30 000 IT odborníků. Stále se zrychlující digitalizace a inovace si vyžadují pracovníky, kteří dokážou kombinovat znalosti více oborů, včetně IT technologií. Jak potvrzují výsledky zářijového průzkumu mezi českými a slovenskými firmami, které pro Microsoft Česká republika a Slovensko zpracovala analytická společnosti IDC, téměř tři čtvrtiny organizací (73 %) mají problém najít kvalifikované IT odborníky. Vedení firem si zároveň uvědomuje nutnost zvyšovat úroveň digitálních dovedností stávajících zaměstnanců. 65 % organizací potvrzuje, že se jejich pracovníci chtějí učit novým digitálním dovednostem a 63 % z nich deklaruje, že nedostatek IT dovedností snižuje anebo bude snižovat produktivitu. Microsoft Česká republika a Slovensko reaguje na tuto potřebu rozšířením vzdělávacích aktivit pro tři hlavní skupiny zájemců – pro širokou veřejnost, pro studenty a pedagogy na všech stupních a pro IT profesionály. Ve spolupráci s partnery nabídne Microsoft široce dostupné programy hybridních školení a certifikací pro více než půl milionu zájemců z řad veřejnosti a firem, pro sto tisíc studentů a pedagogů a pro více než dvacet tisíc IT profesionálů, cloudových odborníků. Cílem této iniciativy je pomoci rychleji překonat mezeru v digitálních dovednostech napříč profesemi, urychlit nábor a rekvalifikaci lidí v IT a vytvoření nových pracovních míst prostřednictvím partnerského a zákaznického ekosystému společnosti Microsoft, kterou tvoří pět tisíc firem napříč Českou republikou a Slovenskem.

Microsoft zároveň pokračuje v investicích do svého pražského vývojového centra. S nárůstem zaměstnanců za poslední dva roky o více než 250 % v oblasti inženýrství, produktového managementu, designu a datové vědy je pražské vývojové centrum Microsoftu nejrychleji rostoucí IT společností na českém trhu a s více než 1 000 zaměstnanci největším vývojovým centrem Microsoftu ve střední a východní Evropě.

Provázanost digitalizace a prosperity dokumentuje Index digitální budoucnosti (Digital Futures Index) společnosti Microsoft sestavený na základě dat mapujících pokrok v zavádění digitálních technologií v Evropě a ukazuje, že země, kde mají lidé hlubší úroveň digitálních dovedností (skandinávské země, Holandsko, Estonsko) a aktivněji využívají digitální technologie a služby různého druhu, dosahují lepších výsledků v klíčových ukazatelích kvality života včetně vyšší produktivity a výdělků, inovací podporujících růst ekonomiky a vytváření nových pracovních míst.

Zrychlená digitalizace by mohla České republice přinést růst produktivity vyšší až o 70 %, konstatuje poradenská společnost McKinsey ve své analýze Vzestup digitálních vyzyvatelů, Perspektiva ČR. Podle této zprávy může zrychlení digitalizace do roku 2025 přinést až 26 miliard EUR dodatečného hrubého domácího produktu (HDP), což znamená navýšení roční míry růstu HDP o téměř jeden procentní bod.

„Rozhodli jsme se výrazně rozšířit vzdělávací aktivity v oblasti digitálních dovedností, které poskytujeme individuálním zájemcům, firmám, veřejné správě a školám v České republice a na Slovensku. Jedná se o propracovaný a strukturovaný systém hybridních školení, studijních materiálů a certifikací od základních až po pokročilé digitální dovednosti,“ vysvětluje Martin Hruška, ředitel pro partnerský ekosystém ve společnosti Microsoft, který má v Microsoft Česká republika a Slovensko na starosti programy určené na podporu zvyšování digitálních znalostí, a dodává: „Spolu s našimi partnery, GoodCall, Digiskills, Gopas, Unicorn University, Czechitas, Aj Ty v IT a také ve spolupráci s českými a slovenskými univerzitami máme ambici rozšířit a propojit vzdělání v digitálních dovednostech od školy až po důchod tak, aby bylo praktické, škálovatelné a připravilo firmám kvalitní pracovníky a lidem umožnilo kariérní růst a dlouhodobou perspektivu na trhu práce. IT znalosti už nemohou být pouze doménou IT profesionálů. Znalost technologií už musí patřit do základní znalostní výbavy jako abeceda a násobilka.“

Česká a slovenská ekonomika potřebují urychlit rozvoj digitálních dovedností napříč profesemi. Od pracovníků se bude stále více vyžadovat, aby při své každodenní práci používali online aplikace nebo jiné technologické nástroje. S pokračujícím trendem digitalizace je pravděpodobné, že do roku 2030 dojde v České republice až u 1,1 milionu pracovních míst k výraznému posunu směrem k robotizaci a  automatizaci. To si vyžádá přenastavení obsahu pracovních rolí a výraznější posun v aplikaci digitálních dovedností i u doposud spíše manuálních zaměstnání. Už dnes požadují firmy v naprosté většině pracovních nabídek určitou úroveň digitální gramotnosti, a to včetně takových profesí, jakou je například skladník. Velkou příležitostí je zapojit do IT více žen. Oproti zemím Evropské unie, kde v technologiích pracuje průměrně 19 % žen, u nás to je zatím 10 %. Kariéra v IT dává ženám jednak tolik potřebnou flexibilitu a jednak možnost rozvoje a zajímavé finanční ohodnocení.

Podle výsledků průzkumu IDC vnímá vedení firem nutnost rozvoje IT dovedností jako stěžejní faktor pro budoucí konkurenceschopnost. 66 % společností uvedlo, že nedostatek IT dovedností povede k růstu obchodního rizika a 65 % zdůraznilo, že nedostatek znalostí v oblasti technologií brání jejich firmě v rozvoji inovací. Z hlediska specifických znalostí a dovedností 61 % organizací považuje dovednosti v oblasti kybernetickou bezpečnost za nejdůležitější technologickou dovednost, kterou v současné době potřebují. Pro 42 % organizací jsou důležité také dovednosti v oblasti nástrojů pro spolupráci. To platí zejména pro firmy z České republiky. Pro 43 % organizací jsou stěžejní znalosti podnikových aplikací. Důraz na tyto znalosti kladou podle výsledků průzkumu IDC zejména slovenské firmy.

„Ve spolupráci s partnery nabídneme systém programů zvyšování kvalifikace IT dovedností od základních až po pokročilé znalosti. Jde nám o to, aby tyto aktivity byly široce dostupné bez ohledu na to, ve kterém regionu, městě nebo vesnici člověk žije a v jaké fázi své profesní kariéry nebo studia se nachází. Kromě zvýšení kvalifikace budou mít absolventi a absolventky možnost propojení na pracovní nabídky v programu ITjede.cz a ITide.sk,“ uzavírá Martin Hruška.

xxx

O tématu kvalifikace a rekvalifikace v oblasti digitálních znalostí dnes hovoří účastníci byznysové konference Microsoft Envision Czech Republic & Slovakia, kterou společně pořádají společnosti Microsoft a Accenture. Program konference se zaměřuje na oblast inovací, kybernetické bezpečnosti a rozvoje digitálních znalostí. Zlatými partnery konference jsou: Actum Digital, Adastra, Aireen, Ataccama, EY, SAS a UiPath.

Příklady programů 

GoodCall a program ITjede.cz a ITide.sk 

Program je otevřen široké veřejnosti, která má zájem se vzdělávat a rekvalifikovat v oblasti digitálních dovedností a tím nastartovat kariéru v IT. Díky online vzdělávací platformě mají zájemci přístup k unikátnímu obsahu z oblasti technologií, ale i tzv. měkkých dovedností (soft skills), a to zcela zdarma. Již nyní se podařilo rekvalifikovat desítky zájemců, kteří následně našli uplatnění u partnerů a zákazníků Microsoftu. Platforma má již nyní tisíce studentů a nabízí v současné době možnost výběru z více než 100 volných pracovních míst.

Digistart s Digiskills = www.digistart.cz 

Cílem programu je překonat strach z digitálních technologií a zvýšit digitální kompetence mezi širokou veřejností. Díky hravé a inspirativní formě v podobě mikrokompetencí umožňuje účastníkům osvojit si digitální dovednosti bez ohledu na sociální status, dosažené vzdělání nebo věk. Obsah je dostupný zdarma a zaměřuje se na životní situace, se kterými se v určité fázi života potýká každý z nás:

  • Komunikace a spolupráce v digitální době
  • Základy práce s počítačem, pojmy a zkratky
  • Informace, dezinformace a jak se v nich vyznat
  • Kyberbezpečná domácnost
  • Uplatnění digitálních dovedností
  • Na úřady digitálně aneb co si můžete vyřídit pohodlně online

Účastníci po zvládnutí daných témat obdrží certifikát, který bude přínosný například při hledání nového zaměstnaní nebo při kariérním růstu.

Rekvalifikace s Unicorn University a Unicorn Hatchery 

Unicorn University úzce navazuje na projekty Digistart a ITjede a poskytuje další, více pokročilá, školení v oblasti technologií společnosti Microsoft (Azure, DevOps, testing, kyberbezpečnost, data a AI a další). Školení jsou krátkodobá, v rozsahu semestrálních kurzů nebo formou „Hatchery“ (líhně).

Program Unicorn Hatchery je praxí prověřený způsob, jak získat nové či rekvalifikovat stávající IT odborníky. Jedná se o komplexní výcvik, který propojením teoretické a praktické složky výuky plně připravuje účastníky pro práci v specifikované roli s určitou odborností.

Dle vstupních požadavků konkrétních firem je Unicorn Hatchery koncipována buď pro vyškolení nových IT odborníků (zejména doškolení absolventů vysokých škol tak, aby disponovali všemi znalostmi požadovanými na dané pozici), nebo pro přeškolení stávajících pracovníků na nové technologie.

Czechitas: Digitální akademie

Speciální program Digitální akademie (s výukou webových technologií, problematiky dat a analytiky a aplikačního testování) pro ženy, kterých je v IT zastoupeno zatím stále málo, a také pro uprchlice z Ukrajiny. Digitální akademie zahrnuje kariérní poradenství, coaching nebo přímé angažmá a exkurze do spolupracujících firem. Do 6 měsíců od ukončení programu bude mít 200 žen novou práci na IT pozici (nejen v IT sektoru), rozběhnou svůj vlastní projekt, nebo se jim navýší odměna díky novým dovednostem.

Dlouhodobá iniciativa Digitální univerzita a spolupráce s klíčovými univerzitami v České republice a na Slovensku, například: ČZU, Univerzita Pardubice, Univerzita Karlova, Univerzita J.A. Komenského Praha, Univerzita Komenského v Bratislave, Žilinská univerzita v Žilině. Využití programu Microsoft Learn pro pedagogy: ročně absolvuje naše IT vzdělávání na 9 000 pedagogů.

Tags: , , ,

Related Posts