Microsoft Work Trend Index: Práce na dálku je v České republice výzvou především pro lídry

Rok od vypuknutí pandemie a masového přesunu na práci z domova publikovala společnost Microsoft závěry svého dlouhodobého průzkumu trendů v oblasti forem spolupráce Work Trend Index. Mezi více než 30 000 respondenty z 31 zemí letos poprvé figuroval také reprezentativní vzorek českých zaměstnanců a manažerů.

Výsledky průzkumy naznačují, že Česká republika se v názoru na hybridní formy spolupráce od ostatních zemí liší:

 • Vyčerpání pociťují 4 z 10 zaměstnanců napříč světem, 54 % z nich se považuje za přepracované.
 • V Česku mentální zahlcenost prací vnímají 2/3 lidí, vyčerpaně se cítí více než polovina.
 • Přetíženi zadáními v práci se cítí spíše respondenti ve světě (37 %), v Česku je tento problém zastoupen v menší míře (28 %).
 • Podle jiné ankety společnosti Microsoft z loňského září například každý třetí český zaměstnanec pracoval v první vlně epidemie i mimo pracovní dobu a téměř každý čtvrtý také o víkendech.

Graphics_Work_Trend_Index

V kontextu tak tyto dvě statistiky ukazují, že ačkoliv se Češi cítí unavenější a přepracovanější, primární příčinou nemusí být přemíra pracovních povinností. Když pomineme kulturní specifika a rozdílný přístup k bezpečnostním opatřením, naznačují závěry studie Work Trend Index ještě jeden podstatný aspekt. Je jím nižší míra připravenosti a schopnosti adaptace vedoucích pracovníků na dlouhodobé vedení týmu na dálku.

 • Osobní situaci a situaci svého týmu hodnotí pozitivně pouze ¼ českých lídrů. Zbylých 75 % jen „přežívá“ nebo přiznává přetrvávající obtíže.
 • Ve světě situaci hodnotí negativně pouze 1 z 10 lídrů, 61 % dotazovaných se i v současné situaci naopak “daří”.
 • Čeští zaměstnanci zase mají v celosvětovém srovnání častěji pocit, že jejich zaměstnavatel nedbá o rovnocenné rozložení pracovního a osobního života (32 % v CZ vs. 19 % globálně).

Graphics_Work_Trend_Index

Několik cest, jak do svého užšího týmu vrátit chybějící empatii i při dlouhodobé práci z domova, si tak našli samotní zaměstnanci:

 • Každý čtvrtý zaměstnanec se skrze obrazovku počítače seznámil s rodinnými příslušníky svých kolegů a 18 % virtuálně poznalo i jejich domácí mazlíčky.
 • Na dálku si s kolegy pobrečela téměř pětina českých zaměstnanců a 22 % z nich se díky aktuální zkušenosti nebude ostýchat ukázat v práci svoji skutečnou osobnost.
 • Sdílení informací ze svého osobního života v budoucnu nebude pro čtvrtinu českých zaměstnanců takovým tabu jako doposud.

Největší vliv má aktuální situace na psychické rozpoložení generace Z – zaměstnanců na juniorních pozicích, kteří do pracovního procesu teprve vstupují. Ti ještě nemají zažité dlouhodobé pracovní návyky a často žijí ve sdílených bytech, kde jsou možnosti oddělení pracovního a osobního prostoru omezené.

Rostoucí proočkovanost populace a postupný ústup pandemie může svádět k relativizaci – „zanedlouho se všichni zase vrátíme do kanceláří a všechno bude fungovat jako dříve“. Jenže data ukazují něco jiného. S největší pravděpodobností se do kanceláří ze 100 % nevrátíme a stejně jako dřív věci fungovat nebudou.

 • 73 % respondentů by globálně zachovalo model práce na dálku, uvědomují si její přínosy.
 • Češi jsou v tomto ohledu lehce konzervativnější a kombinaci práce z kanceláře a z domova volí přibližně 2/3 z nich.
 • Češi si cení především úspory času při dojíždění (85 %) nebo lepší rovnováhu mezi pracovním a osobním životem (68 %).

Klíčové pro vedení hybridních týmů v budoucnu bude nejen nastavení procesů, používaných nástrojů a sjednocení komunikačních kanálů, ale rovněž firemní kultura a její adaptace zaměstnanci na všech úrovních.

Masovější přechod na hybridní způsob práce zřejmě přinese i velké změny na pracovním trhu:

 • Téměř polovina globálních respondentů (46 %) už dnes v souvislosti s možnostmi práce na dálku zvažuje variantu stěhování, jen o něco méně (41 %) jich přemýšlí i o změně zaměstnavatele.
 • V Česku se zatím chystá měnit práci necelá třetina zaměstnanců (32 %) a otázka stěhování je na pořadu dne u 28 % respondentů.

Digitální technologie dnes dělají z místa bydliště pouhou informaci, která v řadě výběrových řízení už nehraje žádnou roli. Jen v průběhu uplynulého roku se nabídka kompletně distančních pracovních pozic na sociální síti LinkedIn zpětinásobila. Těm, kdo práci nabízejí, a stejně tak i těm, kdo ji hledají, se otevírají mnohem širší možnosti, které řadě lidí mohou pomoci zcela restartovat jejich dosavadní kariéru.

Graphics_Work_Trend_Index_data

Microsoft Work Trend Index kromě uvedených dat a srovnání vybízí k průběžnému zlepšování ve sledovaných oblastech a definuje 5 základních kroků k jejich zlepšení:

 • Vytvořte plán, který lidem v práci umožní být flexibilní.
 • Investujte do prostorů a technologií propojujících fyzický a digitální svět.
 • Bojujte s digitální vyčerpaností.
 • Obnovujte sociální kapitál a kulturu vaší společnosti.
 • Přehodnoťte systém péče o zaměstnance tak, abyste měli šanci udržet a zaujmout ty nejlepší a nejnadanější zaměstnance i v novém prostředí.

K tomu může přispět i nový nástroj Microsoft Viva. Tato platforma začleňuje přímo do pracovních postupů nástroje pro komunikaci a vzdělávání, zvyšování pohody (wellbeing) a dlouhodobý rozvoj znalostí a schopností zaměstnanců. Zaměstnancům i manažerům poskytuje například praktické poznatky o odvedené práci a průběhu pracovních dnů, pomáhá jim vyhradit si čas na pravidelné přestávky, intenzivní práci i na posilování vztahů s kolegy. Navíc přináší na jednom místě informace o týmech a projektech napříč celou společností, což může usnadnit orientaci těm, kteří jsou ve firmě třeba jen pár dnů.

Více o výsledcích a doporučeních Work Trend Indexu zde.

Related Posts