Microsoft představuje na konferenci Build nástroje, díky kterým mohou vývojáři pracovat již dnes produktivněji a efektivněji

Vývojáři dnes řeší velké i malé problémy ve všech odvětvích a organizacích na světě. A právě proto letošní Microsoft Build, stěžejní akce společnosti Microsoft určená pro vývojáře, tak jednoznačně odkazuje ke kořenům, ze kterých jsme vzešli. Je samozřejmě vzrušující představovat si, jak bude vypadat budoucnost (a také tomu se budeme částečně věnovat), ale Microsoft v rámci konference Build přináší nástroje, kterých mohou vývojáři využít již dnes, a dosáhnout tak skutečných změn. Na konferenci Build představíme více než 50 nových produktů a funkcí. Mnohé z těchto aktualizací a inovací se týkají několika hlavních témat:

 • Vliv umělé inteligence (AI) a vývoj softwaru s využitím AI, aby se vývojáři mohli při své práci soustředit na to nejpodstatnější.
 • Široké možnosti, které systém Windows nabízí vývojářům, včetně vývoje nových hybridních aplikací s využitím AI pro nová koncová zařízení bez omezení daných konkrétní platformou.
 • Přinášíme nové nástoje automatizace, která v širokém měřítku umožní organizacím pracovat ještě produktivněji.

Toto jsou hlavní oblasti, na které se zaměřujeme:

Dopad umělé inteligence a jejího vývoje

Umělá inteligence a programování jsou spolu těsně spjaty a jsme hrdí na to, že můžeme na konferenci Build detailně představit všechny platformy a nástroje, které dáváme k dispozici vývojářům, aby se mohli zaměřit na vývoj s využitím systémů umělé inteligence. Cílem je umožnit vývojářům lépe se soustředit na podstatu své činnosti – koncentrovat se na tvůrčí činnost a tuto koncentraci si udržet – a odstranit překážky, které je rozptylují od toho nejdůležitějšího, čímž je vytváření programového kódu. Mezi hlavní představované novinky patří:

 • Zpřístupnění služby Copilot na platformě GitHub: Společnost Microsoft představila testovací verzi funkce Copilot již v loňském roce a odezva na ni byla veskrze pozitivní. Více než třetina účastníků, kteří se do tohoto programu přihlásili, se stala jeho každodenními uživateli. GitHub Copilot je virtuální průvodce programátora tvořený umělou inteligencí, který poskytuje návrhy celých bloků programového kódu odvozené z dříve napsaného kódu a komentářů. Nyní je funkce Copilot dostupná široké komunitě vývojářů. To znamená, že její nástroje bude moci využít více vývojářů, a to nejen při tvorbě programového kódu s podporou umělé inteligence, ale také pro jeho lepší pochopení. Umělá inteligence jim také umožní vytvářet kvalitnější kód v budoucnosti.
 • Microsoft Dev Box: Měníme představu, že jste připoutáni k fyzickému počítači. Microsoft Dev Box umožňuje vývojářům vytvořit virtuální počítač (VM) a automaticky jej umístit v cloudu, čímž se odstraňují omezení a prodlevy.

Vývojáři mohou nyní s využitím nástrojů umělé inteligence společnosti Microsoft a cloudu s umělou inteligencí psát aplikace podle svých představ a nasazovat je kdekoli. Microsoft je jediným místem, kde mohou vývojáři přejít z fyzického zařízení do cloudu a následně zase zpět do jakéhokoli koncového zařízení na světě.

Nové hybridní aplikace vyvinuté s pomocí AI určené pro nové typy koncových zařízení

S tím, jak se vývojáři zaměřují na inteligentní cloudová řešení, k nimž uživatelé přistupují z různých typů zařízení a která využívají neuronové procesory (NPU), dochází k přirozenému posunu směrem k tvorbě hybridních aplikací s jedinečnými schopnostmi.

Vývojáři však při vývoji takových aplikací často narážejí na problém. Jsou nuceni psát kód určený pro konkrétní ekosystémy – v tomto případě pro čipové sady. Namísto tvorby hybridního řešení jsou tak vývojáři nuceni vstupovat do „obezděné zahrady“ a psát kód pro každou jednotlivou čipovou sadu, aby mohli uživatelům nabídnout funkční aplikaci.

Microsoft dává vývojářům svobodu překonat tato omezení pomocí sady nástrojů dostupných v cloudu, které tento proces automatizují, a využít tak výhod hybridních aplikací. Po napsání aplikace mohou vývojáři využít naši službu a zaměřit se na cílové NPU bez ohledu na konkrétní čipovou sadu.

Společnost Microsoft přináší výkonné řešení pro vývoj multiplatformních aplikací využívajících umělou inteligencí, které pokrývá celý proces od cloudu až po koncové zařízení. Sestává z modulu ONNX Runtime a služby Azure Machine Learning doplněných o řadu nástrojů pro umělou inteligenci. Kromě toho připravovaný projekt Volterra nabídne vývojovou sadu s podporu funkcí AI, která bude vybavena neuronovým procesorem s nejlepší výpočetní kapacitou AI ve své třídě a ohromující efektivitou.

Přichází nová éra umělé inteligence a automatizace pro všechny

Ačkoli se nové produkty a řešení představované na konferenci Build zaměřují především na vývojáře, uvědomujeme si, že nástroje umožňující provádět každodenní činnosti jednoduchým, efektivním a inteligentním způsobem by uvítal každý uživatel. Za tímto účelem představujeme nástroje využívající umělou inteligenci a automatizaci, které může využít každý z nás, včetně následujících:

 • Microsoft Power Pages, platforma, která umožňuje každému, od tvůrců s pouze základními znalostmi programování až po profesionální vývojáře, navrhovat, konfigurovat a publikovat webové stránky pro počítače i mobilní zařízení v jednoduchém vizuálním prostředí.
 • Express Design v Power Apps, řešení umožňující nahrát soubor ve formátu PDF, Microsoft PowerPoint nebo dokonce ručně nakreslený náčrtek, který Express Design během několika sekund převede do funkční aplikace.
 • Shrnutí textu v Dynamics 365 pro pracovníky zákaznické podpory. Uživatelé mohou s tímto produktem vytvářet shrnutí složitých konverzací, což jim umožňuje zkrátit dobu potřebnou k vyřízení požadavku zákazníka, a zvýšit tak spokojenost s vlastní prací.

Tyto scénáře poskytují běžným uživatelům výkon cloudového superpočítače s umělou inteligencí, který jim pomáhá rychle a efektivně vykonávat jejich práci. Právě to máme na mysli, když přemýšlíme o nástrojích, které dnes mohou lidé využít ke změně způsobu práce i života.

Inovace pokračují…

Oblasti, které jsme zmínili, jsou jen začátkem, pokud jde o nové funkce a produkty, které na konferenci Build představíme. Mezi další zajímavé novinky patří:

 • Cloudová vývojářská prostředí a DevSecOps, včetně novinek týkajících se uživatelského rozhraní pro vývoj multiplatformních aplikací .NET, známého také jako .NET MAUI, které je nyní všeobecně dostupné.
 • Cloudové aplikace, které poskytují novou úroveň škálování a výkonu spolu s vyšší spolehlivostí včetně Azure Container Apps, služby pro hosting kontejnerů bez serveru, díky níž se vývojáři mohou soustředit na aplikace a nemusí se zabývat správou cloudové infrastruktury, na níž aplikace běží.
 • Microsoft Intelligent Data Platform, nová integrovaná platforma sjednocující databáze, analytiku a governance umožňující organizacím věnovat více času skutečnému vytváření hodnoty a zbavit se starostí s integrací a správou fragmentovaných datových zdrojů.
 • Microsoft Store Ads, nový produkt, který má vývojářům pomoci v rozvoji jejich podnikání tím, že se jejich aplikace nebo hry dostanou ke správným zákazníkům ve správný čas. V nadcházejících měsících se mohou vývojáři zapojit do pilotního programu, v jehož rámci budou moci vytvářet reklamní kampaně pro Microsoft Store pomocí služby Microsoft Advertising.
 • Nová funkce Live Share pro aplikace v Teams, která posouvá sdílení obrazovky při schůzkách na kvalitativně vyšší úroveň, neboť nabízí v rámci schůzky v aplikaci Teams interaktivní sdílené prostředí. Vývojáři mohou v aplikaci Teams vytvářet aplikace určené pro živé sdílení, které umožňují účastníkům schůzky upravovat, přibližovat a oddalovat sdílený obsah, přidávat poznámky, a pracovat se sdíleným obsahem novými způsoby.
 • Metaversumvytváří úplně nové možnosti zpětné vazby a obchodní příležitosti. Je možné ho využít napříč všemi oblastmi. Zákazníci tak mohou efektivně modelovat, automatizovat, simulovat a predikovat změny v jejich průmyslovém prostředí, intenzivněji působit ve světě hybridní práce a vytvářet vlastní světy, které je pohltí a nabídnou nové možnosti vzájemného propojení a experimentování.

V úterý 24. května zahájil generální ředitel Satya Nadella výroční vývojářskou konferenci Microsoft Build 2022 virtuální prezentací zaměřenou na strategii Microsoftu, jejímž cílem je umožnit vývojářům odemknout větší agilitu, bezpečnost a inovace pro budoucnost. Prezentace je ke shlédnutí zde.

Tags: , , , ,

Related Posts