Microsoft og LinkedIn vil hjælpe ledige ind på arbejdsmarkedet via digital opkvalificering

skills moment

Microsoft og LinkedIn vil i fællesskab opkvalificere ledige danskere og hjælpe dem til øgede digitale færdigheder, der kan lette deres vej ind på arbejdsmarkedet. Analyser viser, at der er 10 jobområder, hvor digitale kompetencer i særlig grad efterspørges, og hvor der kan være gevinst ved at opkvalificere sig. Microsoft og LinkedIns forhåbning er at hjælpe 25 millioner ledige i job på globalt plan.

Den digitale transformation er accelereret kraftigt under corona-krisen. På blot otte uger har vi taget et digitalt tigerspring, der ellers ville have taget fem år at nå, viser en analyse fra konsulenthuset McKinsey[1]. Samtidig har corona-krisen medført, at arbejdsløsheden i Danmark er steget mere, end vi oplevede under finanskrisen. Krisen har altså hårdt fat, og den kan være med til at skubbe til en geografisk og social ulighed – analyser viser, at arbejdsløsheden er steget mest i de kommuner, der i forvejen har mange ledige[2], og at det primært er de ufaglærte, der har mistet deres arbejde. For nylig anslog en helt ny analyse fra KPMG, at 135.000 danske virksomheder kan blive nødsaget til at dreje nøglen om og erklære sig konkurs, når hjælpepakkerne ophører[3], hvilket kan føre til endnu flere ledige. Derfor er der mere end nogensinde et behov for at ledige rustes bedst muligt til at kunne omstille sig og tage nye jobs.

Vil hjælpe 25 millioner ledige i job

Det samme billede gør sig gældende over hele verden. Derfor er Microsoft og LinkedIn gået sammen om at opkvalificere jobsøgende. Ved at tilbyde en række kurser og stille digitale redskaber til rådighed er forhåbningen at hjælpe 25 millioner ledige i job på globalt plan og dermed også i Danmark. Gennem online-forløb kan ledige blive opkvalificeret inden for en række forskellige områder. Det kan være alt fra basal forståelse af bestemte IT-programmer til avanceret og produktspecifik opkvalificering i fx softwareudvikling eller dataanalyse.

Corona-krisen har medført store forandringer i vores arbejdsliv, og den måde virksomheder organiserer sig på. Det har samtidig accelereret den digitale transformation, og den udvikling vil fortsætte i de kommende år, hvor digitalisering bliver en helt central motor for at genskabe væksten. Derfor bliver det også mere nødvendigt end nogensinde at besidde digitale kompetencer for at kunne begå sig på arbejdsmarkedet, og som ledig kan det være svært at vedligeholde og udvikle sine digitale færdigheder. Derfor har vi iværksat denne mulighed for opkvalificering,” siger Anne Marie Kindberg, drift- og marketingdirektør hos Microsoft Danmark.

10 jobområder, hvor digitale kompetencer er særligt efterspurgte

På baggrund af data fra 690 millioner LinkedIn-brugere og 50 millioner virksomheder har Microsoft og LinkedIn identificeret 10 jobområder, hvor der i særlig grad er efterspørgsel efter digitale færdigheder – færdigheder der nu kan tilegnes via online-forløb og kurser. Jobområderne er identificeret ved at sammenholde data fra jobsøgere, nyansatte, stillingsopslag etc. På baggrund af dataindsigterne tilrettelægges de enkelte opkvalificeringsforløb, og data vil også blive delt med regeringer verden over i ønsket om at ruste de forskellige landes beslutningsgrundlag og indsigter i arbejdsløshed. Samtidig understøttes initiativet af et beløb på 20 mio. USD, der skal hjælpe NGO’er over hele verden med at få mennesker tilbage i arbejde med særligt fokus på ressourcesvage.

Læs mere om Microsofts intiativer og tilgang til digital opkvalficering her.

Fakta
  • Microsoft og LinkedIn har tilrettelagt en række udviklings- og opkvalificeringsforløb inden for 10 jobområder, hvor efterspørgslen efter digitale færdigheder er særlig stor. Målsætningen er at opkvalificere 25 millioner ledige i 2020. Opkvalificeringsforløbene kan findes her
  • De 10 jobområder er: Softwareudviklere, sælgere, projektledere, it-administratorer, kundeservicemedarbejdere, markedsføringsspecialister, it-supporterer, grafiske designere, økonomimedarbejdere og dataspecialister[1]
  • I perioden den 28. maj til 31. december tilbydes adgang til mere end 500 kurser via LinkedIn Learning
  • Kurserne vil bl.a. være inden for kategorierne: (1) Jobsøgning i økonomisk udfordrede tider, (2) Opkvalificering i ’bløde færdigheder’, (3) Digital transformation i praksis: Værktøjer til virtuelt samarbejde
  • LinkedIns omfattende jobsøgningsværktøjer er gratis
  • I GitHub Learning Lab vil der være adgang til mere end 100 moduler med introduktioner og demonstrationer af avancerede teknologier og kodning
  • I april 2020 lancerede LinkedIn en ny feedback-funktion, hvor jobsøgende kan øve deres jobsamtaler og præsentationsteknikker virtuelt – funktionen er baseret på kunstig intelligens
  • Opkvalificeringsforløb, kurser og redskaber bliver løbet samlet på denne side

[1] LinkedIn Economic Graph, Global. Dataene er baseret på mere end 690 million LinkedIn-brugere, 36.000 brugerregistrerede kompetencer, 50 million virksomheder, 20 million ledige jobs, og 90.000 skoler

[1] McKinsey, maj 2020: https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/the-covid-19-recovery-will-be-digital-a-plan-for-the-first-90-days

[2] Altinget, april 2020: https://www.altinget.dk/artikel/193788-kommuner-med-hoej-arbejdsloeshed-faar-flest-nye-ledige-under-coronakrisen

[3] Berlingske, maj 2020: https://www.berlingske.dk/oekonomi/nu-rammer-konkursboelgen-snart-danmark-saa-mange-job-er-paa-spil

 

For yderligere information

Morten Skøtt, pressechef, Microsoft Danmark
E-mail: [email protected]
Tlf.: 2922 9760

Måske også noget for dig