Digital tilgængelighed

Velkommen – På denne side kan du blive klogere på, hvordan vi sammen sikrer, at alle kan tage aktiv del i en digital hverdag

Danmark er et af verdens mest digitaliserede lande. Kommunikation i dagligdagen foregår i stigende grad via computere og smartphones, og for mange arbejdspladser er teknologi og digitalisering en grundsten i arbejdsgangene.

Omkring en million danskere har besvær med at anvende tekstbaserede it-løsninger, og personer der er ordblinde, blinde eller har et andet handicap, kan have svært ved at tage del i den digitale hverdag.

Teknologi kan hjælpe personer med handicap, gøre livet lettere og styrke kompetencer og relationer. I takt med at hverdagen bliver mere digital, bliver det afgørende at sikre digital inklusion og digital tilgængelighed. Derfor arbejder Microsoft på at udvikle programmer og softwares, der understøtter, at alle kan tage del i en digital hverdag.

Her på siden kan du læse, hvordan du og din virksomhed kan være med til at sikre digital tilgængelighed. Vi har samlet information og eksempler, som er nødvendige for få, men nyttige for alle.

Dansk Blindesamfund X Microsoft – ”Med hjælpemidler er vi helt almindelige medarbejdere”

I samarbejde med Dansk Blindesamfund, arbejder Microsoft på at vise, hvordan teknologiske hjælpemidler gør det muligt for personer med synshandicap at have et velfungerende arbejdsliv, hvor de kan besvare mails, lave slides og anvende de samme programmer, som resten af kollegaerne. Med teknologiske hjælpemidler bliver hverdagen og arbejdslivet mere tilgængeligt for mennesker med handicap, hvilket særligt skyldes, at flere digitale produktivitetsplatforme som Office 365 designes med tilgængelighed indbygget fra start. Det betyder, at virksomheder og organisationer, der anvender disse gængse produktivitetsplatforme, allerede har meget gode arbejdsbetingelser for medarbejdere med eksempelvis synshandicap.

Overvejer du at ansætte en medarbejdere med et synshandicap, eller har du spørgsmål til til hjælpemidler og tilgængelighed på arbejdspladsen, så kan du kontakte Dansk Blindesamfunds hotline for arbejdsgivere på 70 24 04 04.

Læs mere om rådgivningen her.

Software engineer Anne Taylor using braille deivce with surface laptop
Billede: Software ingeniør Anne Taylor bruger et tastatur med punktskrift sammen med sin laptop.
Tre hacks til at øge digital tilgængelighed
  1. Du kan være med til at sikre digital tilgængelighed ved at tjekke dine dokumenter, præsentationer og e-mails for deres læsevenlighed og tilgængelighed. Det kræver ikke mere end et klik, og funktionen er allerede indbygget i Word, Outlook og PowerPoint.
  2. 1 ud af 12 hvide mænd er farveblinde. Det kan skabe problemer, når det røde fodboldhold spiller mod det grønne på en i øvrigt grøn græsplæne – men det kan også skabe problemer, når virksomheder fx anvender røde og grønne scorecards. Under indstillingen “Øget tilgængelighed” kan du give din skærm andre farver – og så kan du se både fodboldkampe og scorecards i tydelige farver.
  3. Din Edge browser gør teksten mere læsevenlig ved at have en indbygget læselineal, der fremhæver tekstlinjer, hjælper øjnene og fremmer læsbarheden. Du kan også få teksten læst op eller forstørre teksten. Det er ikke kun en hjælp til svagtseende, men en funktion mange kan have gavn af i deres hverdag.

Klik her og se flere TilgængelighedsHacks.

Billede: Socialrådgiver Mie Prip Henriksen fra Dansk Blindesamfund har kun 5% syn, men med skærmforstørrelse og inverterede farver kan hun nemt og hurtigt arbejde fra sin computer.
Billede: Socialrådgiver Mie Prip Henriksen fra Dansk Blindesamfund har kun 5% syn, men med skærmforstørrelse og inverterede farver kan hun nemt og hurtigt arbejde fra sin computer.
Stort samfundspotentiale

Digital tilgængelighed kan give mange mennesker adgang til et mere selvstændigt liv på arbejdsmarkedet og i fritiden. Beregninger viser, at de offentlige finanser kan forbedres med op til 1,8 milliarder årligt alene ved at øge beskæftigelsen blandt ordblinde.

Siden 2016 har det været et krav i EU’s udbudsdirektiv, at ny teknologi skal udvikles, så det er mere tilgængeligt for personer med forskellige handicap. Det gælder såvel udvikling af hardware, software, talegenkendelse, videomødeteknologi, webindhold, apps mv. Denne EU-standard kaldes EN 301 549.

Det Europæiske tilgængelighedsdirektiv, også kendt som ”European Accessibility Act” eller bare ”EAA”, har som mål at øge udbredelsen af tilgængelige produkter og tjenester, der kan anvendes af personer med handicap. EAA vil efter alt at dømme indarbejde den europæiske tilgængelighedsstandard ”EN 301 549”, som allerede er en del af den danske udbudsvejledning for offentligt indkøb. Ved at fjerne hindringer, såsom forskellige krav og regler i medlemsstaterne, vil EU understøtte et velfungerende marked for udbredelse af løsninger for tilgængelighed i Europa.

Direktivet trådte i kraft d. 27. juni 2019. Medlemsstaterne har indtil d. 28. juni i 2022 til at gennemføre direktivet i lokal lovgivning, og erhvervsdrivende skal overholde direktivet fra d. 28. juni 2025. Der er altså skabt god tid til at gøre sig fortrolig med tilgængelighedsområdet, men der er al mulig grund til at gå i gang med det samme.

Danske Handicaporganisationer og Microsoft Danmark uddyber, hvad EU-standarden indebærer, og hvad forskellige virksomheder har gjort for at imødekomme den. I studiet undersøges kendskabet til standarden blandt 52 kontaktpersoner på danske it- og teleudbud samt 200 indkøbschefer i statslige, regionale og kommunale myndigheder.

Nøgleindsigter fra studiet viser:

  1. Standarder er vigtige ved offentlige indkøb og udbud. De adspurgte indkøbschefer ser generelt standarder som et vigtigt redskab i en indkøbsproces.
  2. Der er lavt kendskab til EN 301 549. Kun 5% af de adspurgte indkøbschefer kender til EN 301 549. Da der samtidig er enighed om, at standarder er vigtige i en indkøbsproces, er der behov for mere viden og oplysning på området.
  3. Viden om EN 301 549 efterspørges. Ifølge de adspurgte indkøbschefer bør man fokusere på ”digital tilgængelighed” i information om standarden.
  4. Øget tilgængelighed skaber værdi. Studiet viser en fælles forståelse for, at standarder for øget tilgængelighed medfører en række fordele for såvel den enkelte borger, som myndigheder og samfund generelt.

Læs den fulde rapport her

Billede: Forretningsudvalgsmedlem i Dansk Blindesamfund, Ask Løvbjerg Abildgaard, bruger skærmlæser på sin computer, som læser teksten meget hurtigere end det talte sprog.
Billede: Forretningsudvalgsmedlem i Dansk Blindesamfund, Ask Løvbjerg Abildgaard, bruger skærmlæser på sin computer, som læser teksten meget hurtigere end det talte sprog.

 

Digital tilgængelighed på uddannelsesinstitutionerne

Oplev to studerende med synshandicap overkomme deres udfordringer og få inspiration til, hvordan du kan øge tilgængeligheden i Office 365.

I samarbejde med Dansk Blindesamfund giver Microsoft et portræt af to 17-årige elever, Juliane og Mathias, som på trods af deres synshandicap klarer sig super godt i skolen. At være svagtseende gør ikke Mathias eller Juliane dårligere til at arbejde eller mindre kloge, men det giver selvfølgelig nogle udfordringer. Mange af disse udfordringer kan løses med teknologiske hjælpemidler og god portion viljestyrke – heldigvis besidder Juliane og Mathias begge dele og derfor er Microsoft stolte over at kunne dele deres vej mod fremtidsdrømmene.

Mød Mathias

Mathias har drømme og ambitioner som andre på 17 år, og han lader ikke sit synshandikap begrænse ham i forhold til at udleve dem. Han vil være sportsjournalist, fordi han elsker historier forbundet med sport, og fordi han selv nyder at være aktiv med blandt andet Goalball, hvor han er på herrelandsholdet og talentholdet. Og så er der én sportsoplevelse, der virkelig har gjort indtryk: At opleve favoritholdet Real Madrid på hjemmebane.

”Det kan godt være udfordrende at gå i skole med et synshandicap. Der er mange, der er overbevist om, at blinde ikke kan noget som helst selv. Vi er normale som alle andre, vi kan bare ikke se. Nogle gange har jeg brug for hjælp, men andre gange vil jeg helst klare tingene selv”, fortæller Mathias. Til dagligt bruger han computer med talende skærmlæser og punktdisplay og de gør, at han kan være med på lige fod med sine klassekammerater. Han får derfor også gode karakterer, og mener hårdnakket, at læreren må have skrevet forkert, da han gav ham 10 i stedet for 12 i standpunktskarakter.

”Det kan godt være, jeg er synshandicappet, men jeg er stadig normal ligesom alle andre.”
– Mathias Larsen, elev i 10. klasse.

Stædigheden og viljestyrken driver Mathias til at opnå mere for hver dag. Mathias havde nemlig en drengedrøm om at blive verdens første professionelle blinde bassist, og da han blev opmærksom på, at verdens første blinde bassist faktisk allerede er udøvende og bor i Holbæk, tog han kontakt til ham, og de øver nu sammen en gang om ugen.

Mathias er ikke i tvivl om, at han nok skal få et fedt liv.

Mød Juliane 

Juliane er en 17-årig gymnasieelev, der har Stargart Syndrom, som nedbryder hendes nethinde og gør hende gradvist mere blind. På bare en sommerferie gik Juliane fra at have 20 % syn i det centrale område til nu kun 6 %.

 ”At gå på gymnasiet og have et synshandicap kan godt være udfordrende, for det kan være svært at følge med nogle gange. Jeg kan ikke se, hvad der skrives på tavlen, så jeg har to sekretærer til at skrive noter i timen, så jeg i stedet kan følge med på computeren”, siger Juliane. Når man går i 2.g. er der nok at se til og Juliane lægger meget energi i sine lektier. Her bruger hun hjælpemidlerne i Office 365, heriblandt skærmforstørrelse til at læse og skrive opgaverne, og i undervisningen bliver lærerens noter på tavlen skrevet ned direkte til Julianes computer, så hun kan følge med i undervisningen.

Juliane har en drøm om at uddanne sig til bioteknologiingeniør. Selvom Juliane har svært ved at finde normalt ungdomsarbejde, mens hun går på gymnasiet, er hun ikke nervøs for sin karriere på længere sigt: ”De fleste virksomheder, der på sigt skal ansætte mig som bioteknologiingeniør, har bedre forudsætninger for at ansætte svagtseende. Det er et større problem for mig at sidde i kassen i et supermarked, for jeg kan ikke følge med, når jeg skal scanne varer. Supermarkeder har slet ikke samme hjælpemidler.”

”Udfordringer kan altid løses.”
– Juliane Nina Lund, gymnasieelev.

Digital tilgængelighed spiller en afgørende rolle

Mathias og Juliane viser hvordan, at et synshandicap ikke behøver at være en hindring for at tage en uddannelse, men desværre er antallet af blinde, der får en kompetencegivende uddannelse for nedadgående. I 2009 havde 52 procent af personer med synshandicap gennemført en uddannelse, hvilket faldt til blot 38 procent i 2015 og nedgangen forsætter. Hvis ikke der kommer et øget fokus på digitale hjælpemidler og tilgængeligt undervisningsmateriale på uddannelsesinstitutionerne, risikerer mange unge med et synshandicap at blive marginaliseret fra det danske arbejdsmarked.

”I Microsoft ønsker vi, at alle børn og unge skal have mulighed for at realisere deres potentiale og derfor arbejder vi konstant på at integrere så mange understøttende funktioner ind i vores teknologi som overhovedet muligt.” 
– Kamilla Jørning Roost, Uddannelseschef i Microsoft Danmark.

Som en del af Office får man adgang til gennemprøvede funktioner, der kan hjælpe unge til at forbedre deres læsning og indlæring, uanset alder og læsefærdigheder.

Microsoft designer alle produkter med inklusion som udgangspunkt og vi arbejder hele tiden på at øge tilgængeligheden, så hver enkel studerende kan overkomme sit handicap og blive endnu mere produktiv. I ”Center for tilgængelighed i Office” kan man finde hjælpemidler til personer med handicap og styrke tilgængeligheden i det indhold der produceres.

Gå ind på Center for tilgængelighed i Office og bliv klogere på, hvordan man bruger digitale hjælpemidler i Office 365. 

 

Billede: Mathias bruger skærmlæser og punktskrift i skolen
Billede: Mathias bruger skærmlæser og punktskrift i skolen

Kontakt os

Microsofts kundeservice
Support

Telefon 82333100 (man-fre 9.00-18.00)

Træt af telefonkøer og tast-selv-menuer? Med mange produkter kan du bestille en opringning eller chatte direkte med en supportmedarbejder. Se mere her


Microsoft i Danmark
Kanalvej 7

2800 Kongens Lyngby
Telefon 44890100 (man-tors 7.30-17.00 fre 7.30-16.30)


Generelle henvendelser (ikke support):
Email: [email protected]

Microsoft Danmark Events

Digital opkvalificering i Danmark