Nové průmyslové cloudy nabízejí základ pro inovace

V uplynulém roce zažil celý svět dramatickou změnu. Firmy ve všech odvětvích zapojily digitální technologie, aby dokázaly přežít. Naléhavost transformace celých průmyslových odvětví ve velkém nebyla nikdy větší.

V reakci na to jsme se v Microsoftu zaměřili na podporu zákazníků a partnerů a společné inovování, a to pomocí specifických cloudů pro konkrétní odvětví. Dnes oznamujeme další milník v tomto úsilí a přicházíme s nabídkou pro tři konkrétní odvětví: finanční služby (Microsoft Cloud for Financial Services), výrobu (Microsoft Cloud for Manufacturing) a neziskový sektor (Microsoft Cloud for Nonprofit). Oznamujeme také první aktualizaci cloudu pro zdravotnictví (Microsoft Cloud for Healthcare) a preview verzi cloudu pro retail (Microsoft Cloud for Retail), který byl představen v lednu na NRF.

Tato specifická oborová cloudová řešení vznikla spojením běžných datových modelů, konektorů cloudových služeb od různých poskytovatelů (tzv. cross-cloud connectors), pracovních postupů, rozhraní API a komponent a standardů specifických pro konkrétní odvětví a zapojením celého spektra cloudových služeb Microsoftu zahrnujících Microsoft 365 a Teams, Azure, Microsoft Power Platform, Dynamics 365 a bezpečnostních řešení. Prostřednictvím těchto průmyslových cloudů se snažíme umožnit všem, aby dokázali rychle vytvářet hodnoty, rychle se přizpůsobili měnícím se podmínkám a vytvářeli pro budoucnost. To vše v bezpečném prostředí.

To, že Microsoft investuje do průmyslových řešení, není nic nového. Odborníci z různých oborů informují o prioritách – lékaři pracují společně s inženýry na zdravotnických výzvách, management retailu se podílí na vzniku nové zákaznické zkušenosti, finanční experti nám pomáhají porozumět fintechu, bankovnictví a platbám a zástupci neziskových organizací formují naši vizi a řešení, aby oslovila ty, kteří pomáhají ostatním.

Tato cloudová řešení byla navržena na základě výzev jednotlivých oborů a mají organizacím umožnit, aby dokázaly jít vpřed a vytvářely rychle hodnotu. Jsou předmostím k širšímu portfoliu cloudových služeb Microsoftu, které zákazníkům pomáhají začít s digitalizací nejvíce potřebné oblasti.

I díky šíři partnerského ekosystému Microsoftu poskytují průmyslové cloudy nové příležitosti k posílení a rozšíření činností poslední míle v daném oboru. Partneři přinášejí nové inovace a odborné znalosti k vytváření řešení šitých na míru jedinečným potřebám zákazníků.

Finanční služby: Komplexní služby na dosah ruky zákazníků nabízejí nejvyšší standardy zabezpečení a soulad s platnými předpisy

Odvětví finančních služeb je velmi tradiční a v posledních několika letech zažilo různé trendové záležitosti, jako jsou elektronické obchodování, fintechy a kryptoměny. Toto odvětví se již začalo přesouvat z kamenných poboček k digitálním službám, globální situace tento trend ještě urychlila.

Microsoft Cloud for Financial Services spojuje řešení Microsoftu, jedinečné šablony, rozhraní API a další oborově specifické standardy spolu s několikastupňovým zabezpečením a souladem s platnými předpisy. Poskytuje jedinečnou zákaznickou zkušenost, zlepšuje spolupráci a produktivitu zaměstnanců, řídí rizika a modernizuje základní systémy. S využitím všech těchto možností si banky dokážou vytvořit detailní 360stupňový pohled na zákazníka a navrhnout následné kroky; dokážou včlenit online spolupráci do svých procesů a pracovních postupů, aby získaly reálný pohled a zefektivnily hands-off, zlepšily přehledy, díky nimž budou lépe předcházet podvodům. To vše se škálovatelnými a hybridními možnostmi nasazení, které finanční instituce potřebují k modernizaci svých systémů.

Například nová funkce Správce půjček umožní věřitelům rychleji uzavřít půjčky díky zefektivnění pracovních postupů a zvýšení transparentnosti prostřednictvím automatizace a spolupráce – což je v současném světě vzdáleného přístupu klíčová funkce. V březnu 2021 bude k dispozici ve verzi Preview a zákazníci jako ABN AMRO a Manulife již využívají některé z jejích funkcionalit.

Image photo

Výroba: Inteligentní systémy a agilní továrny

Výrobci již léta směřují k automatizaci založené na datech, IoT, strojovém učení a umělé inteligenci. Rok 2020 ukázal, jak klíčové jsou tyto schopnosti. Když se továrny zastavily, a to i ty nejsofistikovanější, byly dodavatelské řetězce okamžitě zasaženy.

Microsoft Cloud for Manufacturing, který je do konce června k dispozici ve verzi Preview, je navržen tak, aby poskytoval funkce, které podporují základní procesy a požadavky odvětví. Tato komplexní výrobní řešení spojují nové a stávající funkce napříč portfoliem Microsoftu i partnerských řešení. Dokážou hladce propojit lidi, zdroje, pracovní postupy a obchodní procesy a pomoci firmám stát se odolnějšími.

Neziskové organizace: Podpora řešení společenských výzev

Neziskové organizace řeší mnoho nejnaléhavějších celospolečenských výzev a poskytují klíčové služby a podporu komunitám po celém světě. Neziskové organizace však často pracují s nesourodými systémy a datovými sily. Microsoft Cloud for Nonprofit vytváří propojenou a inteligentní platformu, která umožňuje zaměstnancům a dobrovolníkům soustředit se na práci – naplňovat jejich poslání.

Služba Microsoft Cloud for Nonprofit je do konce června spuštěna ve verzi Preview. Propojuje cloudové funkce Microsoftu s nejběžnějšími scénáři neziskových organizací, jako jsou zapojení stakeholderů, sledování plnění programů, zapojování dobrovolníků a fundraising, které vytvářejí společný datový model neziskové organizace.

Image photo

Retail: Přibližování fyzického a digitálního nakupování

Maloobchod je neustále se vyvíjející odvětví a tento vývoj nabral v posledních 12 měsících závratné tempo, aby dokázal reagovat na rekordní online prodeje, posuny v loajalitě zákazníků, nárůst trendu „online nákupu a vyzvednutí v obchodě” (BOPIS) a rozvážení nákupů do domu.

Microsoft Cloud for Retail dává dohromady různé zdroje dat z celého maloobchodního řetězce a jedinečně propojuje zkušenosti ze zákaznické cesty pomocí sady funkcí, které přinášejí relevantnější, na míru šitou zkušenost a optimalizují činnosti zajišťující udržitelnou ziskovost.

Pomocí tohoto oborového cloudu mohou maloobchodníci vytvářet cílenější a relevantnější doporučení pro zákazníky, rozšiřovat možnosti plnění cílů, zjednodušit zpracování plateb a využívat komplexní ochranu před podvody. Ve verzi Preview bude k dispozici v březnu.

Zdravotní péče: Odolnější pro výzvy, které nás čekají

V loňském roce jsme oznámili, že spouštíme Microsoft Cloud for Healthcare. Dnes oznamujeme, že první aktualizace bude k dispozici v dubnu, včetně podpory osmi nových jazyků a nových funkcí pro virtuální zdraví, vzdálené monitorování pacientů, koordinaci péče a samoobslužné služby pro pacienty.

Základní prvky naší „průmyslové“ vize

Microsoft bude vždy důvěryhodným poradcem, partnerem a spoluinovátorem pro své zákazníky a globální partnerský ekosystém. Tyto novinky jsou jen dalším krokem na naší cestě k nabídce specifických cloudových technologií pro konkrétní odvětví, která umožňují každé organizaci přizpůsobit se neustále se měnící nové realitě. Věříme, že díky třem klíčovým faktorům může Microsoft naplnit svou „průmyslovou“ vizi jako žádná jiná firma na světě.

Zaprvé: naše zaměření na jednotlivá průmyslová odvětví stojí v jádru našeho poslání umožnit lidem dosáhnout více. Každá organizace v každém odvětví spoléhá na tvrdou práci a vynalézavost jednotlivců, aby dosáhla svých cílů. Díky našemu zaměření na průmyslová odvětví přinášíme konkrétní řešení do rukou lidí, kteří jsou tomuto problému nejblíže. To pomáhá organizacím, s nimiž spolupracujeme, jednat rychleji, přijímat chytrá rozhodnutí a v konečném důsledku poskytovat lepší zkušenost.

Za druhé: náš přístup ukazuje na sílu partnerství. Náš globální partnerský ekosystém nemá srovnání. Nabízí hlubokou expertízu a vytváří řešení s vysokou přidanou hodnotou pro jakýkoli scénář či funkci. Spolupracujeme s předními nezávislými dodavateli softwaru a systémovými integrátory, abychom našim zákazníkům přinesli řešení pro jejich obchodní výzvy.

A zatřetí: Cítíme hluboký závazek k zajištění bezpečnosti, dodržování předpisů a důvěry. Naše nabídky zahrnují standardy uznávané v oboru od koncových zařízení po cloud s více než 90 certifikacemi a více než 35 řešeními pro konkrétní odvětví se zabezpečenou shodou s nařízeními typickými pro dané odvětví. I toto pro partnery vytváří hodnotu. Umožňuje jim to investovat do příležitostí a škálovat své podnikání spíše než získávat certifikace. Náš přístup k zacházení se zákaznickými daty navíc podtrhuje náš závazek týkající se důvěry: údaje o zákaznících patří našim zákazníkům, nikoli nám.

Složitost našeho světa se každodenně zvyšuje a ponaučení z roku 2020 ukazuje, jak se organizace po celém světě učí být agilnější a odolnější. Spoléhají na to, že jim Microsoft pomůže zvládnout tuto složitost, aby mohly rychleji konat, promyšleně inovovat a dosáhnout úspěchu.

Více informací naleznete zde: What´s Next for Industry.

Tags: ,

Related Posts