ABSL ocenila nejzajímavější inovace oboru podnikových a IT služeb roku 2023

Asociace ABSL i letos ocenila firmy, které v uplynulém roce nejvíce přispěly k rozvoji oboru podnikových a IT služeb v České republice a díky inovativním projektům zvýšily standard poskytovaných služeb, zákaznické zkušenosti, rozvoje talentů či pracovního prostředí. Vítězné projekty vybírala dvanáctičlenná nezávislá odborná porota z bezmála sedmi desítek nominací v sedmi kategoriích. Ocenění s názvem ABSL Diamonds výherci převzali v průběhu gala večera u příležitosti 10. výroční konference ABSL.

„Letošní rok byl mimořádný hned ze dvou důvodů. Tím prvním bylo rekordní množství přihlášených projektů, druhým pak mimořádná úroveň jejich kreativity, inovativnosti i přínosů,“ říká Jonathan Appleton, ředitel asociace ABSL, a dodává: „I proto jsme se rozhodli diamantové ocenění udělit ne sedmi, ale deseti společnostem, a oslavit tak zároveň 10. výročí naší asociace. Všem výhercům gratulujeme a věříme, že jejich úsilí motivuje a inspiruje nejen náš obor, ale i firmy a organizace napříč všemi sektory.“

K výhercům letos patří

V kategorii Business Innovation (Nejlepší inovace) byly oceněny hned dva projekty. První diamant putuje do společnosti Conectart, která v uplynulém roce zavedla hned několik inovací založených na umělé inteligenci. Pomocí nově vyvinutého chatbota a voicebota dokázala tato společnost zefektivnit nábor uchazečů i jejich nástup do zaměstnání, což měsíčně přineslo úsporu související lidské práce v rozsahu až 220 hodin.

Druhé diamantové ocenění v této kategorii získala společnost Microsoft za AskHR Virtual Assistant (AVA), který představuje významnou inovaci v tom, jak HR Service center poskytuje podporu zaměstnancům Microsoftu v otázkách spojených s administrací jejich zaměstnaneckého cyklu. Týmy HR ve společnosti Microsoft celosvětově zpracovávají až 1 milion dotazů zaměstnanců ročně. Systém AVA významnou část přebírá. Důležitou roli při orchestraci implementace systému AVA sehrálo evropské centrum HR Service Delivery se sídlem v Praze. Virtuální asistent, který byl původně spuštěn ve Velké Británii s cílem zlepšit a modernizovat zkušenosti zaměstnanců Microsoftu, se rychle ujal a pronikl do celého světa. Change management byl klíčový k úspěchu AVA a dopomohl HR Advisorům porozumět tomu, jakou roli hrají v celém procesu a že implementací AskHR Virtual Assistant se nemusí cítit ohroženi, ale že jim naopak uvolní čas od opakujících se rutinních úkolů, umožní jim soustředit se na složitější a strategičtější otázky a poskytne jim poznatky založené na datech, které zlepší jejich rozhodování.

V kategorii Value Creation (Nejlepší přidaná hodnota) získala cenu společnost Zebra Technologies CZ za aplikaci Innovation App sloužící k vytvoření globálního inovačního centra, které umožňuje efektivním a správně řízeným způsobem rychlejší a snazší realizaci dobrých nápadů. Spojení jednotlivých nápadů a vývojářů omezilo informační sila a izolované úsilí a globalizovalo přístup k otázce inovací v rámci společnosti Zebra Technologies CZ.

V kategorii Employer Branding and People Engagement (Budování značky zaměstnavatele a zapojení lidí) uspěla společnost ExxonMobil, která se rozhodla jako ambasadory své značky zaměstnavatele využít samotné zaměstnance. Druhý diamant v této kategorii si zasloužila společnost KBC Global Services, která se v rámci své kampaně zaměřila na bourání mýtů o práci v nadnárodní společnosti. V kampani, která probíhala na sociálních sítích a na reklamních plochách v Brně, vyvrátila nejčastější předsudky, které mají lidé spojené s prací ve velké společnosti – že jde jen o administrativní pozice, že v nich lidé zakrní a nebudou mít čas na své koníčky nebo že práce je jen o vydělávání peněz.

V kategorii ESG Towards Resilience (Nejlepší projekt v oblasti ESG) zvítězila společnost Pure Storage, pro kterou představuje udržitelnost základní firemní hodnotu a zohledňuje ji nejen v návrhu svých produktů a řešení, ale i ve svých interních procesech. V rámci svých řešení datových úložišť využívajících technologie flash umožňuje svým zákazníkům zásadní snížení spotřeby energie i emisí oxidu uhličitého. V kategorii Customer Initiative (Nejlepší zákaznický projekt) si cenu zasloužila společnost ABInBev za projekt zaměřený na koncové spotřebitele, tedy zákazníky nakupující produkty této pivovarnické skupiny. Oceněná iniciativa, která byla implementována v pražském centru společnosti, se zaměřila na inovativní způsoby zpracování zpětné vazby od spotřebitelů, které otevírají zcela nové možnosti uvádění nových produktů do oběhu, a umožňují prudký růst výnosů na všech evropských trzích jak pro ABInBev, tak i pro její partnery a firemní zákazníky.

V kategorii Education (Nejlepší projekt v oblasti vzdělávání) získala ocenění společnost EPAM za program Upskill Me, který byl vytvořen speciálně s cílem pomoci lidem, kteří ztratili práci v důsledku války na Ukrajině. Iniciativa těmto lidem umožnila získat nové znalosti a dovednosti a díky tomu změnit profesi. V kategorii Innovative Workplace and Remote Working (Inovativní pracovní prostředí a strategie vzdálené práce) získala cenu Československá obchodní banka a.s. Shared Services&Operations za komplexní projekt umožňující vzdálenou práci zaměstnanců i vytvoření bezpapírové kanceláře v oblasti personální a mzdové agendy. Komplexní řešení podstatně snižuje uhlíkovou stopu (250 000+ bezpapírových dokladů ročně) a výrazně zvyšuje komfort jak pro uživatele, tak pro zpracovatele.

Tags: , , , ,

Related Posts