Digital tilgængelighed

Velkommen – På denne side kan du blive klogere på, hvordan vi sammen sikrer, at alle kan tage aktiv del i en digital hverdag

Danmark er et af verdens mest digitaliserede lande. Kommunikation i dagligdagen foregår i stigende grad via computere og smartphones, og for mange arbejdspladser er teknologi og digitalisering en grundsten i arbejdsgangene.

Omkring en million danskere har besvær med at anvende tekstbaserede it-løsninger, og personer der er ordblinde, blinde eller har et andet handicap, kan have svært ved at tage del i den digitale hverdag.

Teknologi kan hjælpe personer med handicap, gøre livet lettere og styrke kompetencer og relationer. I takt med at hverdagen bliver mere digital, bliver det afgørende at sikre digital inklusion og digital tilgængelighed. Derfor arbejder Microsoft på at udvikle programmer og softwares, der understøtter, at alle kan tage del i en digital hverdag.

Her på siden kan du læse, hvordan du og din virksomhed kan være med til at sikre digital tilgængelighed. Vi har samlet information og eksempler, som er nødvendige for få, men nyttige for alle.

Dansk Blindesamfund X Microsoft – ”Med hjælpemidler er vi helt almindelige medarbejdere”

I samarbejde med Dansk Blindesamfund, arbejder Microsoft på at vise, hvordan teknologiske hjælpemidler gør det muligt for personer med synshandicap at have et velfungerende arbejdsliv, hvor de kan besvare mails, lave slides og anvende de samme programmer, som resten af kollegaerne. Med teknologiske hjælpemidler bliver hverdagen og arbejdslivet mere tilgængeligt for mennesker med handicap, hvilket særligt skyldes, at flere digitale produktivitetsplatforme som Office 365 designes med tilgængelighed indbygget fra start. Det betyder, at virksomheder og organisationer, der anvender disse gængse produktivitetsplatforme, allerede har meget gode arbejdsbetingelser for medarbejdere med eksempelvis synshandicap.

Overvejer du at ansætte en medarbejdere med et synshandicap, eller har du spørgsmål til til hjælpemidler og tilgængelighed på arbejdspladsen, så kan du kontakte Dansk Blindesamfunds hotline for arbejdsgivere på 70 24 04 04.

Læs mere om rådgivningen her.

Software engineer Anne Taylor using braille deivce with surface laptop
Billede: Software ingeniør Anne Taylor bruger et tastatur med punktskrift sammen med sin laptop.
Tre hacks til at øge digital tilgængelighed
  1. Du kan være med til at sikre digital tilgængelighed ved at tjekke dine dokumenter, præsentationer og e-mails for deres læsevenlighed og tilgængelighed. Det kræver ikke mere end et klik, og funktionen er allerede indbygget i Word, Outlook og PowerPoint.
  2. 1 ud af 12 hvide mænd er farveblinde. Det kan skabe problemer, når det røde fodboldhold spiller mod det grønne på en i øvrigt grøn græsplæne – men det kan også skabe problemer, når virksomheder fx anvender røde og grønne scorecards. Under indstillingen “Øget tilgængelighed” kan du give din skærm andre farver – og så kan du se både fodboldkampe og scorecards i tydelige farver.
  3. Din Edge browser gør teksten mere læsevenlig ved at have en indbygget læselineal, der fremhæver tekstlinjer, hjælper øjnene og fremmer læsbarheden. Du kan også få teksten læst op eller forstørre teksten. Det er ikke kun en hjælp til svagtseende, men en funktion mange kan have gavn af i deres hverdag.

Klik her og se flere TilgængelighedsHacks.

Billede: Socialrådgiver Mie Prip Henriksen fra Dansk Blindesamfund har kun 5% syn, men med skærmforstørrelse og inverterede farver kan hun nemt og hurtigt arbejde fra sin computer.
Billede: Socialrådgiver Mie Prip Henriksen fra Dansk Blindesamfund har kun 5% syn, men med skærmforstørrelse og inverterede farver kan hun nemt og hurtigt arbejde fra sin computer.
Stort samfundspotentiale

Digital tilgængelighed kan give mange mennesker adgang til et mere selvstændigt liv på arbejdsmarkedet og i fritiden. Beregninger viser, at de offentlige finanser kan forbedres med op til 1,8 milliarder årligt alene ved at øge beskæftigelsen blandt ordblinde.

Siden 2016 har det været et krav i EU’s udbudsdirektiv, at ny teknologi skal udvikles, så det er mere tilgængeligt for personer med forskellige handicap. Det gælder såvel udvikling af hardware, software, talegenkendelse, videomødeteknologi, webindhold, apps mv. Denne EU-standard kaldes EN 301 549.

Det Europæiske tilgængelighedsdirektiv, også kendt som ”European Accessibility Act” eller bare ”EAA”, har som mål at øge udbredelsen af tilgængelige produkter og tjenester, der kan anvendes af personer med handicap. EAA vil efter alt at dømme indarbejde den europæiske tilgængelighedsstandard ”EN 301 549”, som allerede er en del af den danske udbudsvejledning for offentligt indkøb. Ved at fjerne hindringer, såsom forskellige krav og regler i medlemsstaterne, vil EU understøtte et velfungerende marked for udbredelse af løsninger for tilgængelighed i Europa.

Direktivet trådte i kraft d. 27. juni 2019. Medlemsstaterne har indtil d. 28. juni i 2022 til at gennemføre direktivet i lokal lovgivning, og erhvervsdrivende skal overholde direktivet fra d. 28. juni 2025. Der er altså skabt god tid til at gøre sig fortrolig med tilgængelighedsområdet, men der er al mulig grund til at gå i gang med det samme.

Danske Handicaporganisationer og Microsoft Danmark uddyber, hvad EU-standarden indebærer, og hvad forskellige virksomheder har gjort for at imødekomme den. I studiet undersøges kendskabet til standarden blandt 52 kontaktpersoner på danske it- og teleudbud samt 200 indkøbschefer i statslige, regionale og kommunale myndigheder.

Nøgleindsigter fra studiet viser:

  1. Standarder er vigtige ved offentlige indkøb og udbud. De adspurgte indkøbschefer ser generelt standarder som et vigtigt redskab i en indkøbsproces.
  2. Der er lavt kendskab til EN 301 549. Kun 5% af de adspurgte indkøbschefer kender til EN 301 549. Da der samtidig er enighed om, at standarder er vigtige i en indkøbsproces, er der behov for mere viden og oplysning på området.
  3. Viden om EN 301 549 efterspørges. Ifølge de adspurgte indkøbschefer bør man fokusere på ”digital tilgængelighed” i information om standarden.
  4. Øget tilgængelighed skaber værdi. Studiet viser en fælles forståelse for, at standarder for øget tilgængelighed medfører en række fordele for såvel den enkelte borger, som myndigheder og samfund generelt.

Læs den fulde rapport her

Billede: Forretningsudvalgsmedlem i Dansk Blindesamfund, Ask Løvbjerg Abildgaard, bruger skærmlæser på sin computer, som læser teksten meget hurtigere end det talte sprog.
Billede: Forretningsudvalgsmedlem i Dansk Blindesamfund, Ask Løvbjerg Abildgaard, bruger skærmlæser på sin computer, som læser teksten meget hurtigere end det talte sprog.

Kontakt os

Microsofts kundeservice
Support

Telefon 82333100 (man-fre 9.00-18.00)

Træt af telefonkøer og tast-selv-menuer? Med mange produkter kan du bestille en opringning eller chatte direkte med en supportmedarbejder. Se mere her


Microsoft i Danmark
Kanalvej 7

2800 Kongens Lyngby
Telefon 44890100 (man-tors 7.30-17.00 fre 7.30-16.30)


Generelle henvendelser (ikke support):
Email: [email protected]

Pride 2020 | Let’s Talk

Colorful graphic with the text "The more we talk, the more we understand"

En hyldest til kvinder i tech #SurfaceTheWomen

Woman stands in front of a green background

Edlund X Microsoft

Image of man in front of camera

Oticon X Microsoft

Image of Man sitting

Because We Are Only Human

People take pictures of a woman on a beach

Kunstig intelligens hjælper med at vedligeholde Danmarks største bro

Bridge over a body of water.

Ørsted bygger en grønnere verden med vindkraft og digital teknologi

Ørsted bygger en grønnere verden med vindkraft og digital teknologi