Microsoft Learn: “Vi ved, at viden ikke er konstant” 

Vi lærer hele livet, og viden er ikke konstant. Livslang læring er en del af Microsofts DNA, og som Satya Nadella siger det: “The learn-it-all does better than the know-it-all.”  

Microsoft har fokus på vigtigheden af videreudvikling og læring indenfor it- og teknologibranchen. Vi har derfor bedt nogen af vores kunder dele deres syn på læring, viden og deres brug af Microsoft Learn.  

 

Dette er højaktuelt netop nu, hvor corana-krisen har medført arbejdsløshed og usikkerhed. Ved at tage de tilgængelige kurser på Microsoft Learn, opretholdes og styrkes ens relevans i branchen. Læs mere om Microsofts generelle initiativer og tilgang til digital opkvalificering  her. 

Måske også noget for dig