Společnost Microsoft se snaží pomáhat lidem uspět v práci, představuje proto novou platformu Microsoft Viva

Společnost Microsoft představila řešení Microsoft Viva, první platformu pro zaměstnance, která přímo do pracovních postupů začleňuje nástroje pro komunikaci a vzdělávání, zvyšování jejich pohody (well-being) a rozvoj jejich znalostí. Platforma Viva je navržena tak, aby zaměstnancům pomáhala učit se, růst a dosahovat úspěchu s pomocí nových prostředí, která integrují funkce pro produktivitu a spolupráci z řešení Microsoft 365 a Microsoft Teams.

„Stali jsme se součástí největšího experimentu práce na dálku, jaký svět kdy viděl, a který má dramatický dopad na zkušenosti zaměstnanců,“ řekl Satya Nadella, CEO společnosti Microsoft. Každá organizace bude vyžadovat jednotnou zkušenost zaměstnanců, od jejich nástupu, přes spolupráci až po neustálé vzdělávání se a růst. Viva spojuje vše, co zaměstnanec od prvního dne ke svému úspěchu potřebuje, a to do jediného integrovaného prostředí přímo v Teams.“

Toto oznámení přichází v době, kdy ekonomické a sociální trendy vyvolávají trvalé změny v komunikaci s pracovníky. Uprostřed přechodu na stále více distribuovaná a digitální pracovní prostředí narůstá poptávka po řešeních, která podporují firemní kulturu, vyhledávání znalostí, učení se při práci a udržování pohody zaměstnanců (tzv. well-being). Analytici odhadují, že velikost trhu nově vznikající kategorie platforem pro rozvoj možností zaměstnanců (EXP, Employee Experience Platform) bude dosahovat hodnoty 300 miliard USD ročně. EXP překlenuje v současnosti fragmentovaný trh služeb, infrastruktury a stovek nástrojů, do kterých společnosti investovaly a o jejichž existenci zaměstnanci často nemají tušení nebo je nedostatečně využívají.

Svět práce se mění a příští inovace, které se na horizontu objevují, budou čerpat ze zaměření na kreativitu, zapojení a well-being. Organizace tak budou mít možnost budovat kulturu postavenou na vytrvalosti a vynalézavosti,“ řekl Jared Spataro, viceprezident společnosti pro Microsoft 365. „Naší vizí je poskytnout platformu pro rozvoj možností zaměstnanců, která organizacím pomáhá vytvořit úspěšnou kulturu, jejímž základem jsou angažovaní zaměstnanci a inspirativní lídři.“

Microsoft Viva staví na možnostech platforem Teams a Microsoft 365 a vytváří pro zaměstnance jednotné prostředí pokrývající čtyři klíčové oblasti: angažovanost, well-being, učení se a znalosti. Vzniká tak integrované prostředí, které zaměstnancům umožňuje být co nejlepší. Společnost Microsoft dnes oznamuje úvodní sadu modulů v platformě Viva, která nabídne okamžitě použitelné funkce, integraci se silným a rostoucím ekosystémem partnerů Viva a rozšiřitelnost platformy umožňující zákazníkům integrovat s platformou Viva své stávající systémy a nástroje pro prostředí zaměstnanců a usnadnit zaměstnancům jejich objevování a používání. Jedná se o následující moduly:

  • Viva Connections poskytuje individuálně přizpůsobenou bránu do digitálního pracovního prostředí, s jejíž pomocí mají zaměstnanci přístup k interní komunikaci a materiálům společnosti, jako jsou pravidla nebo benefity, a která jim umožňuje zapojit se do komunit, jako jsou zaměstnanecké skupiny zdrojů, to vše z jedné přizpůsobitelné aplikace v rámci Microsoft Teams. Aplikace Connections pro Teams bude v desktopovém prostředí dostupná jako verze Public Preview v první polovině roku 2021 a později v tomto roce také prostřednictvím mobilní aplikace.Image
  • Viva Insights poskytuje jednotlivým pracovníkům, manažerům a lídrům individuálně přizpůsobitelné a prakticky použitelné poznatky, které všem v organizaci pomáhají k úspěchu. Přizpůsobené prostředí a poznatky, které vidí jen daný zaměstnanec, pomáhají lidem vyhradit si čas na pravidelné přestávky, intenzivní práci a studium a také posilovat vztahy s kolegy. Vedoucí pracovníci si mohou ověřit trendy na úrovni týmů a celé organizace a také získat doporučení k vylepšení rovnováhy mezi produktivitou a životní pohodou. Poznatky se zakládají na agregovaných datech zbavených informací umožňujících identifikaci osob, a zachovávají tak ochranu soukromí. Nový řídicí panel navíc organizacím umožňuje zkombinovat zpětnou vazbu získanou od zaměstnanců prostřednictvím platformy Glint a LinkedIn s údaji o spolupráci z Viva Insights. Vedoucí pracovníci tak mohou přesněji zjišťovat, co týmům případně dělá problémy, proaktivně upravovat jejich pracovní vytížení a následně měřit dopad těchto změn v průběhu času. Viva Insights, jež staví na stávajících investicích společností, může také využívat údaje z nástrojů od třetích stran, jako je Zoom, Slack, Workday nebo SAP SuccessFactors. Aplikace Viva Insights v rámci Teams a nový dashboard Glint a Viva Insights jsou nyní dostupné jako verze Public Preview.image
  • Viva Learning zlepšuje přístup ke školením a profesnímu rozvoji přímo v průběhu práce. Na jednom místě integruje všechny studijní materiály, které jsou v organizaci dostupné, včetně obsahu ze služby LinkedIn Learning, z platformy Microsoft Learn, od externích poskytovatelů, jako jsou společnosti Skillsoft, Coursera, Pluralsight nebo edX, a také z vlastní knihovny obsahu organizace. Uživatelé mohou objevovat, sdílet, přiřazovat a sledovat širokou škálu studijních materiálů, od tradičních školicích kurzů až po obsah určený pro microlearning, přičemž tyto aktivity se tak stávají přirozenou součástí jejich pracovního dne. Aplikace Viva Learning je v současnosti dostupná ve verzi Private Preview. Později v tomto roce nabídne Viva Learning integraci s předními systémy řízení vzdělávání, včetně řešení Cornerstone OnDemand, Saba a SAP SuccessFactors.Image
  • Viva Topics poskytuje prostředí pro vyhledávání znalostí, které pomáhá propojit osoby s informacemi a odborníky z celé společnosti. S využitím umělé inteligence vyhodnocuje data zákazníka uložená v prostředí Microsoft 365 a díky schopnosti propojovat znalosti z celé řady služeb od třetích stran, například ServiceNow a Salesforce, Viva Topics pak automaticky nabízí karty témat v rámci konverzací a dokumentů ve službách Microsoft 365 a Teams. Po kliknutí na kartu daného téma se otevře stránka se souvisejícími dokumenty, konverzacemi, videy a osobami. Modul Viva Topics je nyní obecně dostupný jako doplněk plánů Microsoft 365 pro komerční organizace.Image

„Microsoft Viva je převratná platforma pro rozvoj možností zaměstnanců vytvářející novou kategorii podnikového softwaru, která se zaměřuje výlučně na každodenní potřeby zaměstnanců v práci,“ řekl Josh Bersin, výzkumný analytik a uznávaný odborník na technologie pro rozvoj možností zaměstnanců. „Viva umožní společnostem integrovat jejich roztříštěné nástroje a začlenit je do pracovních postupů.“

Globální síť partnerů poskytujících služby, mezi něž patří mimo jiné společnosti Accenture, Avanade, PwC a EY, bude nabízet poradenské služby, které zákazníkům pomohou optimalizovat jejich stávající investice do zaměstnaneckého prostředí tím, že je na jednom místě propojí s pomocí řešení Microsoft Viva.

Tags: , , , ,

Related Posts